Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
неизвестен - неизвестна, неизвестно, мн. неизвестни, прил. 1. За който няма сведения; непознат, неизучен. Открит е неизвестен вид растение. 2. ...
неизвинен - неизвинена, неизвинено, мн. неизвинени, прил. Който не може да бъде извинен; безпричинен, неоправдан. Неизвинени отсъствия от учил...
неиздържан - неиздържана, неиздържано, мн. неиздържани, прил. Който не е направен, както трябва; който не отговаря на дадени изисквания. Стилов...
неизказан - неизказана, неизказано, мн. неизказани, прил. 1. Който не е изказан; неизречен. Неизказана мисъл. 2. Който не може да се изкаже ил...
неизлечим - неизлечима, неизлечимо, мн. неизлечими, прил. Който не може да се излекува. Неизлечима болест. // същ. неизлечимост, неизлечимостт...
неизменен - неизменна, неизменно, мн. неизменни, прил. 1. Който не се променя; постоянен, неизменяем. Неизменна стойност. Неизменен спътник. 2...
неизменяем - неизменяема, неизменяемо, мн. неизменяеми, прил. Който не се изменя, не се проявява в други варианти; постоянен. Неизменяеми части...
неизмерим - неизмерима, неизмеримо, мн. неизмерими, прил. 1. Който не може да се измери. Неизмерима величина. 2. Много голям, огромен. Неизмер...
неизправен - неизправна, неизправно, мн. неизправни, прил. 1. Нередовен, неизпълнителен, неточен, небрежен. Неизправен длъжник. 2. Който е повр...
неизпълним - неизпълнима, неизпълнимо, мн. неизпълними, прил. Който не може да бъде изпълнен; неосъществим. Неизпълнима задача. // същ. неизпъл...
неизразим - неизразима, неизразимо, мн. неизразими, прил. Който не може да се изрази с думи. Неизразимо щастие. // същ. неизразимост, неизрази...
неизтощим - неизтощима, неизтощимо, мн. неизтощими, прил. Който не се изтощава; много силен, издръжлив. Неизтощима воля. // същ. неизтощимост,...
неизцерим - неизцерима, неизцеримо, мн. неизцерими, прил. Неизлечим.
неизчерпаем - неизчерпаема, неизчерпаемо, мн. неизчерпаеми, прил. Който не може да се изчерпа; който няма край; обилен, непреставащ. Неизчерпаем...
неимоверен - неимоверна, неимоверно, мн. неимоверни, прил. Невероятно голям, необичаен. Неимоверно търпение. // същ. неимоверност, неимоверност...
неин - нейна, нейно, мн. нейни, крат. и, притеж. мест. Който принадлежи на нея или се отнася до нея. Нейните родители живеят в близко сел...
неиндентифициран - неидентифицирана, неидентифицирано, мн. неидентифицирани, прил. Който не може да бъде идентифициран; неразпознат, непознат. • Неид...
неистина - мн. неистини, ж. Това, което не е истина; лъжа, изопачен факт. Наговори ми куп неистини. // прил. неистинен, неистинна, неистинно,...
нейсе - нареч. Разг. Както и да е; така да бъде (за изразяване на съгласие или примиряване с някакъв факт). Не исках да заминава, ама нейс...
нека - част. 1. За изразяване на желание, съгласие или необходимост, подбуда. Нека вали! 2. За изразяване на закана, предупреждение. Нека...
некадърен - некадърна, некадърно, мн. некадърни, прил. Разг. Който не е кадърен; неспособен, негоден. // същ. некадърност, некадърността, ж.
некадърник - мн. некадърници, м. Некадърен човек. Заобиколил се е с некадърници, а се чуди защо работата не върви.
неканен - неканена, неканено, мн. неканени, прил. 1. Който не е канен. 2. Нежелан, неискан. Неканени гости.
неколко- - Първа част на сложни думи със значение: 1. Неопределеност по времетраене, напр. неколкодневен, неколкогодишен, неколкочасов. 2. Не...
неколкократен - неколкократна, неколкократно, мн. неколкократни, прил. Който става няколко пъти. Неколкократен победител в състезанието.
неколцина - неопр. мест. Разг. Няколко мъже или мъже и жени. Неколцина влязоха в стаята.
некоректен - некоректна, некоректно, мн. некоректни, прил. 1. Който не е коректен; невнимателен, груб. Некоректна постъпка. 2. Неточен, неизпъл...
некролог - мн. некролози, (два) некролога, м. 1. Скръбна вест за покойник; жалейка. На входа бяха залепени некролози. 2. Кратка статия, посве...
некропол - мн. некрополи, (два) некропола, м. Комплекс от гробове от стари исторически епохи, който е разкопан.
нектар - само ед. 1. В гръцката и римската митология — питие на боговете, което дава безсмъртие. 2. Сладък сок, отделян от цветовете на мед...
некултурен - некултурна, некултурно, мн. некултурни, прил. 1. Който не е културен; прост, неучен. Некултурен човек. 2. Който не е цивилизован, ...
нелегален - нелегална, нелегално, мн. нелегални, прил. Който не е разрешен от закона; таен, скрит. Нелегален печат. // същ. нелегалност, нелег...
нелеп - нелепа, нелепо, мн. нелепи, прил. Който не може да се оправдае от здравия разум; глупав, странен. Нелепа смърт. // същ. нелепост, ...
нелепица - мн. нелепици, ж. Нелепост, глупост; безсмислица.
неловък - неловка, неловко, мн. неловки, прил. 1. Който не притежава ловкост; несръчен, непохватен. Неловко движение. 2. Неприятен, неудобен...
нелогичен - нелогична, нелогично, мн. нелогични, прил. Който не е логичен. Нелогична постъпка. // същ. нелогичност, нелогичността, ж.
немай-къде - нареч. • До немай-къде. Извънредно много, премного, до невъзможност. До немай-къде беден. • От немай-къде. По необходимост, по при...
немаловажен - немаловажна, немаловажно, мн. немаловажни, прил. Който не е маловажен; важен, съществен, значим. Немаловажен факт.
немара - само ед. Нехайство, невнимание, непроявена грижа за нещо.
немарлив - немарлива, немарливо, мн. немарливи, прил. Който проявява немара. Немарлив ученик. // същ. немарливост, немарливостта, ж.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: