Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
наред - нареч. 1. На еднаква степен, на един ред, еднакво. Върви наред с мъжете. 2. Последователно, в определен ред, без изключение. Ще из...
наредба - мн. наредби, ж. 1. Мебелите, с които е обзаведено дадено помещение; мебелировка. Запазена е старинната наредба в къщата на писател...
наредя - наредиш, мин. св. наредих, мин. прич. наредил, св. — вж. нареждам.
нарежа - нарежеш, мин. св. нарязах, мин. прич. нарязал, св. — вж. нарязвам.
нареждам - нареждаш, несв. и наредя, св. 1. Какво/ кого. Слагам нещо в определен ред. Наредих книгите в библиотеката. 2. Какво. Раз-требвам, ...
нарез - мн. нарези, (два) нареза, м. Вдлъбната спираловидна бразда; улей, направен чрез рязане върху нещо.
нарека - наречеш, мин. св. нарекох, мин. прич. нарекъл, св. — вж. наричам.
наречие - мн. наречия, ср. Спец. В езикознанието - съвкупност от местни говори с общи черти. Западнобългарско наречие.
наречница - мн. наречници, ж. В митологията — орисница; митическо същество, което нарича какъв да бъде животът на новородено дете.
наривам - нариваш, несв. и нарина, св.; какво. 1. С риене изваждам. 2. С риене събирам, вземам, напълвам. Наринах една кофа въглища.
нарина - наринеш, мин. св. наринах, мин. прич. наринал, св. — вж. наривам.
нарисувам - нарисуваш, св.; какво. Рисувам нещо цялостно, докрай. Нарисувах есенен пейзаж.
нарицателен - нарицателна, нарицателно, мн. нарицателни, прил. Спец. Който се отнася до клас еднородни предмети, като ги назовава. Нарицателно с...
наричам - наричаш, несв. и нарека, св. 1. Кого/какво. Давам име, назовавам. Нарекоха дъщеря си Калина. 2. Разг. Кого. Определям какъв да бъд...
наркоза - само ед. 1. Упойка. 2. Състояние, в което се намира организмът след упояване.
наркоман - мн. наркомани, м. Лице, което страда от наркомания.
наркомания - само ед. Силно, болезнено влечение към наркотици.
наркоманка - мн. наркоманки, ж. Жена наркоман.
наркотизирам - наркотизираш, несв. и св.; кого/ какво. Упойвам с наркотични вещества. — наркотизирам се. Пристрастявам се към наркотици, ставам н...
наркотик - мн. наркотици, (два) наркотика, м. Силни упойващи вещества, предимно с растителен произход, които парализират дейността на централ...
наркотичен - наркотична, наркотично, мн. наркотични, прил. 1. Който упойва, обезболява, приспива. 2. Който има качества на наркотик. Наркотични...
наркотически - наркотическа, наркотическо, мн. наркотически, прил. Наркотичен.
народ - мн. народи, (два) народа, м. 1. Жителите на една държава. 2. Нация, националност. Български народ. 3. Само ед. Група хора, трудещи...
народен - народна, народно, мн. народни, прил. 1. Който се отнася до народ (в 1, 2 и 3 знач.). Народно творчество. 2. Който е свързан с наро...
народник - мн. народници, м. 1. Последовател на народничеството. 2. Привърженик на литературно течение в България от края на XIX в.
народничество - само ед. Руско обществено-политическо движение от втората половина на XIX в. // прил. народнически, народническа, народническо, мн...
народност - мн. народности, ж. 1. Националност. По народност съм българин. 2. Национална, народна самобитност; съвкупност от черти, характерни...
народняк - мн. народняци, м. Истор. Привърженик на консервативната партия. // прил. народняшки, народняшка, народняшко, мн. народняшки.
народопис - народописта, ж. само ед. Остар. Наука за културата и бита на народите; етнография. // прил. народописен, народописна, народописно,...
народя - народиш, мин. св. народих, мин. прич. народил, св. — вж. нараждам.
наронвам - наронваш, несв. и нароня, св.; какво. Отделям чрез ронене, оронвам. Люлякът нарани дребните си цветове по земята.
нароня - нарониш, мин. св. нароних, мин. прич. наронил, св. — вж. наронвам.
нароча - нарочиш, мин. св. нарочих, мин. прич. нарочил, св. — вж. нарочвам.
нарочвам - нарочваш, несв. и нароча, св.; кого. 1. Смятам някого за виновен, обвинявам. 2. Провъзгласявам някого за лош.
нарочен - нарочна, нарочно, мн. нарочни, прил. 1. Специален, с определена цел, не случаен. Нарочен пратеник. 2. Умишлен.
нарочно - нареч. С определена цел или намерение. Аз нарочно дойдох у вас. Нарочно попитах къде си.
нароя се - нароиш се, мин. св. нароих се, мин. прич. нароил се, св. — вж. нароявам се.
нароявам се - нарояваш се, несв. и нароя се, св. Роя се в достатъчно количество. Пчелите се нароиха.
нартика - мн. нартики, ж. Пред-дверие на храм.
наругавам - наругаваш, несв. и наругая, св.; кого/ какво. Ругая много. Наругах го, задето ме измами.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: