Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
неприветлив - неприветлива, неприветливо, мн. неприветливи, прил. Който не изразява благоразположение; мрачен; Неприветлив поглед. Неприветлива ...
непригоден - непригодна, непригодно, мн. непригодни, прил. Който не може да бъде използван поради липса на качества. Непригоден за работа апара...
неприемлив - неприемлива, неприемливо, мн. неприемливи, прил. Който не може да се приеме. Неприемливо твърдение. // същ. неприемливост, неприем...
неприкосновен - неприкосновена, неприкосновено, мн. неприкосновени, прил. 1. Който е запазен от посегателства, цялостен. Неприкосновена лична собс...
неприличен - неприлична, неприлично, мн. неприлични, прил. Който нарушава правилата за приличие; неблагопристоен. Неприлично поведение. // същ....
неприличие - мн. неприличия, ср. Проява на неприличен; неприлична постъпка.
непримирим - непримирима, непримиримо, мн. непримирими, прил. Който не приема примирие, не допуска отстъпки. Непримирими врагове. // същ. непри...
непринуден - непринудена, непринудено, мн. непринудени, прил. Който не съдържа или не изразява принуда, усилие; свободен, естествен. Непринуден...
непристоен - непристойна, непристойно, мн. непристойни, прил. Безсрамен, невъзпитан, неприличен. Непристойно поведение. // същ. непристойност, ...
непристъпен - непристъпна, непристъпно, мн. непристъпни, прил. 1. Който не може да се изкачи; стръмен. Непристъпни скали. 2. Който не може да се...
неприсъствен - неприсъствена, неприсъствено, мн. неприсъствени, прил. Който не е задължителен; неработен, свободен, празничен. Неприсъствени дни.
неприязнен - неприязнена, неприязнено, мн. неприязнени, прил. Който проявява неприязън; недоброжелателен, враждебен. Неприязнен тон. // същ. не...
неприязън - неприязънта, само ед., ж. Недоброжелателно отношение към някого, враждебност, омраза. Изпитвам неприязън към приятелите му.
неприятел - неприятелят, неприятеля, мн. неприятели, м. 1. Враждебно настроен човек, враг. Нямам неприятели. 2. Противникова войска; противник...
неприятен - неприятна, неприятно, мн. неприятни, прил. 1. Който буди неудоволствие, не се харесва. Неприятен вкус. 2. Който нарушава спокойств...
непроизволен - непроизволна, непроизволно, мн. непроизволни, прил. Който става независимо от волята и желанията. Непроизволни движения.
непрокопсаник - мн. непрокопсаници, м. Пренебр. Безделник, разсипник.
непромокаем - непромокаема, непромокаемо, мн. непромокаеми, прил. Който не пропуска и не поема вода и други течности. Непромокаема материя. // с...
непроницаем - непроницаема, непроницаемо, мн. непроницаеми, прил. 1. Който не пропуска през себе си нищо. Непроницаема преграда. 2. Прен. Който ...
непростим - непростима, непростимо, мн. непростими, прил. Който не може да бъде простен; незаслужаващ снизхождение. Непростим пропуск.
непротивоконституционствувателствувайте - Не извършвайте действия против конституцията. Най-дългата дума в българския език. Въведена през 1947г. за Димитровската консти...
непроходим - непроходима, непроходимо, мн. непроходими, прил. В който е невъзможно или трудно да се върви. Непроходима гора. Непроходими при зи...
непряк - непряка, непряко, мн. непреки, прил. 1. Който не е пряк, не е в права посока. Непряк път. 2. Прен. Който не е в непосредствена връ...
непълен - непълна, непълно, мн. непълни, прил. 1. Който не е пълен до горе. Непълна чаша. 2. Който не е цял, завършен. Непълен отговор. 3. К...
непълнолетен - непълнолетна, непълнолетно, мн. непълнолетни, прил. Който не е навършил пълнолетие. Непълнолетно момиче.
непълнолетие - само ед. Качество на непълнолетен.
неработен - неработна, неработно, мн. неработни, прил. Който не е свързан с работа; почивен. Неработен ден.
неравен - неравна, неравно, мн. неравни, прил. 1. Чиято повърхност не е гладка. Неравен двор. 2. Който не е еднакъв по качество, големина, з...
неравенство - мн. неравенства, ср. 1. Отсъствие на равенство. Социално неравенство. 2. Спец. В математиката — съотношение между величини с разли...
нерад - нерада, нерадо, мн. неради, прил. Нерадостен.
нерадост - нерадостта, само ед., ж. Липса на радост; тъга, мъка.
нерадостен - нерадостна, нерадостно, мн. нерадостни, прил. Който не съдържа и не изразява радост; тъжен, печален. Нерадостно детство.
неразбираем - неразбираема, неразбираемо, мн. неразбираеми, прил. Който не може да се разбере. Неразбираем текст. // същ. неразбираемост, неразб...
неразбория - мн. неразбории, ж. 1. Липса на ред в нещо, объркано положение. Неразбория в чувствата. 2. Разправия, свада.
неразбран - неразбрана, неразбрано, мн. неразбрани, прил. 1. Който не е разбран. Неразбран урок. 2. Който не може да се разбере. Неразбрани ду...
неразделен - неразделна, неразделно, мн. неразделни, прил. Който не може да се раздели от някого, често е с него. Неразделни приятели.
неразлъчен - неразлъчна, неразлъчно, мн. неразлъчни, прил. Който никога не се отделя от друг; неразделен. Неразлъчно стадо. // същ. неразлъчнос...
неразположен - неразположена, неразположено, мн. неразположени, прил. 1. Който изпитва неразположение. 2. Разг. За жена по време на менструация.
неразположение - мн. неразположения, ср. 1. Леко влошено здравословно състояние. 2. Недоброжелателно отношение към някого. 3. Отсъствие на настроен...
неразумен - неразумна, неразумно, мн. неразумни, прил. 1. Който не проявява здрав разум. 2. Който не е извършен според изискванията на здравия...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: