Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
обременя - обремениш, мин. св. обремених, мин. прич. обременил, св. — вж. обременявам.
обременявам - обременяваш, несв. и обременя, св.; кого/какво; с какво. Затруднявам; създавам неудобства, мъчнотии. Не го обременявай с ненужни з...
обречен - обречена, обречено, мн. обречени, прил. 1. Разг. Обещан. 2. Който е изправен пред гибел, на когото е предопределена смърт. Болният...
обрив - мн. обриви, (два) обрива, м. Малки пъпки, които се появяват върху кожата или лигавицата при заболяване. Алергичен обрив.
обривам се - обриваш се, несв. и обрина се, св. Получавам обрив. Бебето се обрина от горещината.
обрина се - обринеш се, мин. св. обринах се, мин. прич. обринал се, св. — вж. обривам се.
обрисовка - мн. обрисовки, ж. Обрисуване.
обрисувам - обрисуваш, несв. и св.; каквокого. Рисувам с думи, правя словесно описание. Той обрисува с няколко думи ситуацията. // същ. обрису...
обричам - обричаш, несв. и обрека, св.; кого/ какво; на кого/ на какво. 1. Обещавам. Обрече жертвата на боговете. 2. Предначертавам неизбежн...
оброк - мн. оброци, (два) оброка, м. 1. Остар. Обещание, свързано с религиозни схващания или със суеверие. 2. Обредна служба по повод няко...
оброчище - мн. оброчища, ср. 1. Място, където по-рано е имало църква. 2. Място, където се извършва оброк (във 2 знач.).
обругавам - обругаваш, несв. и обругая, св.; кого/ какво. Рязко порицавам, охулвам.
обругая - обругаеш, мин. св. обругах, мин. прич. обругал, св. — вж. обругавам.
обрулвам - обрулваш, несв. и обруля, св.; какво. Бруля всичко, докрай. Обрулих сливите.
обруля - обрулиш, мин. св. обрулих, мин. прич. обрулил, св. — вж. обрулвам.
обръгвам - обръгваш, несв.; на какво. Привиквам да понасям нещо. Обръгвам на студ.
обръгна - обръгнеш, мин. св. обръгнах, мин. прич. обръгнал, св. — вж. обръгвам.
обръсвам - обръсваш, несв. и обръсна, св. 1. Кого/ какво. Бръсна докрай, много. Обръсна брадата си. 2. Прен. Кого. Вземам от някого много вис...
обръскам - обръскаш, св. — вж. обръсквам.
обръсквам - обръскваш, несв. и обръскам, св.; какво. Почиствам докрай чрез бръскане. Обръска снега пред входа.
обръсна - обръснеш, мин. св. обръснах, мин. прич. обръснал, св. — вж. обръсвам.
обръч - мн. обръчи, (два) обръча, м. 1. Сгъната във формата на колело пластина от метал или дърво. Наби обръчите на кацата. Рокля с обръчи...
обръщам - обръщаш, несв. и обърна, св. 1. Какво/ кого. Променям положението на нещо, като поставям обратната му страна отпред; прекатурвам. ...
обръщение - мн. обръщения, ср. 1. Призив към обществото по важен въпрос. 2. Употреба на парични или други знаци. Пуснати са в обръщение 20-лев...
обрязан - обрязана, обрязано, мн. обрязани, прил. 1. На който чрез рязане са отстранени краищата. Обрязани свински ребра. 2. Който е окастре...
обрязвам - обрязваш, несв. и обрежа, св. 1. Какво. Чрез рязане отстранявам краищата на нещо. Обрязвам месо. 2. Какво. Отстранявам излишните к...
обсада - мн. обсади, ж. Положение на армия около военна цел, чрез което тя се изолира за по-бързо превземане; обкръжение, блокада. Обсадата...
обсадя - обсадиш, мин. св. обсадих, мин. прич. обсадил, св. — вж. обсаждам.
обсаждам - обсаждаш, несв. и обсадя, св. 1. Какво. Разполагам армия или специализирани части около цел, за да я превзема или претърся. Полици...
обсебвам - обсебваш, несв. и обсебя, св. 1. Какво. Вземам за себе си против волята на друг, насила; присвоявам. Силните фирми обсебиха търгов...
обсебя - обсебиш, мин. св. обсебих, мин. прич. обсебил, св. — вж. обсебвам.
обсег - само ед. 1. Територия, пространство, в което се проявява някаква дейност или влияние, сила. 2. Обхват, кръг, периметър. В обсега н...
обсегна - обсегнеш, мин. св. обсегнах, мин. прич. обсегнал, св. — вж. обсягам.
обсерватория - мн. обсерватории, ж. 1. Сграда за наблюдение и изследване на небесните тела. 2. Научно учреждение, в което се извършват такива изс...
обсипвам - обсипваш, несв. и обсипя, св. 1. Какво. Покривам повърхността на нещо с отделни сипещи се елементи; осейвам. Звезди обсипят свода ...
обсипя - обсипеш, мин. св. обсипах, мин. прич. обсипал, св. — вж. обсипвам.
обслужа - обслужиш, мин. св. обслужих, мин. прич. обслужил, св. — вж. обслужвам.
обслужвам - обслужваш, несв. и обслужа, св. 1. Кого. Чрез работата си удовлетворявам нечии нужди (на клиенти, купувачи и др.). Продавачката об...
обстановка - само ед. 1. Мебели, покъщнина, обзавеждане на помещение, в което се живее или работи. 2. Обстоятелства, условия, положение, при ко...
обстоен - обстойна, обстойно, мн. обстойни, прил. Подробен, изчерпателен, съдържателен. Обстоен преглед. // същ. обетойност, обстойността, ж...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: