Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
наживявам се - наживяваш се, несв. и наживея се, св. 1. Живея достатъчно дълго. 2. Живея хубаво, според желанията си.
нажулвам - нажулваш, несв. и нажуля, св. 1. Жуля нещо, натривам го. 2. Прен. Разг. Карам се много на някого. — нажулвам се/ нажуля се. Разг. ...
нажуля - нажулиш, мин. св. нажулих, мин. прич. нажулил, св. — вж. нажулвам.
нажъна - нажънеш, мин. св. нажънах, мин. прич. нажънал, св. — вж. нажънвам.
нажънвам - нажънваш, несв. и нажъна, св. Жъна определено количество от нещо. — нажънвам се/ нажъна се. Жъна до пълно насищане.
назад - нареч. 1. В посока, обратна на досегашното движение. Върна се назад, за да търси загубената чанта. Обърна се назад. 2. На предишно...
назадничав - назадничава, назадничаво, мн. назадничави, прил. Който изостава в развитието и възгледите си. Назадничави разбирания. // същ. наза...
назал - мн. назали, (два) назала, м. Спец. Носов звук. От българските звукове назали са м и н.
назален - назална, назално, мн. назални, прил. Спец. Който се изговаря носово, който се отнася до носов звук. Назални гласни в старобългарск...
назализация - мн. назализации, ж. Спец. Поява на носов призвук при изговаряне на звук.
название - мн. названия, ср. Словесно обозначение на предмети и явления; наименование.
наздраве - междум. Пожелание при ядене и пиене.
наздравица - мн. наздравици, ж. Думите, които се -произнасят, преди да се пие за здравето на някого или за успешния край на някакво дело; тост....
наздраво - нареч. Разг. С положителност, непременно, сигурно.
нази - личн. мест. Остар. Нас.
назидавам - назидаваш, несв.; кого. Поучавам, наставлявам.
назидание - мн. назидания, ср. Поука, наставление. За назидание на всички го наказаха.
назидателен - назидателна, назидателно, мн. назидателни, прил. Който служи за назидание; поучителен. // същ. назидателност, назидателността, ж.
назнача - назначиш, мин. св. назначих, мин. прич. назначил, св. — вж. назначавам.
назначавам - назначаваш, несв. и назнача, св. 1. Кого. Определям официално работата, която ще извършва някой. Назначиха брат ми за управител. 2...
назначение - мн. назначения, ср. 1. Заповед за назначаване на някаква служба. 2. Предназначение, сфера на употреба: Високо назначение на литера...
назобам се - назобаш се, св. — вж. назобвам се.
назобвам се - назобваш се, несв. и назобам се, св. Зобам до пълно насищане.
назобя - назобиш, мин. св. назобих, мин. прич. назобил, св. — вж. назобявам.
назобявам - назобяваш, несв. и назобя, св.; какво. Нахранвам добитък със зоб. Назобих коня.
назова - назовеш, мин. св. назовах, мин. прич. назовал, св. — вж. назовавам.
назовавам - назоваваш, несв. и назова, св.; кого/ какво. 1. Давам име, название; наричам. 2. Произнасям името на някого или нещо. Назовах побе...
назорвам - назорваш, несв. и назоря, св.; кого. Разг. Давам зор на някого; принуждавам, насилвам. Назориха го да замине.
назоря - назориш, мин. св. назорих, мин. прич. назорил, св. — вж. назорвам.
назорям - назоряш, несв. Назорвам.
назрея - назрееш, мин. св. назрях, мин. прич. назрял, св. — вж. назрявам.
назрявам - назряваш, несв. и назрея, св. 1. Започвам да ставам зрял, узрявам. Крушите назряха. 2. Прен. Ставам неизбежен, приближавам се. Ска...
назубря - назубриш, мин. св. назубрих, мин. прич. назубрил, св. — вж. назубрям.
назубрям - назубряш, несв. и назубря, се.; какво. Научавам наизуст, механично, без разбиране. Назубрих целия учебник.
назъбвам - назъбваш, несв. и назъбя, св.; какво. Правя зъбци върху нещо, правя неравен. Назъбих ножицата.
назъбен - назъбена, назъбено, мн. назъбени, прил. Който е със зъбци.
назъбя - назъбиш, мин. св. назъбих, мин. прич. назъбил, св. — вж. назъбвам.
назяпам се - назяпаш се, св. — вж. назяпвам се.
назяпвам се - назяпваш се, несв. и назяпам се, св. Разг. Зяпам до пълно насищане.
наивен - наивна, наивно, мн. наивни, прил. 1. Простодушен, неопитен, лековерен. Наивна жена. 2. Който изразява простодушие, неопитност. Наи...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: