Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
необходим - необходима, необходимо, мн. необходими, прил. 1. Нужен, потребен. Необходими средства. 2. Неизбежен, задължителен. Вземам необходи...
необясним - необяснима, необяснимо, мн. необясними, прил. Който не може да бъде обяснен; немотивиран. Любов необяснима.
необятен - необятна, необятно, мн. необятни, прил. Който не може да се вземе в обятия; много обширен, просторен. Необятен космос. // същ. нео...
неограничен - неограничена, неограничено, мн. неограничени, прил. 1. Който няма граници, не е ограничен от нищо. Неограничена трайност. 2. Прен....
неодушевен - неодушевена, неодушевено, мн. неодушевени, прил. 1. Който не се отнася до живата материя. Неодушевена природа. 2. Спец. В граматик...
неолит - само ед. Вторият етап от каменната епоха; новокаменна епоха.
неологизъм - мн. неологизми, (два) неологизъма, м. Спец. В езикознанието — нова дума, нов израз или ново значение в езика.
неон - само ед. Химически елемент: инертен газ, светещ при нагряване с червена светлина. // прил. неонов, неонова, неоново, мн. неонови. ...
неописуем - неописуема, неописуемо, мн. неописуеми, прил. Който не може да се опише с думи; много голям, неизразим. Неописуема радост.
неоправдан - неоправдана, неоправдано, мн. неоправдани, прил. Който не може да бъде оправдан или извинен. Неоправдано закъснение.
неопределен - неопределена, неопределено, мн. неопределени, прил. 1. Който не е точно определен. Неопределено количество. 2. Не съвсем отчетлив;...
неопределителен - неопределителна, неопределително, мн. неопределителни, прил. Спец. Който изразява или съдържа неопределеност. Неопределйтелни мест...
неопровержим - неопровержима, неопровержимо, мн. неопровержими, прил. Който не може да се опровергае; необорим, напълно убедителен. Неопровержимо...
неорганичен - неорганична, неорганично, мн. неорганични, прил. 1. Който не включва живи организми; нежив. Неорганична природа. 2. Който се отнас...
неорганически - неорганическа, неорганическо, мн. неорганически, прил. Неорганичен.
неосезаем - неосезаема, неосезаемо, мн. неосезаеми, прил. 1. Който не се възприема от осезанието. 2. Малък, неуловим. Неосезаема промяна.
неоснователен - неоснователна, неоснователно, мн. неоснователни, прил. Който е лишен от основания. Неоснователна тревога.// същ. неоснователност, ...
неоспорим - неоспорима, неоспоримо, мн. неоспорими, прил. Който не може да бъде оспорен. Неоспорима победа. // същ. неоспоримост, неоспоримост...
неотдавна - нареч. В недалечното минало, преди малко време, наскоро. Неотдавна го срещнах пак.
неотдавнашен - неотдавнашна, неотдавнашно, мн. неотдавнашни, прил. Който е станал неотдавна; скорошен. Неотдавнашни събития.
неотколе - нареч. Диал. Неотдавна, наскоро.
неотколешен - неотколешна, неотколешно, мн. неотколешни, прил. Неотдавнашен.
неотложен - неотложна, неотложно, мн. неотложни, прил. Който не може да се отложи; спешен, срочен, належащ. Неотложни дела. // същ. неотложнос...
неотлъчен - неотлъчна, неотлъчно, мн. неотлъчни, прил. Който не се отлъчва; постоянен. Болестите са неотлъчен спътник на бедността.
неотразим - неотразима, неотразимо, мн. неотразими, прил. Необичаен, много силен, покоряващ, завладяващ. Неотразимо впечатление. // същ. неотр...
неотскоро - нареч. От доста време, отдавна. Той живее в този град неотскоро.
неотстъпчив - неотстъпчива, неотстъпчиво, мн. неотстъпчиви, прил. Който не обича да прави отстъпки. // същ. неотстъпчивост, неотстъпчивостта, ж.
неофициален - неофициална, неофициално, мн. неофициални, прил. Който няма официален характер. Неофициална визита. Неофициален източник.
неохота - само ед. Липса на желание; нежелание. Стана от мястото си с неохота.
неоценим - неоценима, неоценимо, мн. неоценими, прил. Който има много голяма цена; безценен, много важен. Неоценима помощ. // същ. неоценимос...
неочакван - неочаквана, неочаквано, мн. неочаквани, прил. Който не е очакван; внезапен, непредвиден. Неочаквана поява. // същ. неочакваност, н...
неписан - неписана, неписано, мн. неписани, прил. Който съществува по обичай, а не чрез законодателство. Неписани закони.
неплатен - неплатена, неплатено, мн. неплатени, прил. Който не е платен. • Неплатен отпуск. Отпуск, по време на който не се получава възнагра...
непобедим - непобедима, непобедимо, мн. непобедими, прил. Който не може да бъде победен. Непобедима армия. // същ. непобедимост, непобедимостт...
неповинен - неповинна, неповинно, мн. неповинни, прил. Остар. Невинен. Неповинен младенец.
неповторим - неповторима, неповторимо, мн. неповторими, прил. Който няма да се повтори; изключителен, единствен. Неповторимо преживяване.
непогрешим - непогрешима, непогрешимо, мн. непогрешими, прил. Който никога не греши. Непогрешими предчувствия. // същ. непогрешимост, непогреши...
неподатлив - неподатлива, неподатливо, мн. неподатливи, прил. Който не се поддава на въздействие. // същ. неподатливост, неподатливостта, ж.
неподвижен - неподвижна, неподвижно, мн. неподвижни, прил. 1. Който не се движи, стои в едно и също положение. 2. Който не обича да се движи. /...
неподкупен - неподкупна, неподкупно, мн. неподкупни, прил. Който не може да бъде подкупен; честен. Неподкупен политик. // същ. неподкупност, не...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: