Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
натъркам - натъркаш, св. - вж. натърквам.
натърквам - натъркваш, несв. и натъркам, св.; какво/кого, с какво. Натривам. Натърка лицето си със сняг.
натъртвам - натъртваш, несв. и натъртя, св. 1. Какво. С удар или натиск повреждам част от тялото си, без да има рана. Паднах и си натъртих кол...
натъртен - натъртена, натъртено, мн. натъртени, прил. 1. Който е пострадал от натъртване. Натъртени плодове. 2. Прен. На който се набляга. //...
натъртя - натъртиш, мин. св. натъртих, мин. прич. натъртил, св. — вж. натъртвам.
натюрел - само ед. Естествена наклонност, дарба.
натюрморт - мн. натюрморти, (два) натюрморта, м. 1. Само ед. Изобразяване в близък план на природни предмети — цветя, плодове, риби, убит диве...
натягам - натягаш, несв. и натегна, св. 1. Какво. Правя нещо да стане изпънато; изпъвам, обтягам. Натегна струните на китарата. 2. Прен. Как...
натяквам - натякваш, несв. и натякна, св.; на кого, за какво. Постоянно укорявам някого, припомням за провинение. Стига си ми натяквала за то...
натякна - натякнеш, мин. св. натякнах, мин. прич. натякнал, св. — вж. натяквам.
натясно - нареч. В недостатъчно пространство. Живеем натясно. • Хващам (някого) натясно. Поставям някого в затруднено положение, принуждавам...
наузрял - неузряла, неузряло, мн. неузрели, прил. Който не е узрял; въззелен.
наука - мн. науки, ж. 1. Система от знания за закономерностите в развитието на природата, обществото и мисленето и за същността на явления...
наум - нареч. В ума си, без да говоря или пиша, само мислено. Чети наум, за да не ми пречиш! • Идва ми наум нещо. Досещам се, спомням си,...
наумя - наумиш, мин. св. наумих, мин. прич. наумил, св. — вж. наумявам.
наумявам - наумяваш, несв. и наумя, св.; на кого. Припомням, напомням, наподобявам. Книгата ми наумява за една интересна случка. — наумявам с...
наустница - мн. наустници, ж. Църковна книга, която трябва да се знае наизуст; часослов.
науча - научиш, мин. св. научих, мин. прич. научил, св. — вж. научавам.
научавам - научаваш, несв. и науча, св. 1. Какво. Уча нещо докрай, цялостно. Научих урока си. 2. Какво. Наизустявам. Днес научих две нови сти...
научен - научна, научно, мн. научни, прил. 1. Който е свързан с наука (в 1 знач.). 2. Който е съобразен с принципите и методите на науката....
научноекспериментален - научноекспериментална, научноекспериментално, мн. научноекспериментални, прил. Който се отнася до научни експерименти.
научнопопулярен - научнопопулярна, научнопопулярно, мн. научнопопулярни, прил. Който се отнася до популярна наука и е достъпен за по-голям брой хора...
научнофантастичен - научнофантастична, научнофантастично, мн. научнофантастични, прил. Който се отнася до научна фантастика. Научнофантастичен разказ.
наушник - мн. наушници, (два) наушника, м. 1. Част от шапка, която закрива ушите. Шапка с наушници. 2. Самостоятелни парчета, които служат з...
нафора - мн. нафори, ж. 1. Осветен при литургия хляб. 2. Малки късчета от този хляб.
нафт - нафтът, нафта, само ед., м. Нафта.
нафта - само ед. Петролен продукт — жълтеникава течност, която се използва за отопление и като гориво в някои двигатели. // прил. нафтов, ...
нафталин - само ед. Бяло кристално вещество с остра миризма, употребявано в техниката и в бита за предпазване на вълнени изделия от молци. Др...
нахакан - нахакана, нахакано, мн. нахакани, прил. Разг. Грубо. Нахален, дързък, безочлив. Нахакана жена.
нахал - мн. нахали, м. Разг. Нахалник, безсрамник.
нахален - нахална, нахално, мн. нахални, прил. Който проявява безсрамие, безочливост; дързък. Такива нахални жени не бях виждала.
нахалник - мн. нахалници, м. Нахален човек; груб и безцеремонен човек.
нахалница - мн. нахалници, ж. Жена нахалник.
нахалнича - нахалничиш, мин. св. нахалничих, мин. прич. нахалничил, несв. Държа се нахално.
нахалост - нареч. Напразно, безрезултатно, напусто. Нахалост пътувах до София — нищо не свърших пак.
нахалствам - нахалстваш, несв. Проявявам нахалство.
нахалство - мн. нахалства, ср. Нахална постъпка; наглост, дръзка самоувереност. Нечувано нахалство е да искаш постоянно пари от мене.
нахалствувам - нахалствуваш, несв. Нахалствам.
нахапвам - нахапваш, несв. и нахапя, св.; какво/ кого. 1. С хапане нарушавам целостта на нещо. Тя нахапа ябълката. 2. Хапя на много места. Ко...
нахапя - нахапеш, мин. св. нахапах, мин. прич. нахапал, св. — вж. нахапвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: