Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
окайвам - окайваш, несв. и окая, св.; какво/кого. Изразявам жал към някого или нещо; съчувствам, съжалявам. Окайвам тежкия си живот. — окайв...
окалвам - окалваш, несв. и окалям, св.; кого/какво. 1. Изцапвам с кал. 2. Прен. Осквернявам, опетнявам. Окаляха името му.
окалям - окаляш, св. — вж. окалвам.
окаменея - окаменееш, мин. св. окаменях, мин. прич. окаменял, св. - вж. окаменявам.
окаменявам - окаменяваш, несв. и окаменея, св. 1. Превръщам се на камък, ставам твърд като камък. 2. Прен. Изгубвам способност да се движа; вце...
окапвам - окапваш, несв. и окапя, св. 1. Откъсвам се и падам. През есента листата на дърветата пожълтяха и окапаха. 2. Прен. Развалям се, из...
окапя - окапеш, мин. св. окапах, мин. прич. окапал, св. — вж. окапвам.
окарикатуря - окарикатуриш, мин. св. окарикатурих, мин. прич. окарикатурил, св. — вж. окарикатурявам.
окарикатурявам - окарикатуряваш, несв. и окарикатуря, се.; когокакво. Представям в карикатурен вид.
окарина - мн. окарини, ж. Духов глинен или метален музикален инструмент с продълговата форма, чийто звук е близък до звука на флейтата.
окастря - окастриш, мин. св. окастрих, мин. прич. окастрил, св. — вж. окастрям.
окастрям - окастряш, несв. и окастря, св. 1. Какво. Отрязвам клони на дърво. 2. Прен. Разг. Кого. Постригвам много или лошо.
окат - оката, окато, мн. окати, прил. Остар. 1. Който има очи. 2. Който вижда, не е сляп.
окача - окачиш, мин. св. окачих, мин. прич. окачил, св. — вж. окачвам.
окачалка - мн. окачалки, ж. Закачалка.
окачвам - окачваш, несв. и окача, св. 1. Какво. Поставям да виси, като закрепвам за единия край. Окачи нова картина в гостната. 2. Какво/ ко...
окачване - само ед. Начин за закрепване на автомобилно шаси. Автомобилът е със стабилно окачване.
окачествител - окачествителят, окачествителя, мн. окачествители, м. Човек, който определя качеството на някаква стока.
окачествителка - мн. окачествителки, ж. Жена окачествител.
окачествя - окачествиш, мин. св. окачествих, мин. прич. окачествил, св. — вж. окачествявам.
окачествявам - окачествяваш, несв. и окачествя, св.; какво. 1. Определям качеството на произведена стока. 2. Оценявам някаква проява. Окачествиха...
окая - окаеш, мин. св. окаях, мин. прич. окаял, св. - вж. окайвам.
окаян - окаяна, окаяно, мн. окаяни, прил. Нещастен, злочест, беден. Окаян живот.//същ. окаяност, окаяността, ж.
окаяник - мн. окаяници, м. Окаян човек.
окаяница - мн. окаяници, ж. Окаяна жена.
океан - мн. океани, (два) океана, м. 1. Огромно водно пространство от земната повърхност. 2. Прен. Обикн. ед. Голямо количество, неизброим...
океански - океанска, океанско, мн. океански, прил. Който се отнася до океан (в 1 знач.). Океанско течение. Океански параход.
окей - 1. Като.част. За съгласие: да, добре. Окей, приемам предложението ти. 2. Като нареч. Добре, наред, много добре. Всичко е окей.
окелавея - окелавееш, мин. св. окелавях, мин. прич. окелавял, св. — вж. окелавявам.
окелавявам - окелавяваш, несв. и окелавея, св. Заболявам от кел.
окепазя - окепазиш, мин. св. окепазих, мин. прич. окепазил, св. — вж. окепазявам.
окепазявам - окепазяваш, несв. и окепазя, св. Разг. 1. Кого. Осрамвам, злепоставям. 2. Какво. Развалям, загрозявам. Окепазиха килима.
окис - мн. окиси, (два) окиса, м. Спец. Съединение на химически вещества с кислорода.
окисвам - окисваш, несв. и окисна, св. 1. Какво. Кисна продължително, обикновено в течност. 2. Разг. Подсичам се.
окисление - само ед. Спец. Химически процес, при който различни вещества взаимодействат с кислорода.
окислител - окислителят, окислителя, мн. окислители, (два) окислителя, м. Вещество, което предизвиква окисление.
окисля - окислиш, мин. св. окислих, мин. прич. окислил, св. — вж. окислявам.
окислявам - окисляваш, несв. и окисля, св.; какво. Подлагам на окисление. — окислявам се/окисля се. Подлагам се на окисление. Среброто се окис...
окисна - окиснеш, мин. св. окиснах, мин. прич. окиснал, св. — вж. окисвам.
окича - окичиш, мин. св. окичих, мин. прич. окичил, св. — вж. окичвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: