Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
несравним - несравнима, несравнимо, мн. несравними, прил. 1. Несравнен. 2. Който не може да се сравни с нещо поради липса на сходни черти.
несрета - само ед. Диал. Нещастие, лоша съдба. // прил. несретен, несретна, несретно, мн. несретни.
несретник - мн. несретници, м. Несретен човек.
несретница - мн. несретници, ж. Несретна жена.
нестинар - нестинарят, нестинаря, мн. нестинари, м. Човек, който играе бос върху жарава.
нестинарка - мн. нестинарки, ж. Жена нестинар.
нестроен - нестройна, нестройно, мн. нестройни, прил. 1. Лишен от стройност. 2. Неорганизиран, разстроен. Нестроен отговор. // същ. нестройно...
несъвместим - несъвместима, несъвместимо, мн. несъвместими, прил. Който не може да съществува заедно, съвместно, едновременно с нещо друго. Любо...
несъгласуван - несъгласувана, несъгласувано, мн. несъгласувани, прил. 1. Който не притежава съгласуваност. Несъгласувани действия. 2. Спец. В гра...
несъизмерим - несъизмерима, несъизмеримо, мн. несъизмерими, прил. 1. Който не може да се измери с мярката на друго нещо. 2. Прен. Който няма общ...
несъкрушим - несъкрушима, несъкрушимо, мн. несъкрушими, прил. Който не може да се съкруши; твърд, устойчив, непобедим. Несъкрушима воля. // същ...
несъмнен - несъмнена, несъмнено, мн. несъмнени, прил. В който не може да се съмняваме; сигурен, безспорен. Несъмнен успех. // същ. несъмненос...
несъобразен - несъобразена, несъобразено, мн. несъобразени, прил. Който не е съобразен с нещо, несъгласуван. Движение с несъобразена скорост. //...
несъразмерен - несъразмерна, несъразмерно, мн. несъразмерни, прил. Който не е съразмерен. // същ. несъразмерност, несъразмерността, ж.
несъстоятелен - несъстоятелна, несъстоятелно, мн. несъстоятелни, прил. 1. Който не е в състояние да плаща. Несъстоятелен длъжник. 2. Неприемлив, н...
несъществен - несъществена, несъществено, мн. несъществени, прил. Който не е от съществено значение; второстепенен. Несъществен пропуск. // същ....
нетленен - нетленна, нетленно, мн. нетленни, прил. 1. Който не гние, не се разлага. Нетленни останки. 2. Прен. Вечен, безсмъртен. Нетленни сл...
нето - неизм. 1. Тежина на стока без опаковка. Нето тегло. 2. Чист доход. // прил. нетен, нетна, нетно, мн. нетни.
неточен - неточна, неточно, мн. неточни, прил. Който не е точен. Неточен отговор.
неточност - неточността, мн. неточности, ж. 1. Само ед. Качество на неточен. Не обичам неточността. 2. Нещо неточно; грешка, неправилност. В о...
нетрезв - нетрезва, нетрезво, мн. нетрезви, прил. Нетрезвен.
нетрезвен - нетрезвена, нетрезвено, мн. нетрезвени, прил. Който не е трезвен; пиян.
нетърпелив - нетърпелива, нетърпеливо, мн. нетърпеливи, прил. 1. Който няма търпение; припрян. Нетърпеливо очакване. 2. Който изразява нетърпен...
нетърпение - само ед., мн. нетърпения, ср. Липса на търпение при очакване или извършване на нещо. С нетърпение отвори плика.
нетърпим - нетърпима, нетърпимо, мн. нетърпими, прил. Който не може да бъде търпян; непоносим. Нетърпим човек. Нетърпима болка. // същ. нетър...
неуважение - мн. неуважения, ср. Липса на уважение; пренебрежение, непочтителност.
неуважителен - неуважителна, неуважително, мн. неуважителни, прил. Който не може да се уважи. Неуважителна причина.
неугледен - неугледна, неугледно, мн. неугледни, прил. Който няма добър и приятен вид. Неугледно облекло. // същ. неугледност, неугледността, ...
неудачник - мн. неудачници, м. Човек, на когото не му върви, който не сполучва.
неудобен - неудобна, неудобно, мн. неудобни, прил. 1. Който не предлага удобство. Неудобни обувки. 2. Който не е пригоден за някаква работа. ...
неудобство - мн. неудобства, ср. Липса на удобство.
неузнаваем - неузнаваема, неузнаваемо, мн. неузнаваеми, прил. Който се е променил в голяма степен и трудно може да се познае. Градът е станал н...
неук - неука, неуко, мн. неуки, прил. Който не е учил; неграмотен. Неука старица.
неукрепнал - неукрепнала, неукрепнало, мн. неукрепнали, прил. Който не е укрепнал; нестабилен, неутвърден. Неукрепнала държава. Неукрепнало здр...
неукротим - неукротима, неукротимо, мн. неукротими, прил. Който не може да се укроти; буен, стремителен, неудържим. Неукротими води. Неукротим...
неуловим - неуловима, неуловимо, мн. неуловими, прил. 1. Който не може да бъде уловен. Неуловимият помощник. 2. Прен. Който мъчно се забелязв...
неумел - неумела, неумело, мн. неумели, прил. 1. Който не умее; несръчен. Неумел човек. 2. Който е извършен без умение. Неумел опит. Неумел...
неумение - мн. неумения,ср. Липса на умение.
неуместен - неуместна, неуместно, мн. неуместни, прил. Който не отговаря на обстановката; неподходящ. Неуместен смях. Неуместен въпрос. // същ...
неумолим - неумолима, неумолимо, мн. неумолими, прил. 1. Който не променя становището си въпреки молбите; непреклонен. Неумолим човек. 2. Твъ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: