Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
надбавка - мн. надбавки, ж. Добавка към заплата или друго възнаграждение. Детски надбавки.
надбягам - надбягаш, св. — вж. надбягвам.
надбягвам - надбягваш, несв. и надбягам, св.; кого. Бягам по-бързо и по-добре от някого, изпреварвам с бягане. Надбягах го. — надбягвам се. Съ...
надбягване - мн. надбягвания, ср. Състезание по бързо бягане, езда или управление на автомобил, велосипед и др. Колоездачни надбягвания.
надве - нареч. Разг. На две части. Разрязах ябълката надве.
надве-натри - нареч. Небрежно, без старание, набързо, как да е. Прочете книгата надве-натри.
надвесвам - надвесваш, несв. и надвеся, св.; какво, над какво. Премествам нещо или някого, като го поставям да се подава над друго нещо. Надве...
надвеся - надвесиш, мин. св. надвесих, мин. прич. надвесил, св. — вж. надвесвам.
надвечер - нареч. Привечер, близо до свечеряването. Ще дойда надвечер.
надвзема - надвземеш, мин. св. надвзех, мин. прич. надвзел, св. — вж. надвзимам.
надвземам - надвземаш, несв. Надвзимам.
надвзимам - надвзимаш, несв. и надвзема, св. Вземам повече, отколкото трябва. Надвзети суми.
надвивам - надвиваш, несв. и надвия, св.; кого/какво. Побеждавам, вземам надмощие, преодолявам. Надвиха го в борбата. Надвих страха си.
надвикам - надвикаш, св. - вж. надвиквам.
надвиквам - надвиквам, несв. и надвикам, св.; кого/какво. Викам по-силно от някого, заглушавам с гласа си. Надвика всички. Надвика шума от маш...
надвисвам - надвисваш, несв. и надвисна, св. Вися над нещо. Надвисвам над пропаст. Над главите ни надвисна нова опасност.
надвисвам се - надвисваш се, несв. и надвися се, св. 1. Като се премествам, закривам нещо. Бял кичур се надвиси над челото му. 2. Бавно засланям ...
надвисна - надвиснеш, мин. св. надвиснах, мин. прич. надвиснал, св. — вж. надвисвам.
надвися се - надвисиш се, мин. св. надвисих се, мин. прич. надвисил се, св. — вж. надвисвам се.
надвиша - надвишиш, мин. св. надвиших, мин. прич. надвишил, св. — вж. надвишавам.
надвишавам - надвишаваш, несв. и надвиша, св. Превъзхождам по брой, издигам се по-високо, надминавам. Жителите на града надвишават 10 000.
надвия - надвиеш, мин. св. надвих, мин. прич. надвил, св. — вж. надвивам.
надвнасям - надвнасяш, несв. и надвнеса, св. Внасям повече, отколкото трябва. Надвнесена сума.
надвнеса - надвнесеш, мин. св. надвнесох, мин. прич. надвнесъл, св. - вж. надвнасям.
надводен - надводна, надводно, мн. надводни, прил. Който е разположен над водата, по-високо от повърхността и.
надгробен - надгробна, надгробно, мн. надгробни, прил. Който е разположен над гроба или върху гроба. Надгробен камък. • Надгробно слово. Реч, ...
наддавам - наддаваш, несв. и наддам, св. 1. Давам повече, отколкото трябва. 2. Давам повече от някого. Наддавам в търг, за да закупя ценната ...
наддам - наддадеш, мин. св. наддадох, мин. прич. наддал, св. — вж. наддавам.
надделея - надделееш, мин. св. надделях, мин. прич. надделял, св. — вж. надделявам.
надделявам - надделяваш, несв. и надделея, св. Надвивам, побеждавам, превъзхождам. Надделях в състезанието.
наддумам - наддумаш, св. — вж. наддумвам.
наддумвам - наддумваш, несв. и наддумам, св.; кого. Говоря повече от всички и ги принуждавам да мълчат. Никой не може да я наддума.
надебелея - надебелееш, мин. св. надебелях, мин. прич. надебелял, св. — вж. надебелявам.
надебеля - надебелиш, мин. св. надебелих, мин. прич. надебелил, св. - вж. надебелявам.
надебелявам - надебеляваш, несв. и надебелея, св. 1. Ставам по-дебел, напълнявам. През зимата надебелях. 2. Разг. Подувам се, отичам.
надежда - мн. надежди, ж. 1. Само ед. Очакване, увереност в осъществяването на нещо приятно, радостно. Надежда за по-добър живот. 2. Прен. Т...
надежден - надеждна, надеждно, мн. надеждни, прил. Който внушава доверие; верен, устойчив, сигурен. Надежден автомобил. Надеждна защита.
наденица - мн. наденици, ж. Вид пресен колбас от мляно месо с подправки, натъпкано в тънки черва. Варена наденица.
надера - надереш, мин. св. надрах, мин. прич. надрал, св. — вж. надирам.
надея се - надееш се, мин. св. надеях се, мин. прич. надеял се, несв. Остар. Надявам се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: