Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
нацяло - нареч. Не на части, цялостно. Имаш ли сто лева нацяло?
начален - начална, начално, мн. начални, прил. 1. Който е начало на нещо. Начален етап. 2. В системата на образованието - първоначален, нисш...
началник - мн. началници, м. Длъжностно лице, което ръководи някаква служба. Началник влак.
началничка - мн. началнички, ж. Жена началник.
начало - мн. начала, ср. 1. Първият момент от някакво действие или явление. Началото на учебната година. 2. Изходна точка, пункт, от който ...
началствам - началстваш, несв. Изпълнявам служба на началник; управлявам.
началство - мн. началства, ср. 1. Администрация, всички началници. Каквото нареди началството, това ще правим. 2. Разг. Началник.
началствувам - началствуваш, несв. Началствам.
начевам - начеваш, несв. и начена, св. Разг. 1. Почвам, започвам. Начена да се кара с мене. 2. Какво. Почвам да правя, да върша, да осъществ...
начеващ - начеваща, начеващо, мн. начеващи, прил. начинаещ.
начело - нареч. Пред всички, на най-предно място, в началото. Начело на групата вървеше приятелят ми.
начена - наченеш, мин. св. наченах, мин. прич. наченал, св. - вж. начевам.
наченат - начената, наченато, мн. наченати, прил. Разг. На който е нарушена целостта, от който е вземано, употребявано. Начената манджа. Нач...
наченка - мн. наченки, ж. Обикн. мн. Първи, начални прояви на нещо; зачатък, зародиш. Наченки на писменост.
начервя - начервиш, мин. св. начервих, мин. прич. начервил, св. — вж. начервявам.
начервявам - начервяваш, несв. и начервя, св.; какво/кого. Червя, колкото е необходимо, докрай. — начервявам се/начервя се. Намазвам устните си...
начерня - начерниш, мин. св. начерних, мин. прич. начернил, св. — вж. начерням.
начерням - начерняш, яесв. и начерня, св.; какво/ кого. 1. Намазвам с черна боя. 2. Прен. Злословя за някого, злепоставям.
начертавам - начертаваш, несв. и начертая, св.; какво. 1. Чертая нещо докрай, до завършен вид. Начертах два триъгълника. 2. Чертая, колкото е н...
начертание - мн. начертания, ср. Рисунка, форма, изображение в контури. Начертанието на буквите се усвоява в началното училище.
начертая - начертаеш, мин. св. начертах, мин. прич. начертал, св. — вж. начертавам.
начесвам - начесваш, несв. и начеша, св.; какво/кого. 1. Чеша много, колкото искам. 2. Чеша много хора или животни. 3. Прен. Разг. Набивам, н...
начесто - нареч. Нагъсто, в малки интервали от време или място. Склонът беше много стръмен и трябваше начесто да спират.
начет - мн. начети, (два) начета, м. Спец. Неправомерно изразходвани средства, за които няма документи и поради това трябва да се възстано...
начета - начетеш, мин. св. начетох, мин. прич. начел, св. — вж. начитам.
начета се - начетеш се, мин. св. начетох се, мин. прич. начел се, св. — вж. начитам се.
начетен - начетена, начетено, мн. начетени, прил. Който е чел много, добре образован, знаещ. Умна и начетена жена.// същ. начетеност, начете...
начеша - начешеш, мин. св. начесах, мин. прич. начесал, св. — вж. начесвам.
начин - мн. начини, (два) начина, м. Подход за извършване на някаква дейност; похват, способ. Тази задача може да се реши по два начина. •...
начинаещ - начинаеща, начинаещо, мн. начинаещи, прил. 1. Който неотдавна е започнал нова дейност, занимание (и затова е без достатъчно опит/з...
начинание - мн. начинания, ср. Започнато, предприето от някого дело. Продължаваме начинанията на предшествениците си.
начинателен - начинателна, начинателно, мн. начинателни, прил. Спец. Който означава начало на действие. Начинателни глаголи. // същ. начинателно...
начитам - начиташ, несв. и начета, св.; кого. Спец. Установявам начет, правя начет. Начетоха го при ревизията с голяма сума.
начитам се - начиташ се, несв. и начета се, св. Чета много, до насита. Начетох се на любовни романи това лято.
начудвам се - начудваш се, несв. и начудя се, св. Чудя се много, до пълно насищане. Не мога да се начудя на решението му.
начудя се - начудиш се, мин. св. начудих се, мин. прич. начудил се, св. — вж. начудвам се.
начукам - начукаш, св. — вж. начуквам.
начуквам - начукваш, несв. и начукам, св.; какво. 1. С чукане вкарвам навътре, набивам, наковавам. 2. С чукане разтрошавам, начупвам. Начуках...
начумервам - начумерваш, несв. и начумеря, св.; какво. Намръщвам, навъсвам, намусвам. — начумервам се/ начумеря се. Придавам си намръщен вид, с...
начумерен - начумерена, начумерено, мн. начумерени, прил. Намръщен, намусен, навъсен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: