Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
отбир - само ед. Диал. Хубаво и здраво грозде, оставено за съхранение по-дълго време.
отбирам - отбираш, несв. и отбера, св. 1. Какво. Отделям най-хубавото, най-доброто по качество. Отбра най-едрите плодове. 2. Разг. Разбирам,...
отбия - отбиеш, мин. св. отбих, мин. прич. отбил, св. — вж. отбивам.
отблагодаря се - отблагодариш се, мин. св. отблагодарих се, мин. прич. отблагодарил се, св. — вж. отблагодарявам се.
отблагодарявам се - отблагодаряваш се, несв. и отблагодаря се, св. Отплащам се за оказана услуга или помощ.
отблизо - нареч. От близко разстояние. Разгледах находката отблизо.
отблъсвам - отблъсваш, несв. Отблъсквам.
отблъсквам - отблъскваш, несв. и отблъсна, се. 1. Какво/кого. Отстранявам, отдалечавам чрез тласък. 2. Какво. Отбивам, отхвърлям нападение или ...
отблъсна - отблъснеш, мин. св. отблъснах, мин. прич. отблъснал, св. — вж. отблъсквам.
отблясък - мн. отблясъци, м. 1. Сияние на отразена светлина. Последни слънчеви отблясъци. 2. Прен. Остатъци, проява от нещо съществувало. Отб...
отбой - отбоят, отбоя, само ед., м. Сигнал за край на действие. Сигнал отбой след тревога. • Бия отбой. 1. Давам сигнал за край на някакво...
отбор - само ед. 1. Отбиране, подбиране. Естествен отбор. 2. Избрана част от нещо, най-доброто. Отбор юнаци.
отборен - отборна, отборно, мн. отборни, прил. Който се отнася до отбор. Отборно класиране.
отбрадя - отбрадиш, мин. св. отбрадих, мин. св. отбрадил, св. — вж. отбраждам.
отбраждам - отбраждаш, несв. и отбрадя, св.; кого. Разг. Свалям, махам забрадка. Отбради детето.
отбран - отбрана, отбрано, мн. отбрани, прил. 1. Който притежава добри качества; отделен заради качеството си. Отбрани ястия. 2. Забележите...
отбрана - само ед. 1. Защита, действие срещу нападение. 2. Съвкупност от средства за защита от враг. Действия за осигуряване на отбраната на...
отбранителен - отбранителна, отбранително, мн. отбранителни, прил. Който се използва за отбрана, служи за отбрана. Отбранителни действия.
отбраня - отбраниш, мин. св. отбраних, мин. прич. отбранил, св. — вж. отбранявам.
отбранявам - отбраняваш, несв. и отбраня, св.; какво/кого. 1. Отбивам противниково нападение; пазя. Отбраняваха селото цяла нощ от вражеските н...
отброя - отброиш, мин. св. отброих, мин. прич. отброил, св. — вж. отброявам.
отброявам - отброяваш, несв. и отброя, св.; какво. Отделям с броене. Отброи сто лева.
отбягвам - отбягваш, несв. и отбягна, св. 1. Кого. Не желая да се срещна с някого, страня. Защо ме отбягваш? 2. Какво. Старая се да отклоня, ...
отбягна - отбегнеш, мин. св. отбягнах, мин. прич. отбягнал, св. — вж. отбягвам.
отвара - мн. отвари, ж. Течност, в която са варени билки или друго нещо. Оризова отвара.
отварачка - мн. отварачки, ж. Приспособление за отваряне на бутилки, буркани, консерви. Отварачка за консерви.
отварям - отваряш, несв. и отворя, св. 1. Какво. Правя достъпна вътрешността на нещо, като премествам подвижна част. Отвори вратата. Отвори ...
отведа - отведеш, мин. св. отведох, мин. прич. отвел, св. — вж. отвеждам.
отведнъж - нареч. 1. Изведнъж, внезапно. 2. На един път, с едно действие. Отведнъж успя.
отвеждам - отвеждаш, несв. и отведа, св. 1. Кого/ какво. Водя на друго място, другаде. Отведоха госта в хотела. Пътят ни отвежда в гората. 2....
отвеки - нареч. Разг. Винаги, от много отдавна.
отверстие - мн. отверстия, ср. Отвърстие.
отвертка - мн. отвертки, ж. Инструмент за завиване и отвиване на винтове.
отвес - мн. отвеси, (два) отвеса, м. Приспособление от метална тежест, окачена на свободен конец или връв, с което се определя вертикално ...
отвесен - отвесна, отвесно, мн. отвесни, прил. 1. Който сключва пръв ъгъл с основата, от която се издига; перпендикулярен, вертикален. 2. Мн...
ответник - мн. ответници, м. Спец. Лице, срещу което е предявен съдебен иск.
ответница - мн. ответници, ж. Жена ответник.
отвея - отвееш, мин. св. отвях, мин. прич. отвял, св. — вж. отвявам.
отвивам - отвиваш, несв. и отвия, св. 1. Кого/ какво. Свалям, махам завивка. 2. Какво. Развивам. Отвий малко конец, от макарата. 3. Какво. О...
отвия - отвиеш, мин. св. отвих, мин. прич. отвил, св. — вж. отвивам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: