Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
надминавам - надминаваш, несв. и надмина, се.; кого/какво. 1. Изпреварвам някого или нещо, постигам по-добри резултати. Но пътя надмина две кол...
надмогвам - надмогваш, несв. и надмогна,св.; какво/ кого. Преодолявам, надделявам, надвивам. Надмогнах страха си.
надмогна - надмогнеш, мин. св. надмогнах, мин. прич. надмогнал, св. - вж. надмогвам.
надморски - надморска, надморско, мн. надморски, прил. Който е разположен над равнището на морето. Надморска височина.
надмощие - само ед. По-голяма сила у някого, по-голяма мощ; превъзходство. Имам надмощие.
надниквам - надникваш, несв. и надникна, се. Надничам еднократно или поединично, за късо време.
надникна - надникнеш, мин. св. надникнах, мин. прич. надникнал, св. — вж. надниквам.
надница - мн. надници, ж. Възнаграждение, което се дава за еднодневен труд. Искам по-голяма надница.
надничам - надничаш, несв. 1. Гледам тайно, скришом през малък отвор или пролука; надзъртам. Надничам през рамото му в книгата, която чете. 2...
надничар - надничарят, надничаря, мн. надничари, м. Лице, което работи на надница и ежедневно получава възнаграждението си. // прил. надничар...
надничарка - мн. надничарки, ж. Жена надничар.
наднормен - наднормена, наднормено, мн. наднормени, прил. Който надвишава нормата. Наднормено тегло.
надоблачен - надоблачна, надоблачно, мн. над-облачни, прил. Който е разположен над облаците, по-високо от облаците. Надоблачно пространство.
надовлека - надовлечеш, мин. св. надовлякох, мин. прич. надовлякъл, св. — вж. надовличам.
надовличам - надовличаш, несв. и надовлека, св.; какво. Довличам в голямо количество, много, доста. Водата надовлече изкъртени дървета.
надой - надоят, надоя, мн. надои, (два) надоя, м. Количеството надоено мляко. Среден годишен надой от крава.
надойвам - надойваш, несв. Надоявам.
надолнище - мн. надолнища, ср. Място, по което се отива надолу, слиза се в ниско място; нанадолните. Камъните се търкаляха по надолнището.
надолу - нареч. 1. По направление към земята, на по-ниско място. Топката падна по-надолу. 2. В посока по течението на реката. Надолу по рек...
надомен - надомна, надомно, мн. надомни, прил. Който вместо в предприятие се извършва вкъщи, у дома. Надомна работа.
надомничка - мн. надомнички, ж. Жена, която извършва надомна работа.
надоя - надоиш, мин. св. надоих, мин. прич. надоил, св. — вж. надоявам.
надоявам - надояваш, несв. и надоя, св.; какво. Доя известно количество. Надоих два литра мляко от кравата.
надпартиен - надпартийна, надпартийно, мн. надпартийни, прил. Който стои над партиите и не защитава партийни интереси.
надпея - надпееш, мин. св. надпях, мин. прич. надпял, св. — вж. надпявам.
надпивам - надпиваш, несв. и надпия, св.; кого. Пия повече, изпивам по-голямо количество от някого.
надпис - мн. надписи, (два) надписа, м. 1. Кратък текст, поставен върху предмет. 2. Старинен текст върху каменни плочи и колони. Прабългарс...
надписвам - надписваш, несв. и надпиша, св.; какво. 1. Поставям надпис върху нещо. Надписвам тетрадките си. 2. Пиша в повече от необходимото, ...
надпиша - надпишеш, мин. св. надписах, мин. прич. надписал, св. — вж. надписвам.
надпия - надпиеш, мин. св. надпих, мин. прич. надпил, св. — вж. надпивам.
надплатя - надплатиш, мин. св. надплатих, мин. прич. надплатил, св. — вж. надплащам.
надплащам - надплащаш, несв. и надплатя, св. Плащам повече от определената, договорената цена. Надплатих сметката.
надпревара - мн. надпревари, ж. Надпреварване, състезаване. Спортна надпревара.
надпреварвам - надпреварваш, несв. и надпреваря, св.; кого. Излизам по-напред от някого в състезание; надминавам.
надпреваря - надпревариш, мин. св. надпреварих, мин. прич. надпреварил, св. — вж. надпреварвам.
надприказвам - надприказваш, несв. и св.; кого. Приказвам повече от някого, побеждавам някого с приказване.
надпявам - надпяваш, несв. и надпея, св.; кого. Пея по-добре или по-силно от някого. — надпявам се/надпея се. Състезавам се с някого по пеене...
надпяване - мн. надпявания, ср. Организиран конкурс за представяне на песни; състезание по пеене. Фолклорно надпяване.
надработвам - надработваш, несв. и надработя, св.; кого. Работя повече или по-добре от някого, изпреварвам в работата.
надработя - надработиш, мин. св. надраббтих, мин. прич. надработил, св. — вж. надработвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: