Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
овалям - оваляш, св. — вж. овалвам.
овардвам - овардваш, несв. и овардя, св.; кого/какво. Разг. Опазвам.
овардя - овардиш, мин. св. овардих, мин. прич. овардил, св. — вж. овардвам.
овация - мн. овации, ж. Обикн. мн. Възторжено одобрение или приветствие, бурно ръкопляскане. Песента получи овациите на публиката.
овдовея - овдовееш, мин. св. овдовях, мин. прич. овдовял, св. — вж. овдовявам.
овдовявам - овдовяваш, несв. и овдовея, св. Ставам вдовец или вдовица, изгубвам съпруга си поради смъртта му.
овен - мн. овни, (два) овена, м. 1. Мъжка овца. 2. Название на първата зодия в зодиакалния цикъл (м. март — април).
оверлог - мн. оверлози, (два) оверлога, м. Вид шивашка машина за обработване на подгъви и за шиене на трикотажни изделия.
овес - само ед. Зърнена култура и плодовете и, използвани преди всичко в животновъдството за храна. // прил. овесен, овесена, овесено, мн...
овесище - мн. овесища, ср. Остатъци от овесена нива след пожънването и.
овехтея - овехтееш, мин. св. овехтях, мин. прич. овехтял, св. — вж. овехтявам.
овехтя - овехтиш, мин. св. овехтих, мин. прич. овехтил, св. — вж. овехтявам.
овехтявам - овехтяваш, несв. и овехтя, св.; какво. Разг. Правя да стане вехт или да изглежда вехт.
овея - овееш, мин. св. овях, мин. прич. овял, св. — вж. овявам.
овикам - овикаш, св. — вж. овиквам.
овиквам - овикваш, несв. и овикам, св. 1. Какво. С викане огласям определена територия. Овикаха цялата къща. 2. Кого. Карам се, нахоквам. По...
овладея - овладееш, мин. св. овладях, мин. прич. овладял, св. — вж. овладявам.
овладявам - овладяваш, несв. и овладея, св. 1. Какво. Присвоявам, правя свое владение, завладявам. 2. Кого. Обземам, обхващам. Страхът я овлад...
овлажнея - овлажнееш, мин. св. овлажнях, мин. прич. овлажнял, св. — вж. овлажнявам.
овлажня - овлажниш, мин. св. овлажних, мин. прич. овлажнил, св. — вж. овлажнявам.
овлажнявам - овлажняваш, несв. и овлажнея, св. Ставам влажен. Очите и овлажняват от щастие.
овошка - мн. овошки, ж. Дърво, което дава плод за ядене. Овошките цъфнаха.
овощар - овощарят, овощаря, мн. овощари, м. Човек, който отглежда овошки и/или продава плодовете им. // прил. овощарски, овощарска, овощарс...
овощарка - мн. овощарки, ж. Жена овощар.
овощарница - мн. овощарници, ж. Остар. Магазин, в който се продават плодове.
овощен - овощна, овощно, мн. овощни, прил. 1. В който има овошки. Овощна градина. 2. Който ражда овощия. Ябълката е овощно дърво. 3. Който ...
овощия - само мн. Плодове, които се употребяват за храна — ябълки, круши, кайсии, сливи и др.
овраг - мн. оврази, (два) оврага, м. Дълбока падина със стръмни брегове.
овреме - нареч. Разг. В необходимия момент или малко преди него. Изчезвай овреме, докато не са те открили тук.
овца - мн. овце и овци, ж. 1. Домашно животно с дебела вълна, отглеждано за мляко, месо, вълна. Мериносова овца. 2. Прен. Ирон. Кротък, г...
овцевъд - мн. овцевъди, м. Овчар. // прил. овцевъдски, овцевъдска, овцевъдско, мн. овцевъдски.
овцевъден - овцевъдна, овцевъдно, мн. овцевъдни, прил. Който е предназначен за отглеждане на овце. Овцевъдна ферма.
овцевъдство - само ед. Селскостопански отрасъл, свързан с отглеждане на овце.
овчар - овчарят, овчаря, мн. овчари, м. 1. Човек, който пасе овце. 2. Човек, който отглежда овце. // прил. овчаров, овчарова, овчарово, мн...
овчарка - мн. овчарки, ж. Жена овчар.
овчарник - мн. овчарници, (два) овчарника, м. Място с постройка, където се отглеждат овце.
овчарски - овчарска, овчарско, мн. овчарски, прил. Който се отнася до овчар или му принадлежи. Овчарски калпак. • Овчарско куче. Едро куче, к...
овчедушен - овчедушна, овчедушно, мн. овчедушни, прил. Покорен, глупав, със слаба воля.
овчедушие - само ед. Качество или проява на овчедушен.
овчи - овча, овче и овчо, мн. овчи, прил. 1. Присъщ на овца. Овче добродушие. 2. Получен от овца. Овче мляко. 3. Предназначен за овца. Ов...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: