Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
обет - мн. обети, (два) обета, м. Тържествено обещание, клетва. Обет за вярност.
обетован - обетована, обетовано, мн. обетовани, прил. Обещан, желан. • Обетована земя. Място на изобилие и щастие, към което се стремим.
обеца - мн. обеци, ж. Накит, който се поставя на ушите, като обикновено се промушва през пробита в тях дупка. Златни обеци. Обеци с клипс....
обещавам - обещаваш, несв. и обещая, св. 1. Какво, на кого. Задължавам се да извърша нещо. Обещах да се върна навреме. 2. Прен. Какво. Проявя...
обещание - мн. обещания, ср. Доброволно задължение, обричане да се извърши нещо. Ще изпълня обещанието си.
обещая - обещаеш, мин. св. обещах, мин. прич. обещал, св. — вж. обещавам.
обжалвам - обжалваш, несв. и обжаля, св.; какво. Изисквам от по-висша съдебна инстанция преглед на дело, ревизиране на присъда. Ще обжалвам п...
обжаля - обжалиш, мин. св. обжалих, мин. прич. обжалил, св. — вж. обжалвам.
обзаведа - обзаведеш, мин. св. обзаведох, мин. прич. обзавел, св. — вж. обзавеждам.
обзавеждам - обзавеждаш, несв. и обзаведа, св.; какво. Снабдявам с необходимите за живеене и работа неща; мебелирам. Обзавеждам новия си апарта...
обзавеждане - мн. обзавеждания, ср. Вещите, необходими за живот и работа; мебелировка. Съвременно обзавеждане.
обзалагам се - обзалагаш се, несв. и обзаложа се, св. Правя облог; хващам се на бас. Обзалагам се, че те ще ги надиграят.
обзаложа се - обзаложиш се, мин. св. обзаложих се, мин. прич. обзаложил се, св. — вж. обзалагам се.
обзема - обземеш, мин. св. обзех, мин. прич. обзел, св. — вж. обземам.
обземам - обземаш, несв. и обзема, св.; какво/кого. 1. Обхващам от всички страни. Огънят обзе високите борове. 2. Прен. Завладявам, обхващам...
обзор - мн. обзори, (два) обзора, м.1. Преглед на обединени от обща тема явления. Политически обзор.2. Възможност за обхващане с поглед на...
обигравам се - обиграваш се, несв. и обиграя се, св. Свиквам да работя с нещо, привиквам с нещо или с някого; придобивам опитност. Той се обигра ...
обигран - обиграна, обиграно, мн. обиграни, прил. Свикнал добре да борави с нещо, опитен в някоя дейност. // същ. обиграност, обиграността.
обиграя се - обиграеш се, мин. св. обиграх се, мин. прич. обиграл се, св. — вж. обигравам се.
обида - мн. обиди, ж. 1. Несправедливо оскърбление, засягане на честолюбието, огорчение. Понасям обиди. 2. Чувството, което предизвиква та...
обиден - обидена, обидено, мн. обидени, прил. 1. Който е засегнат от обида. Тя ми е обидена, защото я нарекох глупачка. 2. Който изразява ч...
обидчив - обидчива, обидчиво, мн. обидчиви, прил. Който лесно се обижда.
обидя - обидиш, мин. св. обидих, мин. прич. обидил, св. — вж. обиждам.
обиждам - обиждаш, несв. и обидя, св.; кого. Нанасям обида, оскърбявам. — обиждам се/обидя се. Чувствам се обиден.
обикалям - обикаляш, несв. и обиколя, св. 1. Как-вокого; около какво/кого. Движа се, минавам около нещо. Обикалям около езерцето. Обикалям къ...
обиквам - обикваш, несв. и обикна, св.; какво кого. Започвам да обичам, изпълвам се с обич. Обикнах този град.
обикна - обикнеш, мин. св. обикнах, мин. прич. обикнал, св. — вж. обиквам.
обикновен - обикновена, обикновено, мн. обикновени, прил. 1. Който с нищо не се отличава; обичаен. Най-обикновен човек. 2. Който е най-разпрос...
обикновено - нареч. Най-често, редовно, винаги; по правило, по навик. Ставам обикновено към шест часа.
обиколен - обиколна, обиколно, мн. обиколни, прил. Който обикаля, а не се движи направо. По обиколни пътеки. Обиколен маршрут.
обиколка - мн. обиколки, ж. 1. Обикаляне, обхождане, движение около нещо. Трябва да направя две обиколки на стадиона. 2. Дължината на линията...
обиколя - обиколиш, мин. св. обиколих, мин. прич. обиколил, св. — вж. обикалям.
обилен - обилна, обилно, мн. обилни, прил. Който е в голямо количество; предостатъчен, изобилен. Обилен снеговалеж. Обилна храна. // същ. о...
обилие - само ед. Изобилие, наличие на голямо количество от нещо.
обир - мн. обири, (два) обира, м. 1. Голяма кражба. Банков обир. Въоръжен обир. 2. Прен. Твърде голямо вземане, високи цени. Това си е чи...
обирам - обираш, несв. и обера, св. 1. Кого/какво. Извършвам обир. Обраха пощата! 2. Какво. Вземам, откъсвам, събирам. Обрах падналите круш...
обирач - мн. обирачи, м. Пренебр. Човек, който върши обир (в 1 и 2 знач.). // прил. обирачески, обираческа, обираческо, мн. обирачески.
обирачка - мн. обирачки, ж. Жена обирач.
обирджия - мн. обирджии, м. Разг. Пренебр. Обирач. Може ли да си такъв обирджия, намали малко цените!
обирник - мн. обирници, м. Обирач. // прил. обирнически, обирническа, обирническо, мн. обирнически. Обирническа държава.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: