Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
накарвам - накарваш, несв. и накарам, св. 1. Кого. Принуждавам някого да извърши нещо. Накарах го да стане. 2. Диал. Вкарвам всичко вътре. На...
накастря - накастриш, мин. св. накастрих, мин. прич. накастрил, св. — вж. накастрям.
накастрям - накастряш, несв. и накастря, св. 1. Какво. Кастря в достатъчно количество. Накастрих сухи клони за подпалки. 2. Прен. Разг. Кого. ...
накацам - накацаш, св. — вж. накацвам.
накацвам - накацваш, несв. и накацам, св. Само мн. Много, едновременно кацваме. Врабчетата накацаха по оградата. Малки къщички накацаха по ск...
накача - накачиш, мин. св. накачих, мин. прич. накачил, св. — вж. накачвам.
накачвам - накачваш, несв. и накача, св.; какво. Окачвам много неща на много места. Накачи по стените плакати.
накашлям се - накашляш се, св. Кашлям много, дълго, доста.
наквасвам - наквасваш, несв. и наквася, св.; какво. 1. Потапям нещо във вода или в друга течност. 2. Квася много, доста.
наквася - наквасиш, мин. св. наквасих, мин. прич. наквасил, св. — вж. наквасвам.
накипря - накиприш, мин. св. накиприх, мин. прич. накиприл, св. — вж. накипрям.
накипрям - накипряш, несв. и накипря, св.: кого/ какво. Кипря много, нагиздям, накичвам.
накипя - накипиш, мин. св. накипях, мин. прич. накипял, св. - вж. накипявам.
накипявам - накипяваш, несв. и накипя, св. 1. За обида, гняв — натрупвам се, избухвам. 2. Обзема ме силно чувство на недоволство, яд, гняв. — ...
накисвам - накисваш, несв. и накисна, св. 1. Какво. Кисна нещо дълго или определено време. 2. Прен. Разг. Кого. Клеветя. Накиснах го пред рък...
накисна - накиснеш, мин. св. накиснах, мин. прич. накиснал, св. — вж. накисвам.
накит - мн. накити, (два) накита, м. Нещо, което служи за украса (пръстен, гривна, обици и др.). Имам скъпи накити.
накитвам - накитваш, несв. и накитя, св. Поставям накити, накичвам, украсявам.
накича - накичиш, мин. св. накичих, мин. прич. накичил, св. — вж. накичвам.
накичвам - накичваш, несв. и накича, св.; кого/какво, с какво. Правя нещо или някого да изглежда добре, гиздаво; украсявам. Накичиха новогоди...
наклада - накладеш. мин. св. накладох, мин. прич. наклал, св. — вж. наклаждам.
наклаждам - наклаждаш, несв. и наклада, св.; какво. Натрупвам дърва, за да ги запаля; запалвам огън. Наклаждам печката.
накланям - накланяш, несв. Наклонявам.
наклеветвам - наклеветваш, несв. Наклеветявам.
наклеветя - наклеветиш, мин. св. наклеветих, мин. прич. наклеветил, св. — вж. наклеветявам.
наклеветявам - наклеветяваш, несв. и наклеветя, св.; кого. Клеветя някого, набеждавам.
наклон - мн. наклони, (два) наклона, м. 1. Повърхност, заемаща положение между хоризонтално и вертикално. Малък наклон. 2. Повърхност, коят...
наклонен - наклонена, наклонено, мн. наклонени, прил. Наведен, полегат. Наклонената кула в Пиза. • Движа се по наклонена плоскост. Ирон. Проп...
наклонение - мн. наклонения, ср. Спец. В граматиката — глаголна категория, изразяваща отношението на говорещия към реалността на действието. По...
наклонност - наклонността, мн. наклонности, ж. Влечение към нещо, склонност. Има музикални наклонности.
наклоня - наклониш, мин. св. наклоних, мин. прич. наклонил, св. - вж. наклонявам.
наклонявам - наклоняваш, несв. и наклоня, св.; какво. Поставям нещо в наклонено положение; навеждам. Наклоних върха на дръвчето.
наклякам - наклякаш, св. — вж. накляквам.
накляквам - наклякваш, несв. и наклякам, св. Само мн. Клякаме много хора. Децата наклякаха в кръг.
накова - наковеш, мин. св. наковах, мин. прич. наковал, св. — вж. наковавам.
наковавам - наковаваш, несв. и накова, св. 1. Какво. Кова достатъчно количество. Наковах пироните. 2. Прен. Разг. Кого. Наклеветявам някого.
наковалня - мн. наковални, ж. Желязна подложка, поставка, върху която се коват метали. • Между чука и наковалнята. В много тежко положение, м...
накокошинвам се - накокошинваш се, несв. и накокошиня се, св. 1. За птица — правя перушината ми да настръхне (от студ, от страх или за да изглеждам ...
накокошиня се - накокошиниш се, мин. св. накокошиних се, мин. прич. накокошинил се, св. — вж. накокошинвам се.
наколен - наколна, наколно, мн. наколни, прил. Който е разположен върху колове, забити във вода. Наколни жилища.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: