Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
наплисквам - наплискваш, несв. и наплискам, св.; какво/кого. Плискам с вода, намокрям, напръсквам. Наплиска лицето си със студена вода от извор...
наплитам - наплиташ, несв. и наплета, св.; какво. 1. Плета много, в достатъчно количество. Наплетох вълнени чорапи за всички. 2. Разг. Чрез п...
наплодя - наплодиш, мин. св. наплодих, мин. прич. наплодил, св. — вж. наплодявам.
наплодявам - наплодяваш, несв. и наплодя, св.; какво. 1. Давам обилен плод, раждам много деца. 2. Развъждам. — наплодявам се/наплодя се. Развъж...
наплувам се - наплуваш се, св. Плувам до пълно насищане.
наплювам - наплюваш, несв. и наплюя, св.; кого/ какво. 1. Плюя върху нещо или върху някого, оплювам. 2. За мухи — снасям яйца по нещо.
наплюнча - наплюнчиш, мин. св. наплюнчих, мин. прич. наплюнчил, св. — вж. наплюнчвам.
наплюнчвам - наплюнчваш, несв. и наплюнча, св.; какво. Намазвам или намокрям с плюнка нещо. Наплюнчи пръста си, за да обърне страницата.
наплюскам се - наплюскаш се, св. - вж. наплюсквам се.
наплюсквам се - наплюскваш се, несв. и наплюскам се, св.; с какво. Грубо. 1. Нахранвам се обилно. 2. Напивам се много. Наплюскаха се с пържоли и в...
наплюя - наплюеш, мин. св. наплюх, мин. прич. наплюл, св. — вж. наплювам.
напляскам - напляскаш, св. — вж. наплясквам.
наплясквам - напляскваш, несв. и напляскам, св.; кого. Наплесквам, напердашвам, набивам.
наподобя - наподобиш, мин. св. наподобих, мин. прич. наподобил, св. — вж. наподобявам.
наподобявам - наподобяваш, несв. и наподобя, св. 1. Подобен съм на нещо или на някого; приличам. Сградата наподобяваше кораб. 2. Правя нещо да б...
напоителен - напоителна, напоително, мн. напоителни, прил. Който служи за напояване. Напоителен канал. Напоителен дъжд.
напой - напоят,напоя, мн. напои, (два) напоя, м. Диал. Място на река, където се пои добитък.
напойвам - напойваш, несв. Напоявам.
наполвин - нареч. 1. На две равни части. Разряза ябълката наполовина. 2. До средата, само в едната половина. Чашата е наполовина празна.
наполвина - нареч. — вж. наполовин.
наполеон - мн. наполеони, (два) наполеона, м. 1. Истор. Златна монета на стойност 20 франка, върху която е изобразен Наполеон III или Наполео...
напомня - напомниш, мин. св. напомних, мин. прич. напомнил, св. — вж. напомням.
напомням - напомняш, несв. и напомня, св. 1. Какво/ за какво,на кого. Помагам на някого да си спомни нещо, да не забрави; припомням, подсещам...
напомпам - напомпаш, св. — вж. напомпвам.
напомпвам - напомпваш, несв. и напомпам, св.; какво. Помпя, колкото е необходимо. Напомпах гумите на велосипеда.
напомпя - напомпиш, мин. св. напомпих, мин. прич. напомпил, св. Напомпам.
напор - само ед. Натиск, налягане, напън. Под напора на тежестта му столът се счупи.
напорен - напорна, напорно, мн. напорни, прил. Който създава напор, налягане, натиск. Напорна сила.
напорист - напориста, напористо, мн. напористи, прил. Който е решил на всяка цена да постигне целта си; настойчив, упорит. Напорист човек.
напоследък - нареч. В последно време. Напоследък не идва вкъщи.
напосоки - нареч. Както ми хрумне, по случайност. Говоря напосоки. Тръгвам напосоки.
напоя - напоиш, мин. св. напоих, мин. прич. напоил, св. — вж. напоявам.
напоявам - напояваш, несв. и напоя, св. 1. Кого/ какво. Поя, колкото е нужно. Напоих добитъка. 2. Какво. Поливам. Напоих зеленчуковата градин...
напра - напреш, мин. св. напрях, мин. прич. напрял, св. — вж. напирам.
направа - само ед. 1. Работа, изделие. Оригинална направа. 2. Начин на направяне, изработка.
направление - мн. направления, ср. 1. Линия на движение, посока. 2. Обществено, научно, литературно течение, групировка. Литературни направления...
направлявам - направляваш, несв.; какво/ кого. Давам направление (в 1 знач.), насочвам, напътвам.
направо - нареч. 1. В права линия. Ще вървиш направо. 2. По най-краткия път, без отклонение. Отиваш направо при лекаря, за да те прегледа. 3...
направя - направиш, мин. св. направих, мин. прич. направил, св. - вж. направям.
направям - направяш, несв. и направя, св. 1. Какво. Правя нещо докрай, изцяло; изработвам, извършвам. Направих сметката. 2. Кого, какъв. Назн...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: