Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
насърчителен - насърчителна, насърчително, мн. насърчителни, прил. Който насърчава. Насърчително писмо. // нареч. насърчително. Погледна я насърч...
насъскам - насъскаш, св. — вж. насъсквам.
насъсквам - насъскваш, несв. и насъскам, св. 1. Какво. Карам куче да нападне някого. 2. Прен. Кого. Внушавам омраза към някого, подтиквам към ...
насъщен - насъщна, насъщно, мн. насъщни, прил. Който има важно значение за живота; крайно необходим. Насъщни нужди. Насъщен хляб. // същ. на...
насявам - насяваш, несв. и насея, св.; какво. 1. Сея в достатъчно количество, много. Насях нивата. 2. Сея докрай, привършвам със сеенето. И ...
насядам - насядаш, св. Само мн. Много хора сядаме едновременно или заедно. Насядахме около масата.
натам - нареч. Към място, намиращо се по-далече от говорителя; нататък, в тази посока. Натам е моята къща.
натаманя - натаманиш, мин. св. натаманих, мин. прич. натаманил, св. — вж. натаманявам.
натаманявам - натаманяваш, несв. и натаманя, се./ какво. Разг. Направям всичко точно, така, както трябва да бъде; приготвям. Натаманих парите за...
натапям - натапяш, несв. Натопявам.
нататък - нареч. 1. Към друго място, натам. Някъде нататък е вилата им. 2. В по-късно време, после. По-нататък ще говорим пак по този въпрос...
нататъшен - нататъшна, нататъшно, мн. нататъшни, прил. 1. Който е разположен нататък; по-далечен. 2. Който се извършва по-нататък, по-късно.
натегна - натегнеш, мин. св. натегнах, мин. прич. натегнал, св. — вж. натягам.
натегнат - натегната, натегнато, мн. натегнати, прил. 1. Който е здраво завит или силно опънат. Натегнато въже. 2. Прен. Който е свързан с не...
натежа - натежиш, мин. св. натежах, мин. прич. натежал, св. — вж. натежавам.
натежавам - натежаваш, несв. и натежа, св. 1. Ставам по-тежък. 2. Навеждам се на една страна от тежина, от умора, от болка.
натикам - натикаш, св. — вж. натиквам.
натиквам - натикваш, несв. и натикам, св.; какво. Разг. 1.Тикам в достатъчна степен. 2. С тикане вкарвам нещо, въвирам го някъде. Натика тапа...
натирвам - натирваш, несв. и натиря, св.; кого/какво. Изпъждам, прогонвам. Когато кучето остаря и не можеше вече да пази, натириха го.
натиря - натириш, мин. св. натирих, мин. прич. натирил, св. — вж. натирвам.
натирям - натиряш, несв. Натирвам.
натисвам - натисваш, несв. и натисна, св.; какво/ кого. Натискам поединично или еднократно.
натиск - само ед. 1. Наблягане, притискане. 2. Въздействие, принуда за извършване на нещо. Икономически натиск. Обществен натиск.
натискам - натискаш, несв.; какво/кого. 1. Въздействам със сила върху нещо или някого; напирам, притискам. 2. Прен. Принуждавам да извърши не...
натисна - натиснеш, мин. св. натиснах, мин. прич. натиснал, св. — вж. натисвам.
натоварвам - натоварваш, несв. и натоваря, св.; какво/кого, с какво. 1. Товаря в достатъчна степен. Натовариха два камиона с тухли. 2. Прен. Въ...
натовареност - натовареността, само ед., ж. 1. Положен върху нещо товар. Поради голямата си натовареност камионът вървеше бавно. 2. Заетост. Той ...
натоваря - натовариш, мин. св. натоварих, мин. прич. натоварил, св. — вж. натоварвам.
натопвам - натопваш, несв. Натопявам.
натопля - натоплиш, мин. св. натоплих, мин. прич. натоплил, св. — вж. натоплям.
натоплям - натопляш, несв. и натопля, св.; какво. Топля в достатъчна степен.
натопя - натопиш, мин. св. натопих, мин. прич. натопил, св. — вж. натопявам.
натопявам - натопяваш, несв. и натопя, св.; какво/ кого. 1. Топя нещо в течност, колкото е необходимо. Натопи цветята във вазата. Натопи перот...
наторя - наториш, мин. св. наторих, мин. прич. наторил, св. - вж. наторявам.
наторявам - наторяваш, несв. и наторя, св.; какво. Торя, колкото е необходимо, докрай. Наторих градината.
наточа - наточиш, мин. св. наточих, мин. прич. наточил, св. — вж. наточвам.
наточвам - наточваш, несв. и наточа, св.; какво. 1. Точа, наливам, колкото е необходимо. Наточих две дамаджани вино. 2. Точа, разтеглям тесто...
натрапвам - натрапваш, несв. и натрапя, св.; какво/кого, на кого. Принуждавам да приеме нещо, налагам. Натрапиха му я за жена. — натрапвам се/...
натраплив - натраплива, натрапливо, мн. натрап-ливи, прил. Който се натрапва. Натраплива идея.
натрапник - мн. натрапници, м. Човек, който се натрапва; нахалник. // прил. натрапнически, натрапническа, натрапническо, мн. натрапнически.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: