Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
отшелник - мн. отшелници, м. 1. Истор. Човек, който води монашески живот в усамотение; аскет, пустинник. 2. Прен. Човек, който страни от друг...
отшелница - мн. отшелници, ж. Жена отшелник.
отшелничество - само ед. Отшелнически живот.
отшивам - отшиваш, несв. и отшия, св.; какво. Снемам, разшивам нещо зашито. Трябва да отшиеш емблемата от ръкава ми.
отшия - отшиеш, мин. св. отших, мин. прич. отшил, св. — вж. отшивам.
отшумя - отшумиш, мин. св. отшумях, мин. прич. отшумял, св. - вж. отшумявам.
отшумявам - отшумяваш, несв. и отшумя, св. 1. Спирам да шумя; утихвам. Бурята отшумя. 2. Прен. Преставам, изчезвам, свършвам. Болките бързо от...
отще ми се - мин. св. отщя ми се, мин. прич. от-щяло ми се, св. — вж. отщява ми се.
отщява ми - (ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и отще ми се, св. Не ми се иска повече, омръзва ми. Отщя ми се всичко.
отъждествя - отъждествиш, мин. св. отъждествих, мин. прич. отъждествил, св. — вж. отъждествявам.
отъждествявам - отъждествяваш, несв. и отъждествя, св.; кого/ какво. Смятам за тъждествен с нещо или някого; уподобявам. Отъждествявам в поезията ...
отъмвам - отъмваш, несв. и отъмна, св.; кого/какво. Диал. Отнемам, изтръгвам, измъквам. Едва отъмнах заека от кучетата.
отъмна - отъмнеш, мин. св. отъмнах, мин. прич. отъмнал, св. — вж. отъмвам.
отънея - отънееш, мин. св. отънях, мин. прич. отънял, св. — вж. отънявам.
отъня - отъниш, мин. св. отъних, мин. прич. отънил, се. — вж. отънявам.
отънявам - отъняваш, несв. и отънея, св. Ставам по-тънък, отслабвам.
отъпея - отъпееш, мин. св. отъпях, мин. прич. отъ-пял, св. — вж. отъпявам.
отъпя - отъпиш, мин. св. отъпих, мин. прич. отъпил, св. — вж. отъпявам.
отъпявам - отъпяваш, несв. и отъпея, св. 1. Ставам тъп. 2. Оглупявам. От еднообразната работа ще отъпея.
отърва - отървеш, мин. св. отървах, мин. прич. отървал св. — вж. отървавам.
отърва ми - (ти, му, и, ни, ви, им), несв. Разг. Имам полза, изнася ми, изгодно ми е. Не ми отърва това разделяне.
отървавам - отърваваш, несв. и отърва, св.; кого/ какво. 1. Спасявам, избавям. 2. Разг. Спасявам се от нещо. Отървах боя. — отървавам се/ отър...
отъркам - отъркаш, св. — вж. отърквам.
отърквам - отъркваш, несв. и отъркам, св.; какво/кого. 1. С търкане почиствам. 2. С търкане допирам до нещо. Отърка гърба си о стената. - отъ...
отърсвам - отърсваш, несв. и отърся, св. 1. Какво. С тръскане свалям. Отърси снега от дрехата си. 2. Прен. Премахвам, отстранявам. — отърсвам...
отърся - отърсиш, мин. св. отърсих, мин. прич. отърсил, св. — вж. отърсвам.
отърча - отърчиш, мин. св. отърчах, мин. прич. отърчал, св. — вж. отърчавам.
отърчавам - отърчаваш, несв. и отърча, св. С тичане отивам някъде; изтичвам.
отявлен - отявлена, отявлено, мн. отявлени, прил. Обикн. пренебр. Който има силно проявени качества; открит, явен. Отявлен монархист.
отяде ми се - мин. св. отяде ми се, мин. прич. отяло ми се, св. — вж. отяжда ми се.
отяжда ми - (ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и отяде ми се, св. Не ми се иска повече да ям, омръзва ми.
отяждам си - отяждаш си, несв. и отям си, св. Ям до пълно насищане.
отяздвам си - отяздваш си, несв. и отяздя си, св. Яздя до пълно насищане, колкото искам.
отяздя си - отяздиш си, мин. св. отяздих си, мин. прич. отяздил си, св. — вж. отяздвам си.
отям си - отядеш си, мин. св. отядох си, мин. прич. отял си, св. — вж. отяждам си.
офанзива - мн. офанзиви, ж. 1. Спец. Нападение срещу противник на широк фронт. 2. Настъпление, нападение. // прил. офанзивен, офанзивна, офан...
офейкам - офейкаш, св. — вж. офейквам.
офейквам - офейкваш, несв. и офейкам, св. Разг. Избягвам, отдалечавам се. Щом го подгоних, офейка.
оферирам - оферираш, несв. и св.; какво. Правя оферта; предлагам.
оферта - мн. оферти, ж. Предложение за сключване на сделка; предложение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: