Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
определеност - определеността, само ед., ж. 1. Качество на определен (в 1 и 2 знач.); ясност, точност. 2. Спец. Граматическо значение на имената ...
определителен - определителна, определително, мн. определителни, прил. Който служи за определение или съдържа определение. • Определителен член. С...
определя - определиш, мин. св. определих, мин. прич. определил, св. — вж. определям.
определям - определяш, несв. и определя, св. 1. Какво.Установявам с точност, изяснявам. Лекарят не можа да определи болестта му. 2. Какво. Пос...
определям се - 1. Ставам ясен, определен. 2. Намирам положението си, мястото си, предпочитанията си. Трябва да се определиш с кого ще бъдеш по-на...
опреснителен - опреснителна, опреснително, мн. опреснителни, прил. Който води до опресняване. Опреснителен курс.
опресня - опресниш, мин. св. опресних, мин. прич. опреснил, св. — вж. опреснявам.
опреснявам - опресняваш, несв. и опресня, св. 1. Какво. Правя да стане пресен; освежавам. 2. Прен. Какво. Възстановявам стари знания, припомням...
опридам - опридаш, несв. и опреда, св.; какво. Преда докрай; преда определено количество. Опреде всичката вълна.
оприлича - оприличиш, мин. св. оприличих, мин. прич. оприличил, св. — вж. оприличавам.
оприличвам - оприличаваш, несв. и оприлича, се.; какво/кого, на какво/ на кого. Възприемам нещо или някого като друго или друг, припознавам се....
опримча - опримчиш, мин. св. опримчих, мин. прич. опримчил, св. — вж. опримчвам.
опримчвам - опримчваш, несв. и опримча, св.; какво/кого. 1. Овързвам с примки. 2. Улавям с примка, впримчвам.
опровергая - опровергаеш, мин. св. опровергах, мин. прич. опровергал, св. - вж. опровергавам.
опровержение - мн. опровержения, ср. 1. Само ед. Опровергаване. 2. Съобщение, статия или изказване, с които се опровергава дадено твърдение.
опропастя - опропастиш, мин. св. опропастих, мин прич. опропастил, св. — вж. опропастявам.
опропастявам - опропастяваш, несв. и опропастя, св. 1. Кого. Разорявам, унищожавам, съсипвам. Огромните разходи ще ме опропастят. 2. Какво. Прова...
опропвергавам - опровергаваш, несв. и опровергая, се.; какво/кого. Доказвам, че дадено твърдение или допускане не е вярно. Опроверга обвиненията, ...
опростея - опростееш, мин. св. опростях, мин. прич. опростял, св. — вж. опростявам.
опростя - опростиш, мин. св. опростих, мин. прич. опростил, св. — вж. опростявам.
опростявам - опростяваш, несв. и опростея, св. Ставам по-прост, оглупявам. Вместо да поум-няваш, опростяваш.
опрощавам - опрощаваш, несв. и опростя, св. 1. Кого. Давам прошка за грехове. Господ ще опрости всички ни. 2. Какво. Освобождавам от задължени...
опружа - опружиш, мин. св. опружих, мин. прич. опружил, св. - вж. опружвам.
опружвам - опружваш, несв. и опружа, се.; какво. Разг. Протягам, изтягам, изопвам. Опружил крака.
опръстеня - опръстениш, мин. св. опръстених, мин. прич. опръстенил, св. — вж. опръстенявам.
опръстенявам - опръстеняваш, несв. и опръстеня, св.; какво. Поставям пръстен — метална пластина с данни — на птица (или друго животно), за да се ...
оптатив - само ед. Спец. В граматиката — желателно наклонение.
оптация - само ед. Спец. Право за избор на поданство при преминаване на една територия към властта на друга държава.
оптик - мн. оптици, м. 1. Специалист по оптика. 2. Лице, което се занимава с производство и продажба на оптически уреди.
оптика - мн. оптики, ж. 1. Само ед. Дял от физиката, който изучава свойствата на светлината и свързаните с нея явления. 2. Само ед. Съвкупн...
оптимален - оптимална, оптимално, мн. оптимални, прил. Най-благоприятен, най-близък до желаното. Оптимални условия.
оптимизирам - оптимизираш, несв. и св.; какво. Избирам най-добрия вариант от възможните, за да направя оптимален. Оптимизирам учебния процес. //...
оптимизъм - само ед. 1. Спец. Философски възглед, според който светът се развива към по-добро, усъвършенства се. 2. Бодро и жизнерадостно свет...
оптимистичен - оптимистична, оптимистично, мн. оптимистични, прил. Който съдържа или изразява оптимизъм. Оптимистични прогнози.
оптимистически - оптимистическа, оптимистическо, мн. оптимистически, прил. Оптимистичен.
оптирам - оптираш, несв. и св. 1. Извършвам опта-ция. 2. Избирам от няколко възможности една.
оптически - оптическа, оптическо, мн. оптически, прил. 1. Който се отнася до оптика. Оптически прибори. 2. Зрителен, светлинен. Миражът е опти...
оптичка - мн. оптички, ж. Жена оптик.
опус - мн. опуси, (два) опуса, м. 1. Спец. Поредно музикално произведение, номер на произведението според написването или издаването му. ...
опустея - опустееш, мин. св. опустях, мин. прич. опустял, св. — вж. опустявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: