Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
общежитие - мн. общежития, ср. 1. Група лица, които живеят в общо жилище и ползват общо имущество, но не са семейство. 2. Сградата, в която жи...
общение - само ед. Остар. Делови или приятелски връзки; общуване.
обществен - обществена, обществено, мн. обществени, прил. 1. Който е свързан с обществото или става в обществото. Обществен строй. 2. Принадле...
общественик - мн. общественици, м. Човек, който се занимава с обществена дейност; който работи в полза на обществото.
общественичка - мн. общественички, ж. Жена общественик.
общественост - обществеността, само ед., ж. 1. Качество на обществен. 2. Общество, колектив. Научна общественост.
общество - мн. общества, ср. 1. Съвкупност от хора, които са обединени от производствени отношения. Робовладелско общество. 2. Група хора, об...
община - мн. общини, ж. 1. Административна единица, в която се осъществява местно самоуправление, подразделение на област. Великотърновска ...
общинар - общинарят, общинаря, мн. общинари, м. Член на управлението на община; общински чиновник.
общински - общинска, общинско, мн. общински, прил. Който се отнася до общината (в 1 и 2 знач.) или и принадлежи. Общински съвет. Общинска зем...
общителен - общителна, общително, мн. общителни, прил. Който лесно установява контакт с други хора, който обича да общува. Тя е общителна по х...
общност - общността, мн. общности, ж. 1. Наличие на единство, свързаност. Общност на интересите. 2. Група хора, които имат нещо общо; колект...
общо - нареч. 1. Заедно, с общи усилия. Работим общо. 2. Без подробности, незадълбочено, повърхностно. Говори общо. • Общо взето. Без да ...
общо- - Първа част на сложни думи, която означава: 1. Общ за нещо, назовано чрез втората част: общовойскови, общоградски, общонароден и др...
общоприет - общоприета, общоприето, мн. общоприети, прил. Който е приет от всички; установен. Общоприета норма.
общувам - общуваш, несв.; с кого. Поддържам връзки. Общувам с различни хора.
объл - обла, обло, мн. обли, прил. 1. Който е без ръбове; валчест, овален. Обло тяло. 2. Закръглен. Обло лице.
объркам - объркаш, св. — вж. обърквам.
обърквам - объркваш, несв. и объркам, св. 1. Какво. Смесвам, бъркам. Обърка брашното и триците. 2. Кого. Правя да сгреши. Обърках го с въпрос...
обърна - обърнеш, мин. св. обърнах, мин. прич. обърнал, св. —- вж. обръщам.
обърсвам - обърсваш, несв. и обърша, св.; I. Какво/кого. Бърша, за да стане сух. Обърсах ръцете си. 2. Изтривам прах и други нечистотии. Обър...
обърша - обършеш, мин. св. обърсах, мин. прич. обърсал, св. — вж. обърсвам.
обява - мн. обяви, ж. Съобщение за нещо, което се прави известно на голям брой хора (чрез отпечатване във вестник и др.); обявление. Давам...
обявен - обявена, обявено, мн. обявени, прил. Който е съобщен на всички. • Обявена стойност. Посочена стойност на съдържанието на пощенска ...
обявление - мн. обявления, ср. Обява.
обявя - обявиш, мин. св. обявих, мин. прич. обявил, св. — вж. обявявам.
обявявам - обявяваш, несв. и обявя, св. 1. Какво. Правя нещо известно на всички; съобщавам, разгласявам. Съдът обяви решението си. 2. Какво. ...
обяд - мн. обеди, (два) обяда, м. Обед.
обядвам - обядваш, несв. 1. Храня се на обед. Аз вече обядвах. 2. Какво. Ям обед (във 2 знач.). Обядвахме супа, печено пиле и плодове.
обяздвам - обяздваш, несв. и обяздя, св. Приучвам кон към езда. Той обязди дивия жребец.
обяздя - обяздиш, мин. св. обяздих, мин. прич. обяздил, св. — вж. обяздвам.
обяснение - мн. обяснения, ср. 1. Обясняване. Виж обяснението на задачата. 2. Писмено или устно изложение за оправдание. Пиша обяснение за отс...
обяснителен - обяснителна, обяснително, мн. обяснителни, прил. Който се използва за обяснение на нещо; пояснителен, тълковен. Обяснителна схема....
обясня - обясниш, мин. св. обясних, мин. прич. обяснил, св. - вж. обяснявам.
обяснявам - обясняваш, несв. и обясня, св.; какво. 1. Правя нещо да стане ясно, разбираемо; тълкувам, разяснявам. Обясних решението на задачат...
обятия - само мн. Прегръдки; положение на ръцете за прегръщане на някого. Детето се сгуши в обятията на майка си. • Срещам с отворени обяти...
овакантя - овакантиш, мин. св. овакантих, мин. прич. овакантил, св. — вж. овакантявам.
овакантявам - овакантяваш, несв. и овакантя, св.; какво. Освобождавам работно място или заеман пост. Овакантявам длъжността заместник-директор.
овал - мн. овали, (два) овала, м. 1. Спец. В математиката — геометрична фигура, оградена от затворена равнинна крива, чието очертание е к...
овалвам - овалваш, несв. и овалям, св.; какво. 1. Изцапвам чрез валяне. Оваля роклята си в прахоляка. 2. Търкалям нещо, за да го покрия равн...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: