Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
настрелям се - настреляш се, св. Стрелям до пълно насищане, колкото искам.
настриг - само ед. Количеството настригана вълна. Настригът от овцете тази година е добър.
настригвам - настригваш, несв. и настрижа, св.; какво/ кого. 1. Стрижа известно количество от нещо. Настригаха два килограма вълна от овцата. 2...
настрижа - настрижеш, мин. св. настригах, мин. прич. настригал, св. — вж. настригвам.
настроен - настроена, настроено, мн. настроени, прил. 1. За музикален инструмент - който е приведен към готовност да свири. Настроена китара....
настроение - мн. настроения, ср. 1. Вътрешно душевно състояние. Бодро настроение. 2. Склонност към нещо, желание. Нямам настроение да пея. 3. Н...
настройвам - настройваш, несв. и настроя, св. 1. Какво. Обтягам струни на музикален инструмент, за да придам определена височина на тона. Настр...
настройка - мн. настройки, ж. Настройване (в 1 и 2 знач.). Правя настройка на китарата. Фина настройка.
настройчик - мн. настройчици, м. Лице, което настройва (в 1 и 2 знач.).
настройчица - мн. настройчици, ж. Жена настройчик.
настроя - настроиш, мин. св. настроих, мин. прич. настроил, св. — вж. настройвам.
настроявам - настрояваш, несв. и настроя, св.; какво. Строя много, в достатъчно количество.
настръхвам - настръхваш, несв. и настръхна, св. 1. За коса, козина, пера, кожа — наежвам се. Настръхнах от студ. 2. Прен. Приготвям се за напад...
настръхна - настръхнеш, мин. св. настръхнах, мин. прич. настръхнал, св. - вж. настръхвам.
настудувам се - настудуваш се, св. Студувам много, до крайна степен.
настъпателен - настъпателна, настъпателно, мн. настъпателни, прил. Който е в настъпление; активен. Настъпателни действия. // същ. настъпателност,...
настъпвам - настъпваш, несв. и настъпя, св. 1. Какво/кого. Стъпвам отгоре, върху нещо или някого. Настъпи змията и тя го ухапа. 2. Срещу кого/...
настъпление - мн. настъпления, ср. 1. Активно движение на войски напред за нападение срещу противника. 2. Прен. Активно движение към някаква цел...
настъпя - настъпиш, мин. св. настъпих, мин. прич. настъпил, св. — вж. настъпвам.
настъпям - настъпяш, несв. Настъпвам.
настървен - настървена, настървено, мн. настървени, прил. Раздразнен, ожесточен.
настървение - само ед. Прекалена упоритост, много силно желание за нещо. С настървение пълнеше кошницата с малини. // същ. настървеност, настърв...
настървя - настървиш, мин. св. настървих, мин. прич. настървил, св. — вж. настървявам.
настървявам - настървяваш, несв. и настървя, св.; какво/кого. Приучавам към стриктно изпълнение на нещо; ожесточавам. Настървиха кучето да следв...
настъргвам - настъргваш, несв. и настържа, св.; какво. 1. Стържа в достатъчно количество. Настъргах ябълки за щрудела. 2. Чрез стържене нарушав...
настържа - настържеш, мин. св. настъргах, мин. прич. настъргал, св. — вж. настъргвам.
насурвакам - насурвакаш, св. — вж. насурваквам.
насурваквам - насурвакваш, несв. и насурвакам, св.; кого. 1. Сурвакам, колкото е необходимо. 2. Прен. Разг. Набивам.
насъбера - насъбереш, мин. св. насъбрах, мин. прич. насъбрал, св. — вж. насъбирам.
насъбирам - насъбираш, несв. и насъбера, св.; какво/ кого. Събирам доста, в голямо количество. Насъбрах интересни книги.
насълзя - назълзиш, мин. св. насълзих, мин. прич. насълзил, св. — вж. насълзявам.
насълзявам - насълзяваш, несв. и насълзя, св.; кого. Предизвиквам сълзи у някого; просълзявам. Разказът за съдбата и насълзи присъстващите. — н...
насън - нареч. 1. По време на сън. Насън мечтае за далечни страни. 2. Ирон. Никога.
насъне - нареч. - вж. насън.
насърбам се - насърбаш се, св. — вж. насърбвам се.
насърбвам се - насърбваш се, несв. и насърбам се, св. 1. Сърбам до пълно насищане, наяждам се чрез сърбане. 2. Разг. Напивам се.
насърча - насърчиш, мин. св. насърчих, мин. прич. насърчил, св. — вж. насърчавам.
насърчавам - насърчаваш, несв. и насърча, св. 1. Кого. Вдъхвам на някого смелост да извърши нещо. Насърчи детето в първите му стъпки. 2. Какво....
насърчение - мн. насърчения, ср. Дейност на насърчител.
насърчител - насърчителят, насърчителя, мн. насърчители, м. Лице, което насърчава.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: