Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
надраскам - надраскаш, св. — вж. надрасквам.
надрасквам - надраскваш, несв. и надраскам, св.; какво. 1. Покривам с драсканици нещо. Надраска цялата книга. 2. Набързо и нечетливо написвам н...
надрасна - надраснеш, мин. св. надраснах, мин. прич. надраснал, св. — вж. надраствам.
надраста - надрастеш, мин. св. надрастох, мин. прич. надрасъл, св. Надрасна.
надраствам - надрастваш, несв. и надрасна, св. 1. Кого. Расна повече от някого, ставам по-голям на ръст от някого. Надраснах съучениците си. 2....
надращя - надращиш и надращеш, мин. св. надращих и надрасках, мин. прич. надращил и надраскал, св. Надраскам.
надребня - надребниш, мин. св. надребних, мин. прич. надребнил, св. — вж. надребнявам.
надребнявам - надребняваш, несв. и надребня, св.; какво. Правя нещо да стане на дребни парчета, раздробявам.
надробя - надробиш, мин. св. надробих, мин. прич. надробил, св. — вж. надробявам.
надробявам - надробяваш, несв. и надробя, св.; какво. Правя нещо на дребни късове, разтроша-вам. Каквото си надробил, това ще сърбаш.
надрънкам - надрънкаш, св. — вж. надрънквам.
надрънквам - надрънкваш, несв. и надрънкам, св.; какво. Дрънкам много, наговорвам празни приказки. Надрънка разни глупости.
надсвирвам - надсвирваш, несв. и надсвиря, св.; кого. Свиря по-добре или по-силно от някого. - надсвирвам се/надсвиря се. Състезавам се с няког...
надсвиря - надсвириш, мин. св. надсвирих, мин. прич. надсвирил, св. — вж. надсвирвам.
надскачам - надскачаш, несв. и надскоча, св. 1. Кого. Скачам по-добре, по-високо или по-далече от някого. 2. Надвишавам определена граница, пр...
надскоча - надскочиш, мин. св. надскочих, мин. прич. надскочил, св. — вж. надскачам.
надсмея се - надсмееш се, мин. св. надсмях се, мин. прич. надсмял се, св. — вж. надсмивам се.
надсмивам се - надсмиваш се, несв. и надсмея се, св.; над кого/над какво. Смея се на някого, присмивам се. Надсмива се над слабостите му.
надстройвам - надстройваш, несв. Надстроявам.
надстройка - мн. надстройки, ж. 1. Надстроена част на сграда. 2. Прен. Съвкупност от политически, правни, религиозни, философски и художествени...
надстроя - надстроиш, мин. св. надстроих, мин. прич. надстроил, св. — вж. надстроявам.
надстроявам - надстрояваш, несв. и надстроя, св.; какво. Строя върху друга сграда, за да я направя по-висока. Надстроявам къщата.
надтичам - надтичаш, св. — вж. надтичвам.
надтичвам - надтичваш, несв. и надтичам, св.; кого. Тичам по-бързо от някого. Надтичах всички.
надуваем - надуваема, надуваемо, мн. надуваеми, прил. Който се изпълва с въздух; който може да се надува. Надуваема лодка. Надуваеми играчки.
надувам - надуваш, несв. и надуя, св.; какво. 1. Пълня с въздух нещо. Надувам балони. 2. Разпъвам, опъвам. Вятърът наду платната. 3. Духам в...
надумам - надумаш, св. — вж. надумвам.
надумвам - надумваш, несв. и надумам, св. 1. На кого. Казвам на някого много неща, обиждам го, обвинявам го. Надумах му много лоши неща. 2. Р...
надупча - надупчиш, мин. св. надупчих, мин. прич. надупчил, св. — вж. надупчвам.
надупчвам - надупчваш, несв. и надупча, св.; какво. Правя много дупки в нещо; пробивам, промушвам на много места. Червеят беше надупчил ябълка...
надут - надута, надуто, мн. надути, прил. 1. Отекъл, подпухнал. Надута буза. 2. Изпълнен с въздух. Надута топка. 3. Прен. Горд, надменен; ...
надуша - надушиш, мин. св. надуших, мин. прич. надушил, св. — вж. надушвам.
надушвам - надушваш, несв. и надуша, св.; какво/кого. 1. Усещам дъх, миризма на нещо. Кучето надуши следата. 2. Прен. Разг. По някакви призна...
надуя - надуеш, мин. св. надух, мин. прич. надул, св. — вж. надувам.
надхвърля - надхвърлиш, мин. св. надхвърлих, мин. прич. надхвърлил, св. — вж. надхвърлям.
надхвърлям - надхвърляш, несв. и надхвърля, св. 1. Кого. Хвърлям по-добре или по-далече от някого. 2. Надминавам някаква граница, количество ил...
надхитря - надхитриш, мин. св. надхитрих, мин. прич. надхитрил, св. — вж. надхитрявам.
надхитрявам - надхитряваш, несв. и надхитря, св.; кого. Излизам по-хитър от някого. Тя надхитри приятелките си.
надхитрям - надхитряш, несв. Надхитрявам.
надценка - мн. надценки, ж. Добавка към цена. Стоките в магазина са с надценка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: