Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
наследница - мн. наследници, ж. Жена наследник.
наследствен - наследствена, наследствено, мн. наследствени, прил. 1. Който е получен като наследство (в 1 знач.). Наследствен имот. 2. Който се ...
наследственост - наследствеността, само ед., ж. Съвкупност от физически и психически качества на организмите, които се получават от родителите и мо...
наследство - мн. наследства, ср. 1. Имущество, което след смъртта на собственика му преминава у друго лице. 2. Прен. Съвкупност от идейни, бито...
наследя - наследиш, мин. св. наследих, мин. прич. наследил, св. - вж. наследявам.
наследявам - наследяваш, несв. и наследя, св. 1. Какво. Получавам нещо в наследство от някого. Наследих две къщи от леля си. 2. Кого. Приемам и...
наслов - мн. наслови, (два) наслова, м. Заглавие, тема, мото.
наслойка - мн. наслойки, ж. 1. Нещо наслоено, напластено. 2. Следи от чужди или различни по време черти, особености в съзнанието, бита или ку...
наслоя - наслоиш, мин. св. наслоих, мин. прич. наслоил, св. — вж. наслоявам.
наслоявам - наслояваш, несв. и наслоя, св.; какво. Натрупвам на слоеве, напластявам.
наслугувам се - наслугуваш се, св. Слугувам до пълно насищане, не искам повече да слугувам.
наслука - нареч. 1. Както се случи, случайно. Позвъних наслуки на дясната врата. 2. Без план, без посока. Тръгнах наслука из града.
наслуки - нареч. — вж. наслука.
наслушам се - наслушаш се, св. — вж. наслушвам се.
наслушвам се - наслушваш се, несв. и наслушам се, св.; на какво. Слушам до пълно насищане. Наслушах се на хубава музика.
насмалко - нареч. Разг. Едва не, още малко и, без малко. Насмалко не падна от покрива.
насмета - насметеш, мин. св. насметох, мин. прич. насмел, св. — вж. насмитам.
насмешка - мн. насмешки, ж. Обидна шега, присмех, подигравка.
насмешлив - насмешлива, насмешливо, мн. насмешливи, прил. Който съдържа насмешка; шеговит, подигравателен, присмехулен. Насмешлива усмивка. //...
насмея се - насмееш се, мин. св. насмях се, мин. прич. насмял се, св. — вж. насмивам се.
насмивам се - насмиваш се, несв. и насмея се, св. 1. Смея се до пълно насищане. 2. Надсмивам се, присмивам се.
насмитам - насмиташ, несв. и насмета, св. 1. Какво. С метене събирам нещо. Насметох боклука. 2. Разг. Какво/кого. Нападам, подгонвам, прогонв...
насмоля - насмолиш, мин. св. насмолих, мин. прич. насмолил, св. — вж. насмолявам.
насмолявам - насмоляваш, несв. и насмоля, св.; какво. Покривам повърхността на нещо със смола.
наснова - насновеш, мин. св. насновах, мин. прич. насновал, св. - вж. насновавам.
насновавам - насноваваш, несв. и наснова, св.; какво. Снова, колкото е необходимо, докрай. Насновах платното.
насока - мн. насоки, ж. 1. Направление. Ще работя в тая насока. 2. Обикн. мн. Указания. Насоки за разработване на дипломна работа.
насоля - насолиш, мин. св. насолих, мин. прич. насолил, св. — вж. насолявам.
насолявам - насоляваш, несв. и насоля, св. 1. Какво. Соля, колкото е необходимо, в достатъчна степен. Насолих месото. 2. Прен. Разг. Кого. Кар...
насополивя - насополивиш, мин. св. насополивих, мин. прич. насополивил, св. — вж. насополивям.
насополивям - насополивяш, несв. и насополивя, св.; какво/кого. Изцапвам със сопол нещо или някого.
насоча - насочиш, мин. св. насочих, мин. прич. насочил, св. — вж. насочвам.
насочвам - насочваш, несв. и насоча, св.; кого/какво. 1. Давам насока, упътвам. Насочих го при кого да отиде. 2. Съсредоточавам. Насочих усил...
насочен - насочена, насочено, мн. насочени, прил. Който е получил насока, има определена цел. Насочено движение. // същ. насоченост, насочен...
наспивам се - наспиваш се, несв. и наспя се, св. Спя до пълно насищане. Наспах се добре в тихия дом.
наспоря - наспориш, мин. св. наспорих, мин. прич. наспорил, св. — вж. наспорявам.
наспорявам - наспоряваш, несв. и наспоря, св.; какво. Осигурявам нещо в достатъчно количество, много. Да наспори Господ! Бог наспори богата рек...
наспя се - наспиш се, мин. св. наспах се, мин. прич. наспал се, св. — вж. наспивам се.
насред - предлог. Изразява: 1. Отношение към място в средата на пространство, където се развива действието. Колата спря насред полето. 2. О...
насреща - нареч. 1. В срещуположната страна или посока. Стоеше насреща ми усмихната. 2. Против. Ще излязат насреща му заедно. • Аз съм насре...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: