Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
очерня - очерниш, мин. св. очерних, мин. прич. очернил, св. — вж. очерням.
очерням - очерняш, несв. и очерня, св. 1. Кого/какво. Нацапвам с черна боя. Очерни ръката си. 2. Прен. Кого. С думи или поведение опетня-вам...
очертавам - очертаваш, несв. и очертая, св.; какво. 1. Отбелязвам границите на нещо. Очертаха по-ясно линиите върху терена. 2. Чертая около не...
очертание - мн. очертания, ср. Линията, която огражда, ограничава някакво тяло. Неясните очертания на планините.
очертая - очертаеш, мин. св. очертах, мин. прич. очертал, св. — вж. очертавам.
очеткам - очеткаш, св. — вж. очетквам.
очетквам - очеткваш, несв. и очеткам, св.; какво/ кого. С четкане почиствам. Очетках дрехите си.
очила - само мн. Оптически прибор от две стъкла, прикрепени върху рамка, който се използва за коригиране на зрението или за предпазване на...
очилар - очиларят, очиларя, мн. очилари, м. Разг. Човек, който прави или продава очила.
очиларка - мн. очиларки, ж. Вид отровна змия, която живее в Азия.
очиствам - очистваш, несв. и очистя, св. 1. Какво. Чистя докрай, напълно. Очистих стаята. 2. Какво. Изваждам вътрешностите на умъртвено живот...
очистително - мн. очистителни, ср. Лекарство или друго вещество, което прочиства стомаха и червата. Дадоха му очистително преди операцията.
очистя - очистиш, мин. св. очистих, мин. прич. очистил, св. — вж. очиствам.
очовеча - очовечиш, мин. св. очовечих, мин. прич. очовечил, св. - вж. очовечавам.
очовечавам - очовечаваш, несв. и очовеча, св.; кого. Принуждавам някого да стане по-човечен. — очовечавам се/очовеча се. Ставам по-добър, по-чо...
очовечвам - очовечваш, несв. Очовечавам.
очукам - очукаш, св. — вж. очуквам.
очуквам - очукваш, несв. и очукам, св. 1. Какво. С чукане изравнявам, поправям, изработвам. 2. Какво. С чукане повреждам. Градушката очука ж...
очупвам - очупваш, несв. и очупя, св.; какво. 1. Чупя покрай нещо. Очупиха клоните на дървото. 2. Чупя всичко. — очупвам се/очупя се. Разг. ...
очупя - очупиш, мин. св. очупих, мин. прич. очупил, св. — вж. очупвам.
ошав - само ед. Компот, приготвен от сушени плодове.
ошашавея - ошашавееш, мин. св. ошашавях, мин. прич. ошашавял, св. — вж. ошашавявам.
ошашавя - ошашавиш, мин. св. ошашавих, мин. прич. ошашавил, св. — вж. ошашавям.
ошашавявам - ошашавяваш, несв. и ошашавея, св. Разг. Ставам шашав, луд.
ошашавям - ошашавяш, несв. и ошашавя, св.; кого/какво. Правя да стане шашав, луд. — ошашавям се/ошашавя се. Ошашавявам.
ошетам - ошеташ, се. — вж. ошетвам.
ошетвам - ошетваш, несв. и ошетам, св. 1. Извършвам домакинската работа, почиствам жилището. 2. Какво. Обхождам, прониквам навсякъде.
ошмулвам - ошмулваш, яесв. и ошмуля, св. С дърпане и късане свалям заедно с плодовете листа и клони.
ошмуля - ошмулиш, мин. св. ошмулих, мин. прич. ошмулил, св. — вж. ошмулвам.
ошугавея - ошугавееш, мин. св. ошугавях, мин. прич. ошугавял, св. — вж. ошугавявам.
ошугавявам - ошугавяваш, яесв. и ошугавея, св. Ставам шугав, разболявам се от шута (скабиес).
ошушкам - ошушкаш, св. — вж. ошушквам.
ошушквам - ошушкваш, несв. и ошушкам, св. 1. Кого/какво. Обирам докрай, до шушка. 2. Какво. Изяждам всичко.
ошътам - ошъташ, св. Ошетам.
ошътвам - ошътваш, несв. Ошетвам.
ощастливя - ощастливиш, мин. св. ощастливих, мин. прич. ощастливил, св. — вж. ощастливявам.
ощастливявам - ощастливяваш, несв. и ощастливя, св.; кого. Правя щастлив. Ощастливи го със син.
още - нареч. 1. Повече; допълнително, в добавка към наличното. Купих още книги. 2. И досега, и в настоящия момент (действието продължава...
ощетя - ощетиш, мин. св. ощетих, мин. прич. ощетил, св. — вж. ощетявам.
ощетявам - ощетяваш, несв. и ощетя, св.; кого/какво. Причинявам щета. Завещанието му ощети другите наследници.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: