Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
наколенка - мн. наколенки, ж. Предпазно приспособление или топла превръзка, която се поставя върху коляното. Преди да се качи на скейтборда, с...
наколенник - мн. наколенници, (два) наколенника, м. 1. Истор. Предпазен щит, най-често метален, който е поставен върху коляното. 2. Спец. В спо...
наконечник - мн. наконечници, (два) наконечника, м. Накрайник.
наконтвам - наконтваш, несв. и наконтя, св.; кого. Обличам хубаво, гиздаво. Наконти я с най-хубавите и дрехи.
наконтя - наконтиш, мин. св. наконтих, мин. прич. наконтил, св. — вж. наконтвам.
накрай - предлог. 1. Отношение към предмет, по протежение или отстрани на който се извършва действието. Живееше накрай село. 2. Като нареч....
накратко - нареч. С малко думи, сбито, за малко време. Разказа накратко историята си.
накрая - нареч. След всичко, в края на всичко. Разгледаха града и накрая посетиха музея.
накрехвам - накрехваш, несв. и накрехна, св.; какво. Разг. Накривявам нещо. Накрехнал калпак на една страна.
накрехна - накрехнеш, мин. св. накрехнах, мин. прич. накрехнал, св. — вж. накрехвам.
накрещя - накрещиш, мин. св. накрещях, мин. прич. накрещял, св. - вж. накрещявам.
накрещявам - накрещяваш, несв. и накрещя, св.; на кого. Крещя много, изричам с крясък много думи. Накрещях му всякакви обиди. — накрещявам се/ ...
накривее ми - мин. св. накривя ми, мин. прич. накривяло ми, св.; — вж. накривява ми.
накриво - нареч. Не в права посока, встрани. Стъпи накриво. • Гледам накриво (някого). Отнасям се враждебно към някого.
накривя - накривиш, мин. св. накривих, мин. прич. накривил, св. — вж. накривявам.
накривя ми - (ти, му, и, ни, ви, им), несв. и накривее ми, св. Става ми криво, неприятно, мъчно. Накривя и и си поплака.
накривявам - накривяваш, несв. и накривя, св.; какво. Извивам нещо встрани, накланям, е Накривявам шапка. Преставам да се интересувам от нещо, ...
накръст - нареч. Под формата на кръст; кръстообразно. Подреди клоните накръст.
накуп - нареч. 1. На едно място, във вид на куп. Събрах книгите накуп. 2. За хора — на едно място, заедно, вкупом. Те излязоха накуп.
накупувам - накупуваш, несв. и накупя, св.; какво. Купувам много, в голямо количество. Накупих дрехи за всички.
накупя - накупиш, мин. св. накупих, мин. прич. накупил, св. - вж. накупувам.
накуцвам - накуцваш, несв. Куцам леко, малко. Боли ме кракът и накуцвам.
накъде - нареч. и съюз. В пряк и косвен въпрос — в коя посока, към кое място. Накъде си тръгнал? Питам те накъде си тръгнал. • Няма накъде....
накъдето - нареч. и съюз. Към което място, в каквато посока. Тръгвам, накъдето кажеш.
накъдря - накъдриш, мин. св. накъдрих, мин. прич. накъдрил, св. — вж. накьдрям.
накъдрям - накъдряш, несв. и накъдря, св; какво. Правя нещо да стане къдраво, на вълни. Накъдрих косата си.
накълва - накълвеш, мин. св. накълвах, мин. прич. накълвал, св. — вж. накълвавам.
накълвавам - накълваваш, несв. и накълва, св.; какво. 1. За птица — започвам да кълва нещо цяло; повреждам, като кълва. Косовете покълваха гроз...
накълцам - накълцаш, св. — вж. накълцвам.
накълцвам - накълцваш, несв. и накълцам, св.; какво. С кълцане раздробявам достатъчно количество от нещо. Накълцах месото.
накъм - предлог. Разг. Отношение към място като посока на движение. Тръгна накъм реката.
накървавя - накървавиш, мин. св. накървавих, мин. прич. накървавил, св. — вж. накървавявам.
накървавявам - накървавяваш, несв. и накървавя, св.; какво. Правя нещо да стане кърваво, потапям в кръв, нацапвам с кръв. Накървавих ръцете си.
накъркам се - накъркаш се, св. — вж. накърквам се.
накърквам се - накъркваш се, несв. и накъркам се, св. Разг. 1. Напивам се, ставам пиян. 2. Нахранвам се обилно.
накърмвам - накърмваш, несв. Накърмям.
накърмя - накърмиш, мин. св. накърмих, мин. прич. накърмил, св. — вж. накърмям.
накърмям - накърмяш, несв. и накърмя, св. 1. Кого. Кърмя дете до пълното му насищане. Накърмих бебето. 2. Какво. Храня животни до насищането ...
накърнен - накърнена, накърнено, мн. накърнени, прил. Който не е цял; с нарушена цялост, засегнат. Накърнена цялост. Накърнено достойнство.
накърня - накърниш, мин. св. накърних, мин. прич. накърнил, св. — вж. накърнявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: