Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
немерен - немерена, немерено, мн. немерени, прил. 1. Който не е мерен. Немерена стока. 2. Спец. Който не е в ритмична стъпка.
немец - мн. немци, м. Германец.
немея - немееш, мин. св. немях, мин. прич. немял, несв. Стоя като ням, не говоря, мълча. Немея пред красотата и.
немил - немила, немило, мн. немили, прил. Който не е мил на никого, който няма близки. // същ. немилост, немилостта, ж. • Изпадам в немило...
немил-недраг - немила-недрага, немоло-недраго, мн. немили-недраги, прил. Който няма близки или е бездомен. Скитам немил-недраг из чужди страни.
неминуем - неминуема, неминуемо, мн. неминуеми, прил. Който е неизбежен, който непременно ще стане. Неминуема гибел.
немирен - немирна, немирно, мн. немирни, прил. Който не е мирен; непослушен, неспокоен, палав. Немирни деца.
немирник - мн. немирници, м. Човек, който е немирен; пакостник.
немислим - немислима, немислимо, мн. немислими, прил. Който не можем да си представим; невъзможен; недопустим. Немислима загуба. // същ. неми...
немкиня - мн. немкини, ж. Жена немец.
немного - нареч. В неголямо количество; малко, леко. Немного на брой.
немотия - само ед. 1. Бедност, сиромашия. 2. Прен. Част от населението, която живее в бедност.
немощ - немощта, само ед., ж. Отсъствие на мощ; слабост, болнавост.
немощен - немощна, немощно, мн. немощни, прил. Слаб, болнав. Немощна старица.
немски - немска, немско, мн. немски, прил. Който се отнася до немец. Немски език.
нему - лично мест. Остар. На него.
ненавиждам - ненавиждаш, несв.; кого/какво. Изпитвам ненавист към някого или нещо; мразя. Ненавиждам подлеците.
ненавист - ненавистта, само ед., ж. Чувство на вражда, отвращение; омраза.
ненавистен - ненавистна, ненавистно, мн. ненавистни, прил. Който предизвиква ненавист; омразен. Ненавистен враг.
ненавистник - мн. ненавистници, м. Човек, който изпитва ненавист; злобен човек.
ненагледен - ненагледна, ненагледно, мн. ненагледни, прил. 1. На който не можем да се нагледаме; красив. Ненагледна хубост. 2. Любим, скъп. Мил...
ненадеен - ненадейна, ненадейно, мн. ненадейни, прил. Неочакван, внезапен, случаен. Ненадейна среща. // същ. ненадейност, ненадейността, ж.
ненадминат - ненадмината, ненадминато, мн. ненадминати, прил. Най-добър в дадена област, недостижим. Ненадминат танцьор.
ненакърнен - ненакърнена, ненакърнено, мн. ненакърнени, прил. Който не е накърнен; цял, цялостен, незапочнат.
ненамеса - само ед. Отказ от намеса в чужди спорове, дела.
ненаситен - ненаситна, ненаситно, мн. ненаситни, прил. 1. Който не може да насити глада си. 2. Прен. Който не се задоволява с полученото. Нена...
ненормален - ненормална, ненормално, мн. ненормални, прил. 1. Който не е нормален, отклонява се от нормата. Ненормална големина. 2. Който е душ...
ненужен - ненужна, ненужно, мн. ненужни, прил. Който не е нужен, не е полезен; излишен. Ненужна книга.
нео- - Първа част на сложни думи със значение нов, напр. неоидеализъм, неокантианство и др.
необвързан - необвързана, необвързано, мн. необвързани, прил. 1. Който не е обвързан чрез задължения с някого. 2. Който не участва в политическ...
необикновен - необикновена, необикновено, мн. необикновени, прил. 1. Който се среща рядко; необичаен, чуден. Необикновена случка. 2. Извънреден,...
необитаем - необитаема, необитаемо, мн. необитаеми, прил. Който няма население. Необитаем остров.
необичаен - необичайна, необичайно, мн. необичайни, прил. Който нарушава привичното; изключителен. Необичаен израз. Необичайно поведение. // с...
необлечен - необлечена, необлечено, мн. необлечени, прил. 1. Който не е облечен; гол. 2. Лошо или недостатъчно облечен.
необмислен - необмислена, необмислено, мн. необмислени, прил. Който не е обмислен. Необмислени действия. // същ. необмисленост, необмислеността...
необозрим - необозрима, необозримо, мн. необозрими, прил. Който не може да се обхване с поглед; огромен, необхватен.
необорим - необорима, необоримо, мн. необорими, прил. 1. Който не може да се обори, да се отхвърли. Необоримо доказателство. 2. Който не може...
необуздан - необуздана, необуздано, мн. необуздани, прил. 1. Който не се сдържа, не се подчинява; своеволен. Необуздан кон. 2. Който не може д...
необут - необута, необуто, мн. необути, прил. Който не е обут; бос.
необхватен - необхватна, необхватно, мн. необхватни, прил. Който не може да се обхване; просторен, необозрим. Необхватни поля.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: