Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
обезоръжавам - обезоръжаваш, несв. и обезоръжа, св.; кого. 1. Отнемам оръжието на някого. Обезоръжих нападателя. 2. Прен. Лишавам от възможност з...
обезпеча - обезпечиш, мин. св. обезпечих, мин. прич. обезпечил, св. — вж. обезпечавам.
обезпечавам - обезпечаваш, несв. и обезпеча, св.; какво/кого, с какво. 1. Предоставям достатъчно средства за живот. Обезпечавам материално децат...
обезпокоя - обезпокоиш, мин. св. обезпокоих, мин. прич. обезпокоил, св. — вж. обезпокоявам.
обезпокоявам - обезпокояваш, несв. и обезпокоя, св.; кого. Нарушавам спокойствието, причинявам вълнение. Съобщението ми го обезпокои. — обезпокоя...
обезсилвам - обезсилваш, несв. и обезсиля, св. 1. Кого. Лишавам от сила, правя безсилен. Болестта го обезсили. 2. Какво. Правя невалиден. Новия...
обезсиля - обезсилиш, мин. св. обезсилих, мин. прич. обезсилил, св. — вж. обезсилвам.
обезсмъртя - обезсмъртиш, мин. св. обезсмъртих, мин. прич. обезсмъртил, св. — вж. обезсмъртявам.
обезсмъртявам - обезсмъртяваш, несв. и обезсмъртя, св.; кого/какво. Правя безсмъртен, увековечавам. В поезията си обезсмърти техния подвиг.
обезсърча - обезсърчиш, мин. св. обезсърчих, мин. прич. обезсърчил, св. — вж. обезсърчавам.
обезсърчавам - обезсърчаваш, несв. и обезсърча, св.; кого. Лишавам от смелост, от мъжество, от кураж. Несполуките го обсзсърчиха. — обезсърчавам ...
обезсърчителен - обезсърчителна, обезсърчително, мн. обезсърчителни, прил. Който обезсърчава.
обезумея - обезумееш, мин. св. обезумях, мин. прич. обезумял, св. — вж. обезумявам.
обезумявам - обезумяваш, несв. и обезумея, св. Лишавам се от разсъдък, ставам безумен; побърквам се. Обезумя от ярост.
обезценя - обезцениш, мин. св. обезцених, мин. прич. обезценил, св. — вж. обезценявам.
обезценявам - обезценяваш, несв. и обезценя, св.; какво. 1. Намалявам стойността на нещо, правя малоценно. 2. Прен. Правя нещо да не се цени. Ин...
обезчестя - обезчестиш, мин. св. обезчестих, мин. прич. обезчестил, св. — вж. обезчестявам.
обезчестявам - обезчестяваш, несв. и обезчестя, св.; какво кого. 1. Накърнявам честта, достойнството на някого; опозорявам. С постъпката си обезч...
обезщетение - мн. обезщетения, ср. Нещо, което се дава за причинени щети, вреди или загуби. Парично обезщетение.
обезщетя - обезщетиш, мин. св. обезщетих, мин. прич. обезщетил, св. — вж. обезщетявам.
обезщетявам - обезщетяваш, несв. и обезщетя, св.; кого. Давам обезщетение.
обект - мн. обекти, (два) обекта, м.1. Предмет, явление, факт, към който е насочена някаква дейност. Обект на изследване.2. Предприятие, у...
обектив - мн. обективи, (два) обектива, м. 1. Част от оптически уред, която представлява система от лещи. 2. Прен. Център на внимание. В обе...
обективен - обективна, обективно, мн. обективни, прил. 1. Който съществува независимо от съзнанието ни. Обективен свят. 2. Безпристрастен, спр...
обелвам - обелваш, несв. и обеля, св.; какво. 1. Махам цялостно кората или обвивката на нещо. Обели ябълката. 2. Одирам, ожулвам. Детето пад...
обелиск - мн. обелиски, (два) обелиска, м.1. Паметник във формата на пирамида. 2. Спец. Древноегипетски четиристенен каменен стълб с пирамид...
обеля - обелиш, мин. св. обелих, мин. прич. обелил, св. — вж. обелвам.
обем - мн. обеми, (два) обема, м. 1. Само ед. Размер на пространството, заградено от едно тяло. Обем на куб. 2. Прен. Само ед. Размер, ко...
обема - обемеш, мин. св. обех, мин. прич. обел, св. — вж. обемам.
обемам - обемаш, несв. и обема, св. Обхващам вътре в себе си; съдържам, състоя се, побирам, обхващам.
обемен - обемна, обемно, мн. обемни, прил. Който се отнася до обем, който има обем. Обемно изображение. // същ. обемност, обемността, ж.
обемист - обемиста, обемисто, мн. обемисти, прил. Който има голям обем, заема значителна част от пространството; голям, обширен, просторен. ...
обер- - Първа част на сложни думи, която означава старши по длъжност: оберкелнер, оберлейтенант, оберофицер, оберпрокурор.
обера - обереш, мин.св. обрах, мин. прич. обрал, св. — вж. обирам.
оберкелнер - мн. оберкелнери, м. Главен келнер.
обертон - мн. обертонове, (два) обертона, м. Звук, който придружава основния тон при трептенето на отделните части на звучащо тяло и определ...
обесвам - обесваш, несв. и обеся, св.; кого. Причинявам смърт чрез бесене. Обесиха го на ореха. • Обесвам се на шията (на някого). Натрапвам...
обесник - мн. обесници, м. Разг. Пакостник, немирник.
обесница - мн. обесници, ж. Жена обесник.
обеся - обесиш, мин. св. обесих, мин. прич. обесил, св. — вж. обесвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: