Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
наготвя - наготвиш, мин. св. наготвих, мин. прич. наготвил, св. — вж. наготвям.
наготвям - наготвяш, несв. и наготвя, св.; какво. 1. Готвя много или различни ястия. Наготви им всякакви гозби. 2. Свършвам да готвя; сготвям...
наготово - нареч. В готово състояние, приготвено от друг. Получи всичко наготово.
нагощавам - нагощаваш, несв. Нагостявам.
награбвам - награбваш, несв. и награбя, св.; какво. Грабя много, в голямо количество. Награби от парите с двете си ръце. — награбвам се/ награ...
награбя - награбиш, мин. св. награбих, мин. прич. награбил, св. — вж. награбвам.
награда - мн. награди, ж. Почетен знак, медал или предмет, даван за особени заслуги или от на благодарност. Правителствена награда. Получи п...
наградя - наградиш, мин. св. наградих, мин. прич. наградил, св. — вж. награждавам.
награждавам - награждаваш, несв. и наградя, св.; кого, за какво. Давам награда. Наградиха го за най-добро представяне на фестивала.
нагреба - нагребеш, мин. св. нагребах, мин. прич. нагребал, св. — вж. нагребвам.
нагребвам - нагребваш, несв. и нагреба, св; какво. Греба много, в голямо количество от нещо. Нагреба вода от реката с кофата.
нагревател - нагревателят, нагревателя, мн. нагреватели, (два) нагревателя, м. Уред, който служи за нагряване на нещо. Електрически нагревател.
нагревателен - нагревателна, нагревателно, мн. нагревателни, прил. Който служи за нагряване. Нагревателни уреди.
нагрея - нагрееш, мин. св. нагрях, мин. прич. нагрял, св. — вж. нагрявам.
нагрубя - нагрубиш, мин. св. нагрубих, мин. прич. нагрубил, св. -— вж. нагрубявам.
нагрубявам - нагрубяваш, несв. и нагрубя, св.; кого. Отнасям се грубо с някого; обиждам, оскърбявам. Той напразно нагруби приятеля си.
нагръдки - само мн. Украса за предната част на дрехи, шита с разноцветни конци.
нагръдник - мн. нагръдници, (два) нагръдника, м. 1. Приспособление, което се прикрепва към предната част на мъжка риза или костюм. Колосан наг...
нагрявам - нагряваш, несв. и нагрея, св.; какво. Правя нещо топло, горещо. Слънцето нагря водата.
нагрявка - мн. нагревки, ж. Затопляне или облъчване на определени части от тялото с лечебна цел. Правя нагревки.
нагъвам - нагъваш, несв. и нагъна, св. 1. Какво. Сгъвам, прегъвам на една и съща страна. Нагъвам дрехите. 2. Какво. Сгъвам всичко, докрай. 3...
нагъл - нагла, нагло, мн. нагли, прил. Много нахален, досаден, безочлив. Нагъл човек.
нагълтам - нагълташ, св. — вж. нагълтвам.
нагълтвам - нагълтваш, несв. и нагълтам, св.; какво. Гълтам нещо в голямо количество, до пълно насищане. Нагълтах цялата филия.
нагъна - нагънеш, мин. св. нагънах, мин. прич. нагънал, св. — вж. нагъвам.
нагърбвам се - нагърбваш се, несв. и нагърбя се, св.; с какво. Наемам се, решавам се, съгласявам се да извърша нещо (обикн. трудно). Нагърбвам се...
нагърбя се - нагърбиш се, мин. св. нагърбих се, мин. прич. нагърбил се, св. — вж. нагърбвам се.
нагърча - нагърчиш, мин. св. нагърчих, мин. прич. нагърчил, св. — вж. нагърчвам.
нагърчвам - нагърчваш, несв. и нагърча, св.; какво. Разг. Правя да стане на гънки, на бръчки.
над - предлог. 1. За показване на местонахождение, по-високо от нещо в някакво отношение. Над полето се носеше птича песен. Над къщата м...
над- - представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Действието се извършва върху горната част на нещо: надписвам, надстройвам и д...
надавам - надаваш, несв. и надам, св.; какво. 1. Давам много, в голямо количество. Надаваха ни подаръци. 2. Удължавам с парче плат, наставям...
надалеко - нареч. Разг. Надалече.
надалече - нареч. На голямо разстояние от тук, на далечно място. Гледам надалече. Заминавам надалече. • Отивам надалече. Прекалявам с постъпк...
надали - нареч. Едва ли, вероятно не, не вярвам да. Късно е вече, надали ще дойде.
надам - нададеш, мин. св. нададох, мин. прич. надал, св. — вж. надавам.
надам се - надаш се, несв. Диал. Надявам се.
надарен - надарена, надарено, мн. надарени, прил. 1. На когото е дадено много, който е получил много дарове. Надарен богато на сватба. 2. Ко...
надаря - надариш, мин. св. надарих, мин. прич. надарил, св. — вж. надарявам.
надарявам - надаряваш, несв. и надаря св.; кого, с какво. Давам много дарове; давам в изобилие. Природата я е надарила с ум и красота.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: