Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
неподражаем - неподражаема, неподражаемо, мн. неподражаеми, прил. Който не може да бъде наподобен; изключителен, великолепен. Неподражаем стил н...
непозволен - непозволена, непозволено, мн. непозволени, прил. Недопустим. Непозволени средства.
непознат - непозната, непознато, мн. непознати, прил. 1. Който не е познат; неизвестен. Непозната местност. 2. Същ. Непознат човек. Непозната...
непоколебим - непоколебима, непоколебимо, мн. непоколебими, прил. Който не може да бъде разколебан. Непоколебима увереност. // същ. непоколебимо...
непокорен - непокорна, непокорно, мн. непокорни, прил. Който не се покорява, не се подчинява; непослушен. Непокорна съпруга. // същ. непокорно...
непокорство - мн. непокорства, ср. Проява на непокорен човек; непослушание.
непокръстен - непокръстена, непокръстено, мн. непокръстени, прил. Който не е покръстен, не е приел християнството.
непокътнат - непокътната, непокътнато, мн. непокътнати, прил. Който не е засегнат; цял, цялостен, здрав. Месото остана непокътнато.
непоносим - непоносима, непоносимо, мн. непоносими, прил. Който трудно се понася; много силен, тежък. Непоносима загуба. Непоносима жега. // с...
непонятен - непонятна, непонятно, мн. непонятни, прил. Неразбираем, неясен, странен. По непонятни причини. // същ. непонятност, непонятността,...
непоправим - непоправима, непоправимо, мн. непоправими, прил. 1. Който не може да бъде поправен. Непоправима грешка. 2. Прен. Който не се проме...
непорочен - непорочна, непорочно, мн. непорочни, прил. Който няма пороци; нравствено чист, безгрешен, девствен. Непорочен живот. Непорочно дет...
непосветен - непосветена, непосветено, мн. непосветени, прил. Който не е посветен в някаква тайна, незапознат с нещо. // същ. непосветеност, не...
непосилен - непосилна, непосилно, мн. непосилни, прил. Който не е по силите на някого; тежък, труден. Непосилен труд.
непослушание - мн. непослушания, ср. Нежелание да се слуша някого, непокорство. Проявявам непослушание.
непослушен - непослушна, непослушно, мн. непослушни, прил. Който не е послушен, не изпълнява волята на другите. Непослушно дете.
непослушник - мн. непослушници, м. Човек, който често проявява непослушание (най-често дете); палавник, немирник.
непосредствен - непосредствена, непосредствено, мн. непосредствени, прил. 1. Който пряко следва нещо или произтича от него; пряк, най-близък. Непо...
непостижим - непостижима, непостижимо, мн. непостижими, прил. 1. Който не може да се постигне. 2. Недостъпен за разбиране, необясним. // същ. н...
непостоянен - непостоянна, непостоянно, мн. непостоянни, прил. 1. Който не е постоянен; изменчив, колебаещ се, неустойчив. Непостоянна величина....
непостоянство - мн. непостоянства, ср. Проява на непостоянен или негово качество; колебливост, променливост. Проявявам непостоянство в учението.
непотребен - непотребна, непотребно, мн. непотребни, прил. Който не е потребен; ненужен, излишен. Непотребни мебели. // същ. непотребност, непо...
непохватен - непохватна, непохватно, мн. непохватни, прил. Който не умее да извърши добре някаква работа; несръчен. Непохватна жена. // същ. не...
непочтителен - непочтителна, непочтително, мн. непочтителни, прил. Който не проявява уважение към някого или нещо. Непочтителен човек.
неправ - неправа, неправо, мн. неправи, прил. Който е погрешен, неправилен, несправедлив.
неправда - мн. неправди, ж. Липса на справедливост; беззаконие, насилие. Боря се с неправдата.
неправилен - неправилна, неправилно, мн. неправилни, прил. Който нарушава установените правила, отклонява се от нормата. Неправилен изговор. Не...
неправомерен - неправомерна, неправомерно, мн. неправомерни, прил. Който не е съобразен със законите; незаконен. Неправомерно деяние.
неправоспособен - неправоспособна, неправоспособно, мн. неправоспособни, прил. Който няма официално право да упражнява някаква професия въпреки подг...
непразен - непразна, непразно, мн. непразни, прил. Разг. За жена или женско животно — бременна.
непредвиден - непредвидена, непредвидено, мн. непредвидени, прил. Който не е предвиден; неочакван, ненадеен. Непредвидени обстоятелства.
непредвидлив - непредвидлива, непредвидливо, мн. непредвидливи, прил. Който много често не предвижда; несъобразителен. Непредвидлив човек. // същ...
непредпазлив - непредпазлива, непредпазливо, мн. непредпазливи, прил. Който не взема предварително мерки за сигурност. // същ. непредпазливост, н...
непредсказуем - непредсказуема, непредсказуемо, мн. непредсказуеми, прил. Който не може да се предвиди, да се предскаже. Непредсказуем случай. // ...
непреклонен - непреклонна, непреклонно, мн. непреклонни, прил. Който не променя позицията си под нечие въздействие; твърд, непоколебим. Непрекло...
непрекъснат - непрекъсната, непрекъснато, мн. непрекъснати, прил. 1. Който се простира на голямо разстояние, без да е разделен от празни части. ...
непременно - нареч. При всички случаи, въпреки всичко, каквото и да става, задължително. Непременно трябва да гледаш този филм.
непреодолим - непреодолима, непреодолимо, мн. непреодолими, прил. Който не може да се преодолее; непобедим, силен. Непреодолимо влечение. // същ...
непрестанен - непрестанна, непрестанно, мн. непрестанни, прил. Който не престава никога; безкраен, безспирен, вечен. Непрестанна помощ. // същ. ...
непреходен - непреходна, непреходно, мн. непреходни, прил. Който не преминава; вечен, траен. Непреходни традиции. // същ. непреходност, непрехо...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: