Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
невъзвращенец - мн. невъзвращенци, м. Човек, който е напуснал родината си и не е пожелал да се върне; емигрант.
невъздържан - невъздържана, невъздържано, мн. невъздържани, прил. Който не може да се въздържа; буен, избухлив. Невъздържан характер. // същ. не...
невъзможен - невъзможна, невъзможно, мн. невъзможни, прил. 1. Неосъществим, неизпълним. Невъзможни неща няма. 2. Прен. Който не може да се търп...
невъзмутим - невъзмутима, невъзмутимо, мн. невъзмутими, прил. Който не се смущава от нищо; спокоен, притежаващ самообладание. Невъзмутим тон. /...
невъзпитан - невъзпитана, невъзпитано, мн. невъзпитани, прил. Който няма възпитание; груб, неучтив, некултурен. Невъзпитан отговор. Невъзпитани...
невъобразим - невъобразима, невъобразимо, мн. невъобразими, прил. 1. Който не можем да си представим, да си въобразим. 2. Прен. Необикновен, мно...
невъоръжен - невъоръжена, невъоръжено, мн. невъоръжени, прил. Който е без оръжие. Беше невъоръжен — пистолетът остана в касата. • С невъоръжено...
невям - нареч. Диал. Може би, вероятно, изглежда, като че ли.
невян - мн. невени, (два) невяна, м. Невен.
невяра - само ед. Липса на вяра; съмнение, несигурност, недоверие.
невяста - мн. невести, ж. 1. Девойка или млада жена, която встъпва в брак. 2. Млада булка, млада жена. Моми и невести. 3. Снаха по отношение...
нега - само ед. Доволство, блаженство, нежност.
негасен - негасена, негасено, мн. негасени, прил. Който не е гасен. • Негасена вар. Печена вар, която не е поставяна във вода, за да взаимод...
негатив - мн. негативи, (два) негатива, м. Спец. Фотографско изображение върху плака или лента, в което светлите и тъмните части са разменен...
негативен - негативна, негативно, мн. негативни, прил. 1. Който се отнася до негатив. 2. Отрицателен, обратен. Негативен резултат. // същ. нег...
негативизъм - само ед. Спец. Противопоставяне на всяка външна намеса, което е симптом на душевно заболяване.
негласен - негласна, негласно, мн. негласни, прил. 1. Таен, скрит, необявен предварително. Негласен контрол над някого. 2. Който става без уг...
негли - нареч. Диал. Може би, навярно.
неглиже - нареч. Разг. Свободно, небрежно, като у дома си. Държи се неглиже.
него - - вж. той и то. • Него ден. Разг. В този ден.
негов - негова, негово, мн. негови, крат. му, притеж. мест. 1. Който принадлежи на него или се отнася до него (м. и ср.). Неговата книга. ...
негоден - негодна, негодно, мн. негодни, прил. Който не може да се използва или не работи; лош, развален, некачествен. Негодни продукти. Нег...
негодник - мн. негодници, м. 1. Подъл, низък, долен човек. 2. Разг. Човек, който не е годен за някаква работа; неспособен човек.
негодница - мн. негодници, ж. Жена негодник.
негодувам - негодуваш, несв. Изпитвам или проявявам негодувание; възмущавам се, протестирам. Негодуват срещу новата политика на правителството...
негодувание - мн. негодувания, ср. Възмущение, крайно недоволство, яд, гняв. Погледна го с негодувание.
негодяй - негодяят, негодяя, мн. негодяи, м. Негодник (в 1 знач.).
неголям - неголяма, неголямо, мн. неголеми, прил. Който няма големи размери; ограничен по размери, брой, време. Неголяма стая. Неголяма сума...
негостолюбив - негостолюбива, негостолюбиво, мн. негостолюбиви, прил. Който не обича гости. Негостолюбиво село. // същ. негостолюбивост, негостол...
негостоприемен - негостоприемна, негостоприемно, мн. негостоприемни, прил. 1. Който не обича да приема гости. Негостоприемно семейство. 2. Прен. За...
негостоприемство - само ед. Проява на негостоприемен човек.
неграмотен - неграмотна, неграмотно, мн. неграмотни, прил. 1. Който не умее да чете и пише, малограмотен. Прабаба му е била неграмотна жена. 2....
негроид - мн. негроиди, м. Човек, който принадлежи към черната раса: с тъмна кожа, къдрави коси, широк нос и др. // прил. негроиден, негроид...
негър - мн. негри, м. Човек от коренното население на тропическа Африка с много тъмна кожа. // прил. негърски, негърска, негърско, мн. нег...
негърка - мн. негърки, ж. Жена негър.
негърче - мн. негърчета, ср. 1. Дете негър. 2. Вид шоколадов сладкиш, тъмен на цвят.
недалеко - нареч. На близко разстояние, близко. Недалеко от тук има извор.
недалеч - нареч. — вж. недалеко.
недалече - нареч. — вж. недалеко.
недалечен - недалечна, недалечно, мн. недалечни, прил. 1. Който е разположен на близко разстояние. Недалечен град. 2. Който е разположен в бли...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: