Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
наблюдение - мн. наблюдения, ср. 1. Само ед. Наблюдаване. 2. Резултат от наблюдаване; изследване. Получих интересни наблюдения. Метеорологични ...
наблягам - наблягаш, несв. и наблегна, св.; на какво/върху какво. 1. Обръщам особено внимание върху нещо, подчертавам. Наблягам на математика...
набода - набодеш, мин. св. набодох, мин. прич. набол, св. — вж. набождам.
набождам - набождаш, несв. и набода, св. 1. Какво, с какво. Надупчвам, бода на много места. Набодох подгъва на полата с топлийки. 2. Какво, с...
набожен - набожна, набожно, мн. набожни, прил. Който вярва в бога и изпълнява всички религиозни обреди. Набожна жена. // същ. набожност, наб...
набозавам се - набозаваш се, несв. и набозая се, св. 1. Бозая до насита, насуквам се. 2. Прен. Ирон. Напивам се.
набозая се - набозаеш се, мин. св. набозах се, мин. прич. набозал се, св. — вж. набозавам се.
набоклуча - набоклучиш, мин. св. набоклучих, мин. прич. набоклучил, св. — вж. набоклучвам.
набоклучвам - набоклучваш, несв. и набоклуча, св.; какво. Замърсявам с боклук, цапам. Набоклучих цялата къща.
наболя - наболиш, мин. св. наболях, мин. прич. наболял, св. — вж. наболявам.
наболявам - наболяваш, несв. и наболя, св. 1. Изисквам неотложно решение. Наболя проблемът за жилищата. 2. Боля слабо, леко. Кракът ме наболяв...
набор - мн. набори, (два) набора, м. 1. Мъже, които са родени през една и съща година и отбиват заедно военната си служба. Набор 1970 годи...
набраздя - набраздиш, мин. св. набраздих, мин. прич. набраздил, св. — вж. набраздявам.
набраздявам - набраздяваш, несв. и набраздя, св.; какво. Прокарвам бразди, изоравам на бразди. Набраздих нивата. — набраздявам се/ набраздя се. ...
набрашня - набрашниш, мин. св. набрашних, мин. прич. набрашнил, св. — вж. набрашнявам.
набрашнявам - набрашняваш, несв. и набрашня, св.; какво/кого. Покривам, посипвам с брашно. Беше набрашнил главата си във воденицата.
наброя - наброиш, мин. св. наброих, мин. прич. наброил, св. — вж. наброявам.
наброявам - наброяваш, несв. и наброя, св. 1. Какво, на кого. Плащам, давам пари. Наброи 1 000 лева на сестра си. 2. Имам на брой, числеността...
набрулвам - набрулваш, несв. и набруля, св. 1. Какво. Събирам достатъчно плодове, като ги бруля. Набрулих една торба круши. 2. Бруля продължит...
набруля - набрулиш, мин. св. набрулих, мин. прич. набрулил, св. — вж. набрулвам.
набръчкам - набръчкаш, св. — вж. набръчквам.
набръчквам - набръчкваш, несв. и набръчкам, св.; какво. Разг. 1. Правя гънки по нещо, нагъвам. Докато лежа, набръчка чаршафите. 2. Покривам с б...
набутам - набуташ, св. — вж. набутвам.
набутвам - набутваш, несв. и набутам, св. 1. Какво/кого. Вкарвам, като бутам, тикам. Набута бързо дрехите в гардероба. 2. Разг. Какво. Намира...
набухам - набухаш, св. — вж. набухвам.
набухвам - набухваш, несв. и набухам, се.; кого/ какво. 1. Разг. Набутвам, наблъсквам, набивам. Набуха възглавницата с пера. Набуха я, защото...
набухвател - набухвателят, набухвателя, мн. набухватели, м. Вещество, което се поставя в тестени изделия, за да увеличи обема им.
набуча - набучиш, мин. св. набучих, мин. прич. на-бучил, св. — вж. набучвам.
набучвам - набучваш, несв. и набуча, св.; какво. 1. Набивам на нещо остро, набождам. 2. Забивам в земята.
набъбвам - набъбваш, несв. и набъбна, св. 1. Увеличавам обема си поради влага, раздувам се. Семената набъбнаха след дъжда. 2. Прен. Увеличава...
набъбна - набъбнеш, мин. св. набъбнах, мин. прич. набъбнал, св. — вж. набъбвам.
набърже - нареч. Без да се бавя, без много внимание. Набърже замина.
набързо - нареч. Набърже.
набъркам - набъркаш, св. — вж. набърквам.
набърквам - набъркваш, несв. и набъркам, св. 1. Какво. Пръв вземам от нещо; започвам, начевам. Набърках сладкото. 2. Кого. Включвам в някаква ...
набърча - набърчиш, мин. св. набърчих, мин. прич. набърчил, св. — вж. набърчвам.
набърчвам - набърчваш, несв. и набърча, св. Набръчквам.
набъхтвам - набъхтваш, несв. и набъхтя, св.; кого. Разг. Набивам, натупвам.
набъхтя - набъхтеш и набъхтиш, мин. св. набъхтах и набъхтих, мин. прич. набъхтал и набъхтил, св. — вж. набъхтвам.
наваксам - наваксаш, св. — вж. наваксвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: