Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
осмея - осмееш, мин. св. осмях, мин. прич. осмял, св. — вж. осмивам.
осмивам - осмиваш, несв. и осмея, св.; какво/кого. Подлагам на насмешка. Хумористите осмиват човешките пороци.
осмина - мн. осмини, ж. Една осма част от нещо.
осмица - мн. осмици, ж. 1. Цифрата на числото осем. 2. Разг. Превозно средство с номер осем. С осмицата ще стигнеш до центъра. 3. Вид шарка...
осмоза - само ед. Спец. Взаимно проникване на две течности, разделени с пореста преграда или ципа.
осмокласник - мн. осмокласници, м. Ученик в осми клас.
осмокласничка - мн. осмокласнички, ж. Ученичка в осми клас.
осмокрак - осмокрака, осмокрако, мн. осмокраки, прил. Който има осем крака. Осмокрак рак.
осморка - мн. осморки, ж. Осмица.
осмостен - мн. осмостени, м. Геометрическо тяло, оградено с осем стени.
осмоъгълник - мн. осмоъгълници, м. Геометрическа фигура с осем ъгъла.
осмъртя - осмъртиш, мин. св. осмъртих, мин. прич. осмъртил, св. — вж. осмъртявам.
осмътрявам - осмъртяваш, несв. и осмъртя, св.; кого/какво. Причинявам смърт, убивам.
оснежа - оснежиш, мин. св. оснежих, мин. прич. оснежил, св. — вж. оснежавам.
оснежавам - оснежаваш, несв. и оснежа, св.; какво/кого. Покривам със сняг.
основа - мн. основи, ж. 1. Долна или вътрешна част на нещо, която го крепи. Основи на строеж. 2. Главна част на действие. 3. Само мн. Изход...
основавам - основаваш, несв. и основа, св.; какво. Поставям началото на нещо; устройвам, създавам. Основавам партия. — основавам се/основа се....
основание - мн. основания, ср. Причина, достатъчен довод за нещо, повод. Имаш ли достатъчно основания да го подозираш? е На общо основание. В ...
основател - основателят, основателя, мн. основатели, м. Този, който основава нещо; създател.
основателен - основателна, основателно, мн. основателни, прил. Който има основания; мотивиран, разумен. Основателни искания. // същ. основателно...
основателка - мн. основателки, ж. Жена основател.
основен - основна, основно, мн. основни, прил. 1. Който служи за основа, за опора. Основен камък. 2. Най-важен, най-значим, главен. Основен ...
особа - мн. особи, ж. 1. Важен човек, високопоставена личност. Царска особа. 2. Особен човек, личност. Търси те някаква особа. Известна ос...
особен - особена, особено, мн. особени, прил. 1. Който се различава от другите; индивидуален. Особено поведение. 2. Значителен, отличителен...
особено - нареч. 1. Различно, необикновено. Говориш особено. 2. Твърде много. Особено обичам да пътувам. 3. Предимно, най-вече, изключително...
особеност - особеността, мн. особености, ж. Характерна, отличителна черта на нещо.
особняк - мн. особняци, м. Човек, който се държи различно от останалите, проявява странности.
особнячка - мн. особнячки, ж. Жена особняк.
оспорвам - оспорваш, несв. и оспоря, св.; какво. Изразявам несъгласие с мнението на някого или със съдържанието на документ. Оспорвам завещан...
оспоря - оспориш, мин. св. оспорих, мин. прич. оспорил, св. — вж. оспорвам.
осрамвам - осрамваш, несв. и осрамя, св.; кого. Правя да стане за срам.
осрамя - осрамиш, мин. св. осрамих, мин. прич. осрамил, св. — вж. осрамвам.
осребря - осребриш, мин. св. осребрих, мин. прич. осребрил, св. — вж. осребрявам.
осребрявам - осребряваш, несв. и осребря, св.; какво. Правя парично покритие на платежно средство. Трябва да осребря чека.
оставам - оставаш, несв. и остана, св. 1. Продължавам да пребивавам на същото място. 2. Не изчезвам, съхранявам се, продължавам. 3. Не проме...
оставка - мн. оставки, ж. Писмено или устно съобщение за напускане на дадена длъжност или пост. Правителството подаде оставка.
оставя - оставиш, мин. св. оставих, мин. прич. оставил, св. — вж. оставям.
оставям - оставяш, несв. и оставя, св. 1. Какво/кого. Поставям на мястото му, не вземам със себе си. Оставих пакета на масата. Оставих бебет...
остана - останеш, мин. св. останах, мин. прич. останал, св. — вж. оставам.
останки - само мн. 1. Труп на покойник. Тленни останки. 2. Това, което е останало от нещо, обикн. незначително, ненужно, безполезно. Останки...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: