Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
накърнявам - накърняваш, несв. и накърня, св. 1. Какво. Засягам целостта на нещо. 2. Прен. Кого. Засягам чувствата, морално-етическите качеств...
накърша - накършиш, мин. св. накърших, мин. прич. накършил, св. — вж. накършвам.
накършвам - накършваш, несв. и накърша, св.; какво. Кърша в достатъчно количество. Накършиха цъфнали клонки.
накъсам - накъсаш, св. — вж. накъсвам.
накъсвам - накъсваш, несв. и накъсам, св.; какво. 1. Късам нещо (цветя или плодове) в достатъчно количество. Накъсах цветя за мама. 2. Късам ...
накъсо - нареч. Без удължаване, за малко време; накратко, сбито. Накъсо разказа какво се е случило. Накъсо, той ми е приятел и трябва да му...
нал - налът, нала, мн. налове, (два) нала, м. Малко желязно парче с форма на дъга, което се поставя върху подметка или ток на обувка, за...
налавям - налавяш, несв. и наловя, св.; какво. Ловя в голямо количество, доста. Налових червеи за стръв. — налавям се/наловя се. Само мн. Хв...
налагам - налагаш, несв. и наложа, св. 1. Какво. Слагам едно върху друго, накуп. Налагам туршия. Налагам баница. 2. Какво. Поставям лечебно ...
налазвам - налазваш, несв. и налазя, св.; какво/кого. Лазя върху нещо, полазвам. Мравките бяха налазили сладкишите.
налазя - налазиш, мин. св. налазих, мин. прич. налазил, св. - вж. налазвам.
налегна - налегнеш, мин. св. налегнах, мин. прич. налегнал, св. — вж. налягам.
належа се - належиш се, мин. св. належах се, мин. прич. належал се, св. — вж. належавам се.
належавам се - належаваш се, несв. и належа се, св. Лежа до пълно насищане.
належащ - належаща, належащо, мн. належащи, прил. Който е важен и изисква бързо разрешаване. Належаща задача.
налеп - мн. налепи, (два) налепа, м. Подобно на обрив вещество, натрупано по лигавицата на устната кухина или в гърлото. Гноен налеп.
налепвам - налепваш, несв. и налепя, св.: какво, върху какво/ по какво. Лепя в достатъчно количество. Налепих марките върху писмото.
налепя - налепиш, мин. св. налепих, мин. прич. налепил, св. — вж. налепвам.
налетя - налетиш, мин. св. налетях, мин. прич. налетял, св. — вж. налитам.
налея - налееш, мин. св. налях, мин. прич. налял, св. — вж. наливам.
нали - част. 1. Въпросителна частица, с която се предполага или изисква положителен отговор. Нали ще дойдеш? 2. Усилителна частица, коят...
наливам - наливаш, несв. и налея, св.: какво. Пълня съд с някаква течност. Наливам вино в чашите. — наливам се/налея се. 1. Пия много. Налив...
наливен - наливна, наливно, мн. наливни, прил. За питие — което се продава не в бутилки с фабрично определен грамаж, а в количество според ж...
налитам - налиташ, несв. и налетя, св. 1. Спускам се бързо върху някого или нещо. Кучетата налетяха върху ранения елен. 2. Стремя се към нещ...
налице - нареч. 1. В съчетание с глагола съм. Има ме в наличие, тук съм. Целият състав е налице. Доказателствата са налице. 2. При плетене ...
наличен - налична, налично, мн. налични, прил. Който е налице, не е изразходван, на разположение е. Налични пари.
наличие - само ед. Пребиваване, присъствие; съществуване.
наличност - наличността, само ед., ж. 1. Наличие. Парите са в наличност. 2. Сбор от всичко, което е на разположение и не е изразходвано; съдър...
наловя - наловиш, мин. св. налових, мин. прич. наловил, св. — вж. налавям.
налог - мн. налози, (два) налога, м. Държавна такса, определена със закон; данък.
наложа - наложиш, мин. св. наложих, мин. прич. наложил, св. - вж. налагам.
наложителен - наложителна, наложително, мн. наложителни, прил. Който трябва да се случи, належащ, задължителен; крайно необходим. Наложителна е ...
наложник - мн. наложници, м. Любовник.
наложница - мн. наложници, ж. Любовница на властващ.
налудея се - налудееш се, мин. св. налудях се, мин. прич. налудял се, св. — вж. налудявам се.
налудничав - налудничава, налудничаво, мн. налудничави, прил. 1. Който не е съвсем луд; смахнат, странен. Налудничав човек. 2. Прен. Твърде сме...
налудувам се - налудуваш се, св. Лудувам до пълно насищане.
налудявам се - налудяваш се, несв. и налудея се, св. Лудея до пълно насищане.
налучкам - налучкаш, св. — вж. налучквам.
налучквам - налучкваш, несв. и налучкам, се.; какво. Случайно, с догадки и предположения, по интуиция стигам до истината. Налучках верния път.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: