Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
откупя - откупиш, мин. св. откупих, мин. прич. откупил, св. — вж. откупувам.
откъде - нареч. От кое място; от коя посока. Откъде мина? • Откъде накъде. По каква причина, защо.
откъдето - нареч. и съюз. От което място. Той стигна края на селото, откъдето се виждаше тополата в двора им.
откъм - предлог. 1. За посока — от. Откъм къщата се зададе майка му. 2. За отношение към обект — по отношение на. България не е бедна откъ...
откъртвам - откъртваш, несв. и откъртя, св.; какво. 1. Отделям с къртене, отчупвам. Откърти камък от зида. 2. Жарг. Заспивам много дълбоко. — ...
откъртя - откъртиш, мин. св. откъртих, мин. прич. откъртил, св. - вж. откъртвам.
откъс - мн. откъси, (два) откъса, м. Част от литературна, филмова или музикална творба, отделена от цялото. В учебника са поместени няколк...
откъсвам - откъсваш, несв. и откъсна, св. 1. Какво. Отделям чрез късане. Откъсни най-зрелите ябълки. 2. Прен. Кого,от какво. Отделям, отместв...
откъслек - мн. откъслеци, (два) откъслека, м. Откъс.
откъслечен - откъслечна, откъслечно, мн. откъслечни, прил. Който не е цялостен; частичен, несвързан. До него достигаха откъслечни фрази. // същ...
отлагам - отлагаш, несв. и отложа, св.; какво. 1. Променям за по-късно срока, в който трябва да се извърши нещо. Отлагам пътуването си за сл...
отлежа - отлежиш, мин. св. отлежах, мин. прич. отлежал, св. — вж. отлежавам.
отлежавам - отлежаваш, несв. и отлежа, св. За вино и др. продукти — престоявам до придобиване на необходимите качества. Виното отлежава в дълб...
отлежал - отлежала, отлежало, мн. отлежали, прил. Който е придобил необходимите качества при престояване. Отлежало уиски.
отлепвам - отлепваш, несв. и отлепя, св.; какво. Отделям нещо залепено. Отлепи марката от плика. — отлепвам се/отлепя се. 1. Отделям се, разл...
отлетя - отлетеш, мин. св. отлетях, мин. прич. отлетял, св. - вж. отлитам.
отлетявам - отлетяваш, несв. Отлитам.
отлея - отлееш, мин. св. отлях, мин. прич. отлял, св. — вж. отливам.
отлив - мн. отливи, (два) отлива, м. 1. Периодически повтарящо се понижение на морското ниво. 2. Прен. Намаляване на нещо, оттегляне от не...
отливам - отливаш, несв. и отлея, св. Изливам, изсипвам част от течност. Отля малко от виното.
отливка - мн. отливки, ж. Изделие, получено чрез леене. Гипсова отливка.
отлика - мн. отлики, ж. Признак, по който се различават предмети, явления или действия; различие.
отлитам - отлиташ, несв. и отлетя, св. 1. Отдалечавам се от мястото си с летене. През есента птиците отлитат. 2. Прен. Разг. Бързо отивам ня...
отлича - отличиш, мин. св. отличих, мин. прич. отличил, св. — вж. отличавам.
отличавам - отличаваш, несв. и отлича, св. 1. Какво, от какво. Правя разлика между две неща; различавам, разграничавам. 2. Какво/кого. Отделям...
отличен - отлична, отлично, мн. отлични, прил. 1. Много добър, превъзходен. Отличен спортист. 2. Безупречен, безпроблемен. Отлично здраве. О...
отличие - мн. отличия, ср. 1. Остар. Отлика. 2. Най-висок успех в учението. Взех изпита с отличие. 3. Награда. Получил е няколко международн...
отличителен - отличителна, отличително, мн. отличителни, прил. Който служи за отлика. Отличителен белег.
отличник - мн. отличници, м. 1. Учещ, който има отличен успех. 2. Първенец.
отличничка - мн. отличнички, ж. Жена отличник.
отложа - отложиш, мин. св. отложих, мин. прич. отложил, св. — вж. отлагам.
отломка - мн. отломки, ж. Отчупена част от нещо. Отломки от кораба доплуваха до брега.
отломък - мн. отломъци, (два) отломъка, м. Отломка.
отлъча - отлъчиш, мин. св. отлъчих, мин. прич. отлъчил, св. - вж. отлъчвам.
отлъчвам - отлъчваш, несв. и отлъча, св. 1. Какво. Отделям животни от общото стадо. 2. Кого/ какво. Отделям малко дете или животно от майка м...
отляво - нареч. От лявата страна. Къщата ми е отляво. Жената отляво е майка ми.
отмалея - отмалееш, мин. св. отмалях, мин. прич. отмалял, св. — вж. отмалявам.
отмалявам - отмаляваш, несв. и отмалея, св. Изгубвам сили, отпадам. Ръцете му отмаляха от работа.
отменя - отмениш, мин. св. отмених, мин. прич. отменил, св. — вж. отменям.
отменявам - отменяваш, несв. Отменям.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: