Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
охраня - охраниш, мин. св. охраних, мин. прич. охранил, св. — вж. охранвам.
охранявам - охраняваш, несв.; кого/какво. Пазя, предпазвам; бдя за сигурността. Охранявам завод.
охрупам - охрупаш, св. — вж. охрупвам.
охрупвам - охрупваш, несв. и охрупам, св.; какво. С хрупане изяждам.
охтика - само ед. Разг. Белодробна туберколоза.
охтичав - охтичава, охтичаво, мн. охтичави, прил. Разг. Болен от охтика.
охулвам - охулваш, несв. и охуля, св.; кого/какво. С хулене обиждам, очерням много.
охуля - охулиш, мин. св. охулих, мин. прич. охулил, св. — вж. охулвам.
оцапам - оцапаш, св. — вж. оцапвам.
оцапвам - оцапваш, несв. и оцапам, св.; кого/какво. С цапане замърсявам. — оцапвам се/оцапам се. Цапам себе си, намърсявам се. • Оцапвам я. ...
оцветител - оцветителят, оцветителя, мн. оцветители, (два) оцветителя, м. Вещество, което се използва за оцветяване.
оцветителен - оцветителна, оцветително, мн. оцветителни, прил. Който служи за оцветяване.
оцветя - оцветиш, мин. св. оцветих, мин. прич. оцветил, св. — вж. оцветявам.
оцветявам - оцветяваш, несв. и оцветя, св.; какво. 1. Правя нещо да стане цветно. Оцветявам картините в книгата. 2. Прен. Доизмислям, преувели...
оцелея - оцелееш, мин. св. оцелях, мин. прич. оцелял, св. — вж. оцелявам.
оцелявам - оцеляваш, несв. и оцелея, св. Оставам цял, невредим, здрав. След катастрофата оцеля само по-малкото им дете.
оценител - оценителят, оценителя, мн. оценители, м. Служител, който оценява стоки, имоти и др., който поставя оценка.
оценителка - мн. оценителки, ж. Жена оценител.
оценка - мн. оценки, ж. 1. Определяне стойността на нещо. 2. Размер на стойността при определени условия. 3. Мнение за качествата на някого...
оценя - оцениш, мин. св. оцених, мин. прич. оценил, св. — вж. оценявам.
оценявам - оценяваш, несв. и оценя, св.; какво/кого. Правя оценка, преценявам. Оценявам апартамент. Оценявам отговор на ученик.
оцет - само ед. Течност с кисел вкус, получена при вторична ферментация под действието на бактерии върху вино, бира, плодови сокове и др.
оцетен - оцетна и оцетена, оцетно и оцетено, мн. оцетни и оцетени, прил. 1. Който се отнася до оцет. 2. Който е предназначен за оцет. Оцетн...
оцъкля - оцъклиш, мин. св. оцъклих, мин. прич. оцъклил, св. - вж. оцъклям.
оцъклям - оцъкляш, несв. и оцъкля, св. Разг. Придавам студен блясък. — оцъклям се/оцъкля се. 1. Стоя с широко отворени очи; опулвам се. 2. Г...
очаквам - очакваш, несв. 1. Кого/какво. Чакам нетърпеливо. Очаквам писмото ти. 2. Какво. Надявам се, иска ми се. Очаквам всичко да бъде наре...
очаквателен - очаквателна, очаквателно, мн. очаквателни, прил. Който съдържа или изразява очакване. Очаквателен поглед.
очаровам - очароваш, несв. и св.; кого/какво. Предизвиквам възхищение, харесвам се много. Изпълнението му очарова публиката. — очаровам се. И...
очарование - мн. очарования, ср. Обаяние, прелест.
очарователен - очарователна, очарователно, мн. очарователни, прил. Който може да очарова; възхитителен, обаятелен. Очарователно момиче.
очебиен - очебийна, очебийно, мн. очебийни, прил. Който много лесно се открива, много добре се забелязва. Очебийна разлика.
очеваден - очевадна, очевадно, мн. очевадни, прил. Разг. Съвсем явен; очебиен.
очевадка - мн. очевадки, ж. Разг. Лоша, проклета жена.
очевадник - мн. очевадници, м. Разг. Лош, проклет човек.
очевиден - очевидна, очевидно, мн. очевидни, прил. Който е явен, не се нуждае от доказване; безспорен, несъмнен. Очевиден напредък.
очевидец - мн. очевидци, м. Човек, който е наблюдавал нещо; свидетел.
очевидка - мн. очевидки, ж. Жена очевидец.
очен - очна, очно, мн. очни, прил. Който се отнася до очите. Очна яма. Очни болести.
очерк - мн. очерци, (два) очерка м. 1. Спец. Неголямо литературно произведение, в което се описват действителни лица, събития, явления и д...
очеркист - мн. очеркисти, м. Писател или журналист, който пише очерци.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: