Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
неуморен - неуморна, неуморно, мн. неуморни, прил. 1. Който не се уморява. Неуморна работничка. 2. Който не престава; неспирен, упорит. Неумо...
неуредица - мн. неуредици, ж. Липса на ред; безпорядък. Икономически неуредици.
неусетно - нареч. Незабелязано, леко, без да усети човек. Денят неусетно мина.
неуслужлив - неуслужлива, неуслужливо, мн. неуслужливи, прил. Който не обича да прави услуги. • Неуслужлива памет. Която трудно намира нужната ...
неуспех - мн. неуспехи, (два) неуспеха, м. Липса на успех; несполука. След редица неуспехи се отказа от опитите си.
неуспешен - неуспешна, неуспешно, мн. неуспешни, прил. Който завършва с неуспех. Неуспешни опити.
неустойка - мн. неустойки, ж. 1. Неизпълнение на поето задължение. 2. Глоба за такова неизпълнение. Плащам неустойка.
неустойчив - неустойчива, неустойчиво, мн. неустойчиви, прил. 1. Който не е устойчив в някакво положение. Неустойчив сал. 2. Който се поддава н...
неустрашим - неустрашима, неустрашимо, мн. неустрашими, прил. Който не се страхува, не може да бъде изплашен; безстрашен, смел. Неустрашим защи...
неутешим - неутешима, неутешимо, мн. неутешими, прил. Който не може да бъде утешен; безутешен. Неутешима съпруга. // същ. неутешимост, неутеш...
неутолим - неутолима, неутолимо, мн. неутолими, прил. Който не може да се утоли; ненаситен. Неутолима жажда. // същ. неутолимост, неутолимост...
неутрален - неутрална, неутрално, мн. неутрални, прил. 1. Който не взема страна в спор или война. 2. Който пази неутралитет. 3. Спец. Който не...
неутрализация - мн. неутрализации, ж. 1. Обявяване на държава за неутрална. 2. Политика на изключване на дадена партия или групировка от участие в...
неутрализирам - неутрализираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Извършвам неутрализация. 2. Прен. Обезвреждам.
неутралитет - само ед. 1. Ненамеса, невмешателство. 2. Положение на държава, която не участва във война и не подпомага воюващите страни. Пазя не...
неутрон - мн. неутрони, (два) неутрона, м. Спец. Елементарна частица в атомните ядра, която няма електрически товар. // прил. неутронен, неу...
неуязвим - неуязвима, неуязвимо, мн. неуязвими, прил. Който трудно може да се засегне, тъй като няма слаби места. Неуязвима защита. // същ. н...
нефрит - само ед. Бял, безцветен или зелен минерал, употребяван за украса или художествени изделия.
нефт - нефтът, нефта, само ед., м. Минерална течност, масловидна, светлокафява до тъмнокафява, която се извлича от земните недра; земно м...
нефтен - нефтена, нефтено, мн. нефтени, прил. Който е от нефт или дава нефт. Нефтени кладенци. Нефтен продукт.
нехаен - нехайна, нехайно, мн. нехайни, прил. 1. Който не обръща достатъчно внимание на нещо; небрежен. Нехайна майка. 2. Който съдържа или...
нехайник - мн. нехайници, м. Нехаен и безгрижен човек.
нехайница - мн. нехайници, ж. Нехайна жена.
нехайство - само ед. Проява на нехайник; небрежност, безгрижност. Проявявам нехайство.
нехая - нехаеш, мин. св. нехаях, мин. прич. нехаял, несв. 1. За какво. Не се грижа, не обръщам внимание. Нехая за мнението им. 2. Диал. Жи...
нехранимайка - и нехранимайко, мн. нехранимайковци, м. Пренебр. Човек, който няма почтено занимание: безделник.
нецензурен - нецензурна, нецензурно, мн. нецензурни, прил. Неприличен, непристоен. Нецензурни думи. // същ. нецензурност, нецензурността, ж.
нечестен - нечестна, нечестно, мн. нечестни, прил. Който не е честен. Нечестен човек. Нечестна постъпка. // същ. нечестност, нечестността, ж.
нечестив - нечестива, нечестиво, мн. нечестиви, прил. 1. Непочтен. 2. Грешен, порочен. // същ. нечестивост, нечестивостта, ж. • Нечестивия. Д...
нечетен - нечетна, нечетно, мн. нечетни, прил. 1. Безчетен, многоброен. Нечетни богатства. 2. В математиката — за число, което не се дели на...
нечетлив - нечетлива, нечетливо, мн. нечетливи, прил. Който трудно се разчита. Нечетлив почерк. // същ. нечетливост, нечетливостта, ж.
нечий - нечия, нечие, мн. нечии, неопр. местоим. Който принадлежи на някого. Нечие дете плаче. • Нечий си. За засилване на неопределеностт...
нечист - нечиста, нечисто, мн. нечисти, прил. 1. Който не е чист; мръсен, изцапан. Не яж с нечисти ръце. 2. Прен. Непочтен, незаконен, нече...
нечистотия - мн. нечистотии, ж. Нещо нечисто; мръсотия. По улиците имаше всякакви нечистотии.
нечовешки - нечовешка, нечовешко, мн. нечовешки, прил. 1. Който не е присъщ на човека. Нечовешки условия. Нечовешки звук. 2. Който надвишава ч...
нечуван - нечувана, нечувано, мн. нечувани, прил. 1. Който не е чуван досега. Нечувани звуци. 2. Изключителен, небивал, невероятен. Нечуван ...
нечут - нечута, нечуто, мн. нечути, прил. 1. Нечуван, небивал. Нечута победа. 2. Много тих, неуловим. Нечути стъпки.
нещастен - нещастна, нещастно, мн. нещастни, прил. 1. Който не е щастлив. Нещастен човек. 2. Който носи или предвещава нещастие. Нещастна люб...
нещастие - мн. нещастия, ср. 1. Случка или събитие, което причинява мъка, скръб; злополука, беда. 2. Липса на щастие. • За нещастие. За жалос...
нещастник - мн. нещастници, м. 1. Нещастен човек. 2. Прен. Разг. Пренебр. Жалък, незначителен човек.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: