Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
наваксвам - наваксваш, несв. и наваксам, св. Достигам нещо пропуснато, неизпълнено. Наваксах пропуснатото.
навалица - мн. навалици, ж. Тълпа, блъсканица. Загубиха се в навалицата.
наваля - навалиш, мин. св. навалих, мин. прич. навалил, се. — вж. навалям.
навалявам - наваляваш, несв. и наваля, св. 1. Кого/какво. За дъжд — намокрям. Дъждът ме наваля. 2. Кого/какво. За сняг — посипвам. Снегът нава...
навалям - наваляш, несв. и наваля, св; кого/какво. Натрупвам се, струпвам се около някого, по някого/по нещо. Месото веднага го навалиха мух...
наведа - наведеш, мин. се. наведох, мин. прич. навел, св. — вж. навеждам.
наведнъж - нареч. От един път, изцяло. Лапнах цялата филия наведнъж.
навеждам - навеждаш, несв. и наведа, св. 1. Какво. Прегъвам, свивам, накланям надолу. Върбата е навела клони до земята. 2. Кого, към какво/ н...
навей - навеят, навея, мн. навеи, м. Спомен за нещо минало, далечно, отдавна преживяно. Навеи от младостта го радваха.
навеки - нареч. За всички времена, завинаги, за вечни времена. Сбогом навеки.
навес - мн. навеси, (два) навеса, м. Покрив върху различни подпори за защита при лошо време; заслон, сушина, сайвант. Заваля дъжд и те се ...
навесвам - навесваш, несв. и навеся, св.; какво. Разг. Окачвам на много места. Навесил е картини по всички стени.
навестявам - навестяваш, несв. и навестя, св.; кого/какво. Посещавам от време на време, ходя периодично, спохождам.
навеся - навестиш, мин. св. навестих, мин. прич. навестил, св. — вж. навестявам.
навехна - навехнеш, мин. св. навехнах, мин. прич. навехнал, св. — вж. навяхвам.
навечервам се - навечерваш се, несв. и навечерям се, св. 1. Изяждам вечерята си докрай. Когато се навечерям, ще ти се обадя. 2. Нахранвам се на ве...
навечерие - само ед. 1. Вечерта, която предхожда някакъв ден. В навечерието на празника. 2. Близкото време, предшестващо някакво събитие. В на...
навечерям се - навечеряш се, св. — вж. навечервам се.
навея - навееш, мин. св. навях, мин. прич. навял, св. — вж. навявам.
навивам - навиваш, несв. и навия, св.; какво. 1. Чрез въртене събирам на едно, намотавам. Навивам прежда. 2. Чрез въртене стягам пружина на ...
навивка - мн. навивки, ж. Намотка.
навигатор - мн. навигатори, м. Специалист по навигация. // прил. навигаторски, навигаторска, навигаторско, мн. навигаторски.
навигация - само ед. 1. Корабоплаване, мореплаване. 2. Наука, свързана с майсторството да се управляват кораби и самолети. Въздушна навигация....
навидя - навидиш, мин. св. навидях, мин. прич. навидял, св. — вж. навиждам.
навиждам - навиждаш, несв. и навидя, св.; кого. Виждам за малко, навестявам, спохождам.
навик - мн. навици, (два) навика, м. Умение, създадено чрез упражнения и повторение; привичка. Придобих навик да ставам в едно и също врем...
навикам - навикаш, св. — вж. навиквам.
навиквам - навикваш, несв. и навикам, св.; кого/ какво. 1. Карам се, наругавам. Навиква конете постоянно. 2. Викам, каня, събирам много хора....
навикна - навикнеш, мин. св. навикнах, мин. прич. навикнал, св. — вж. навиквам.
навилнея се - навилнееш се, мин. св. навилнях се, мин. прич. навилнял се, св. — вж. навилнявам се.
навилнявам се - навилняваш се, несв. и навилнея се, св. Вилнея до пълно насищане. След като се навилня, късно вечерта виелицата утихна.
навирам - навираш, несв. и навра, св.; какво/кого. 1. Пъхвам, мушкам нещо в тясно място, въвирам. Едвам навря ключа в ключалката. 2. Разг. Б...
навирвам - навирваш, несв. и навиря, св.; какво. Вдигам нагоре, изправям. Навирил краката си върху масата и мисли, че е англичанин. • Навирва...
навиря - навириш, мин. св. навирих, мин. прич. навирил, св. — вж. навирвам.
навирям - навиряш, несв. Навирвам.
нависвам - нависваш, несв. и нависна, св. Само мн. Висим в голямо количество, много. Тежки тикви нависнаха по плетищата.
нависна - нависнеш, мин. св. нависнах, мин. прич. нависнал, св. — вж. нависвам.
нависоко - нареч. На голяма височина. Птиците летят нависоко. • Гледам нависоко. Стремя се към издигане в обществото. • Държа се нависоко. Го...
навия - навиеш, мин. св. навих, мин. прич. навил, св. — вж. навивам.
навлажня - навлажниш, мин. св. навлажних, мин. прич. навлажнил, св. — вж. навлажнявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: