Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
офис - мн. офиси, (два) офиса, м. 1. Сервизно или складово помещение. 2. Представителна кантора на фирма. 3. Служебна стая, кабинет.
офицер - мн. офицери, м. 1. Военнослужещ от командния състав на армията, полицията или противопожарната охрана. 2. Фигура при играта шахмат...
офицерство - само ед. 1. Занятие на офицер. 2. Съвкупността от всички офицери. Българско офицерство.
официален - официална, официално, мн. официални, прил. 1. Който произхожда от правителството, от властта. Официално опровержение. 2. Който е с...
официоз - мн. официози, (два) официоза, м. Вестник, който застъпва политическите идеи на управляващата партия.
официозен - официозна, официозно, мн. официозни, прил. Който произтича от управляващите, от властта.
оформление - мн. оформления, ср. 1. Оформяне. 2. Външен вид, начин, по който е оформено нещо. Художествено оформление на книга.
оформя - оформиш, мин. св. оформих, мин. прич. оформил, св. — вж. оформявам.
оформявам - оформяваш, несв. и оформя, св.; какво. 1. Придавам нужната форма. 2. Съобразявам документ с изискванията към него. Трябва да оформ...
оформям - оформяш, несв. Оформявам.
офорт - мн. офорти, (два) офорта, м. 1. Гравюра върху метална плоча. 2. Картина, отпечатана от такава плоча.
офсайд - само ед. 1. Спец. Положение във футболната игра, когато играч получава топката от свой съотборник в най-предно положение в противн...
офсет - само ед. Начин на отпечатване, при който изображението първо се нанася върху метална плоча, после върху цилиндър с каучуково покри...
офталмолог - мн. офталмолози, м. Лекар, който е специалист по очни болести.
ох - междум. 1. За израз на болка, съжаление, досада. Ох, много ме боли! 2. За израз на учудване, радост, вълнение. Ох, колко хубаво ми...
охарча се - охарчиш се, мин. св. охарчих се, мин. прич. охарчил се, св. — вж. охарчвам се.
охарчвам се - охарчваш се, несв. и охарча се, св. Харча много, в голяма степен; изразходвам много пари, всичките си пари.
охвам - охваш, несв. и охна, св. Охкам еднократно или поединично. Не охна, докато го превързваха.
охкам - охкаш, несв. Изразявам чувствата си, като казвам многократно ох.
охладител - охладителят, охладителя, мн. охладители, (два) охладителя, м. Уред, който служи за охлаждане.
охладителен - охладителна, охладително, мн. охладителни, прил. Който служи за охлаждане. Охладителна инсталация.
охладнея - охладнееш, мин. св. охладнях, мин. прич. охладнял, св. — вж. охладнявам.
охладнявам - охладняваш, несв. и охладнея, св. Ставам хладен, равнодушен в отношенията си. Охладня към най-близките си приятели.
охладя - охладиш, мин. св. охладих, мин. прич. охладил, св. - вж. охлаждам.
охладявам - охладяваш, несв. Охлаждам.
охлаждам - охлаждаш, несв. и охладя, св.; какво. 1. Правя нещо да стане хладно. 2. Прен. Намалявам силата на страстите или чувствата. — охлаж...
охлузвам - охлузваш, несв. и охлузя, св.; какво/кого. Ожулвам, изтърквам, протривам, правя драскотини. Детето падна и охлузи коляното си.
охлузя - охлузиш, мин. св. охлузих, мин. прич. охлузил, св. — вж. охлузвам.
охлюв - мн. охлюви, (два) охлюва, м. Мекотело животно със или без черупка. Гол охлюв. // същ. умал. охлювче, мн. охлювчета, ср.
охна - охнеш, мин. св. охнах, мин. прич. охнал, св. — вж. охвам.
охо - междум. 1. За израз на задоволство, съгласие, изненада. Охо, колко си порасла! 2. За израз на закана. Охо, ще те науча как се взем...
охолен - охолна, охолно, мн. охолни, прил. Който е изпълнен с изобилие, доволство. Охолен живот. // същ. охолност, охолността, ж.
охолство - само ед. Задоволство, изобилие от материални блага, богатство.
охота - само ед. 1. Желание, стремеж, влечение. 2. Желание за ядене; апетит. Яде с охота.
охра - само ед. Минерално багрило с жълт до червеникавокафяв цвят.
охрана - само ед. 1. Група, която охранява. Въоръжена охрана. 2. Охраняване, пазене.
охранвам - охранваш, несв. и охраня, се.; кого/ какво. Давам да яде много, за да затлъстее; угоявам.
охранен - охранена, охранено, мн. охранени, прил. Дебел, тлъст. Охранена овца.
охранител - охранителят, охранителя, мн. охранители, м. Лице, което охранява.
охранителен - охранителна, охранително, мн. охранителни, прил. Който служи за охраняване; предпазен. Охранителна система.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: