Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
обоняние - само ед. Едно от сетивата — способност за възприемане и различаване на миризми. Остро обоняние.
обонятелен - обонятелна, обонятелно, мн. обонятелни, прил. Който е свързан с обонянието.
обор - мн. обори, (два) обора, м. 1. Сграда, в която се отглежда едър добитък. Вкара кравите в обора. 2. Прен. Замърсено, запуснато, непо...
оборвам - оборваш, несв. и оборя, св. 1. Кого. Вземам надмощие, надвивам. Дрямката го обори. 2. Прен. Какво. Доказвам неверността на твърден...
оборот - мн. обороти, (два) оборота, м. 1, Пълен кръг на завъртане. Върти се със скорост три оборота в секунда. 2. Движение на парични сред...
оборотен - оборотна, оборотно, мн. оборотни, прил. Който се отнася до оборот (във 2 и 3 знач.). Оборотни средства. Оборотно жилище.
оборски - оборска, оборско, мн. оборски, прил. Който се отнася до обор. • Оборски тор. Тор, събиран от животински изпражнения.
оборудвам - оборудваш, несв.; какво. Снабдявам, обзавеждам с всичко необходимо. Оборудваха стоматологичния кабинет с нова апаратура.
оборудване - само ед. 1. Снабдяване, обзавеждане. 2. Това, с което се оборудва — машини, апарати, съоръжения и др.
оборя - обориш, мин. св. оборих, мин. прич. оборил, св. — вж. оборвам.
обосея - обосееш, мин. св. обосях, мин. прич. обосял, св. — вж. обосявам.
обоснова - обосновеш, мин. св. обосновах, мин. прич. обосновал, св. — вж. обосновавам.
обосновавам - обосноваваш, несв. и обоснова, св.; какво. Подкрепям с факти, с доказателства; аргументирам, мотивирам. Обосновавам исканията си. ...
обоснован - обоснована, обосновано, мн. обосновани, прил. Който е подкрепен с факти и доказателства. Обосновано предложение. // същ. обоснован...
обособен - обособена, обособено, мн. обособени, прил. 1. Който е отделен, изтъкнат. 2. Спец. В граматиката — интонационно, смислово и сло-вор...
обособя - обособиш, мин. св. обособих, мин. прич. обособил, св. — вж. обособявам.
обособявам - обособяващ, несв. и обособя, св.; какво. 1. Отделям, изтъквам, поставям в особено положение. 2. Спец. В граматиката — интонационно...
обосявам - обосяваш, несв. и обосея, св. 1. Оставам бос, без обувки (или чорапи). 2. Прен. Обеднявам, осиромашавам.
обработвам - обработваш, несв. и обработя, св. 1. Какво. Оформям, подготвям. Обработвам земята с машини. 2. Какво. Усъвършенствам, изчиствам. О...
обработка - мн. обработки, ж. Обработване. Обработка на народни песни.
обработя - обработиш, мин. св. обработих, мин. прич. обработил, св. — вж. обработвам.
образ - мн. образи, (два) образа, м. 1. Зрително впечатление от предмет; външен вид. Отразен образ. 2. Изображение. Телевизорът има неясен...
образен - образна, образно, мн. образни, прил. Който съдържа образи или използва образи (в 4, 5 и 6 знач.); ярък, жив, емоционален. Образна ...
образец - мн. образци, (два) образеца, м. 1. Модел, който показва начин за извършване на нещо. Попълнете документа по образеца. 2. Показател...
образовам - образоваш, несв.; кого. Давам образование. — образовам се. Получавам образование.
образован - образована, образовано, мн. образовани, прил. Който има добро образование и/или разностранни познания. // същ. образованост, образ...
образование - мн. образования, ср. 1. Обучение, просвещение, получаване на знания. Работи в сферата на образованието. 2. Съвкупност от знания, п...
образователен - образователна, образователно, мн. образователни, прил. Който съдейства за обучението, служи на образованието. Образователна телеви...
образувам - образуваш, несв.; какво. 1. Съставям, представям сам по себе си. Гората образува дъга около селото. 2. Създавам, организирам, сфор...
образцов - образцова, образцово, мн. образцови, прил. 1. Който служи за образец, за пример. Образцово поведение. Образцов дом. 2. Превъзходен...
обрасна - обраснеш, мин. св. обраснах, мин. прич, обраснал, св. Обраста.
обраста - обрастеш, мин. св. обрастох, мин. прич. обрасъл, св. — вж. обраствам.
обраствам - обрастваш, несв. и обраста, св.; с какво. 1. Покривам се с растителност. Стените на къщата са обрасли с бръшлян. 2. Покривам се с ...
обрат - мн. обрати, (два) обрата, м. 1. Рязка промяна в движението или развитието на нещо. Обрат в отношенията. 2. Спец. Своеобразно съчет...
обратен - обратна, обратно, мн. обратни, прил. 1. Който се отнася към противоположната страна. На обратната страна на снимката се подписа. 2...
обратно - нареч. 1. В обратна посока, назад, на връщане. До училище и обратно ходя пеш. 2. Противоположно, иначе.
обред - мн. обреди, (два) обреда, м. Установен ред действия, които съпровождат народни обичаи, църковни ритуали и др. Сватбен обред. // пр...
обрежа - обрежеш, мин. св. обрязах, мин. прич. обрязал, св. — вж. обрязвам.
обрека - обречеш, мин. св. обрекох, мин. прич. обрекъл, св. — вж. обричам.
обременен - обременена, обременено, мн. обременени, прил. 1. Който е натоварен с много задължения и трудности. 2. Прен. Който има наследствена...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: