Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
отръки - нареч. Разг. Удобно, сгодно. • Иде ми отръки. Разг. Умея да правя нещо, сръчен съм.
отряд - мн. отряди, (два) отряда, м. Отред.
отрязвам - отрязваш, несв. и отрежа, св. 1. Какво, с какво. С рязане отделям част от нещо. Отряза парче плат с голямата ножица. 2. Прен. Какв...
отрязък - мн. отрязъци, (два) отрязъка, м. 1. Неголяма отрязана част от нещо. 2. Част от документ, която остава у подателя или плащащия; тал...
отсам - нареч. 1. От тази страна. Мини отсам. 2. От по-близката страна. • Отсам-оттатък. От всички страни.
отсамен - отсамна, отсамно, мн. отсамни, прил. Който е разположен на тази страна. На отсамния бряг.
отсевки - само мн. Хранителни отпадъци, получени при отсяване на зърнени храни. Храня птиците с отсевки.
отсега - нареч. От този момент нататък. Отсега се готви за екскурзията.
отседна - отседнеш, мин. св. отседнах, мин. прич. отседнал, св. — вж. отсядам.
отсека - отсечеш, мин. св. отсякох, мин. прич. отсякъл, св. — вж. отсичам.
отсенка - и отсянка, мн. отсенки, ж. 1. Разновидност на цвят според наситеността му; нюанс, оттенък. 2. Различие в проявата на едно чувство....
отсетне - нареч. Разг. След това, по-късно. Отсетне ще мислим за връщане.
отсечен - отсечена, отсечено, мн. отсечени, прил. 1. Който е отделен чрез отсичане. Отсечено дърво. 2. Прен. Рязък, отривист. Отсечен ход. 3...
отсечка - мн. отсечки, ж. 1. Спец. Права линия, ограничена от двете страни. 2. Част от маршрут, от трасе, от път. На правата отсечка се опит...
отсея - отсееш, мин. св. отсях, мин. прич. отсял, св. — вж. отсявам.
отсипвам - отсипваш, несв. и отсипя, св.; от какво. Чрез сипване намалявам количеството на нещо. Отсипи от водата, защото е много. Отсипи ми ...
отсипя - отсипеш, мин. св. отсипах, мин. прич. отсипал, св. — вж. отсипвам.
отсичам - отсичаш, несв. и отсека, св. 1. Какво. Чрез сечене отделям, отрязвам. Отсече дървото. 2. Какво. Изговарям рязко, отчетливо. Отсича...
отскачам - отскачаш, несв. и отскоча, св. 1. Със скок се отмествам встрани. Бързо отскочи от минаващата кола. 2. Отделям се, отхвърлям се при...
отскок - мн. отскоци, (два) отскока, м. 1. Отскачане. След отскока падна. 2. Способност за скачане на височина или дължина при някои спорто...
отскоквам - отскокваш, несв. Отскачам.
отскоро - нареч. От неотдавна, от преди малко време. Познаваме се отскоро.
отскоча - отскочиш, мин. св. отскочих, мин. прич. отскочил, св. — вж. отскачам.
отскубвам - отскубваш, несв. и отскубна, св.; какво. Със скубане измъквам, изваждам. Отскубни няколко репички за салатата. — отскубвам се/отск...
отскубна - отскубнеш, мин. св. отскубнах, мин. прич. отскубнал, св. — вж. отскубвам.
отслабвам - отслабваш, несв. и отслабна, св. 1. Ставам по-слаб, намалявам теглото си. Не мога да отслабна. 2. Силата ми намалява. Дъждът отсла...
отслабна - отслабнеш, мин. св. отслабнах, мин. прич. отслабнал, св. — вж. отслабвам.
отслабя - отслабиш, мин. св. отслабих, мин. прич. отслабил, св. - вж. отслабвам.
отслужа - отслужиш, мин. св. отслужих, мин. прич. отслужил, св. — вж. отслужвам.
отслужвам - отслужваш, несв. и отслужа, св.; какво. 1. Изкарвам военната си служба. 2. Извършвам църковна служба. Попът отслужи за здраве.
отсрамвам - отсрамваш, несв. и отсрамя, св.; кого/какво. Правя нещо, за да избавя от срам или неловко положение. Отсрами целия род с песните с...
отсрамя - отсрамиш, мин. св. отсрамих, мин. прич. отсрамил, св. — вж. отсрамвам.
отсрамям - отсрамяш, несв. Отсрамвам.
отсреща - нареч. 1. На разположената срещу някого или нещо страна. Отсреща е киното. 2. От разположената срещу някого страна. Отсреща се зад...
отсрещен - отсрещна, отсрещно, мн. отсрещни, прил. Който е разположен отсреща. На отсрещния бряг.
отсроча - отсрочиш, мин. св. отсрочих, мин. прич. отсрочил, св. — вж. отсрочвам.
отсрочвам - отсрочваш, несв. и отсроча, св.; какво. Удължавам срока за извършване на нещо; отлагам. Отсрочвам плащанията по заем.
отсрочка - мн. отсрочки, ж. Отлагане за по-късно време на нещо. Получих отсрочка.
отстоя - отстоиш, мин. св. отстоях, мин. прич. отстоял, св. — вж. отстоявам.
отстоявам - отстояваш, несв. и отстоя,, св.; какво. Твърдо и последователно защитавам. Трябва да отстоявам идеите си.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: