Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
овъгля - овъглиш, мин. св. овъглих, мин. прич. овъглил, св. - вж. овъглявам.
овъглявам - овъгляваш, несв. и овъгля, св.; какво/ кого. Превръщам на въглен. Огънят овъгли дърветата. — овъглявам се/овъгля се. Ставам на въг...
овърдрафт - само ед. Спец. В банковото дело — договорено с банка допустимо надвишение на плащанията над остатъка по сметката.
овържа - овържеш, мин.св. овързах, мин. прич. овързал, св. — вж. овързвам.
овързвам - овързваш, несв. и овържа, св.; какво/ кого. Връзвам от всички страни, обвързвам. Овърза здраво пакета.
овършавам - овършаваш, несв. и овършея, св.; какво. Вършея в достатъчно количество или до края. Овършахме житото.
овършея - овършееш, мин. св. овършах, мин. прич. овършал, св. — вж. овършавам.
овъшкавея - овъшкавееш, мин. св. овъшкавях, мин. прич. овъшкавял, св. — вж. овъшкавявам.
овъшкавявам - овъшкавяваш, несв. и овъшкавея, св. Ставам въшкав.
овявам - овяваш, несв. и овея, св.; какво. Чрез веене почиствам, отделям зърно от примеси. Овя боба.
оглавник - мн. оглавници, (два) оглавника, м. Част от приспособление за водене на животно, което се връзва за главата му. • Слагам оглавник (...
оглавя - оглавиш, мин. св. оглавих, мин. прич. оглавил, св. — вж. оглавявам.
оглавявам - оглавяваш, несв. и оглавя, се.; какво. Заставам начело, ръководя. Новият министър-председател оглави правителството.
огладнея - огладнееш, мин. св. огладнях, мин. прич. огладнял, св. — вж. огладнявам.
огладнявам - огладняваш, несв. и огладнея, св. Ставам гладен. Който не работи, не огладнява.
огладя - огладиш, мин. св. огладих, мин. прич. огладил, св. — вж. оглаждам.
оглаждам - оглаждаш, несв. и огладя, св.; какво. 1. Направям да стане гладък. Оглади прегънатия лист с ръка. 2. Гладя с ютия до края; изглажд...
оглася - огласиш, мин. св. огласих, мин. прич. огласил, св. — вж. огласям.
огласявам - огласяваш, несв. Огласям.
огласям - огласяш, несв. и оглася, св.; какво. 1. Изпълвам с глас, със звук. Песента огласи планинските върхове. 2. Правя нещо известно на в...
оглед - мн. огледи, (два) огледа, м. Оглеждане на нещо. Преди търга ще има оглед на изложените автомобили. • С оглед. С намерение, със сме...
огледален - огледална, огледално, мн. огледални, прил. 1. Който е гладък и отразява като огледало. Огледална водна повърхност. Огледален образ...
огледало - мн. огледала, ср. 1. Гладка полирана повърхност (обикновено стъкло), покрита с амалгама, която отразява намиращите се пред нея пре...
огледам - огледаш, св. — вж. оглеждам.
оглеждам - оглеждаш, несв. и огледам, св.; кого/ какво. 1. Гледам от всички страни. Огледах апартамента. 2. Избирам. Оглеждам момиче за снаха...
оглождя - оглождеш и оглождиш, мин. св. оглозгах и оглождих, мин. прич. оглозгал и оглождил, се. — вж. оглозгвам.
оглозгам - оглозгаш, св. Оглождя.
оглозгвам - оглозгваш, несв. и оглождя, св.; какво. Глозгам докрай, всичко. Кучето оглозга всички кокали.
оглупея - оглупееш, мин. св. оглупях, мин. прич. оглупял, св. — вж. оглупявам.
оглупявам - оглупяваш, несв. и оглупея, св. Ставам глупав.
оглуша - оглушиш, мин. св. оглуших, мин. прич. оглушил, св. - вж. оглушавам.
оглушавам - оглушаваш, несв. и оглушея, св. Ставам глух. След големия взрив той оглуша.
оглушея - оглушееш, мин. св. оглушах, мин. прич. оглушал, св. — вж. оглушавам.
оглушителен - оглушителна, оглушително, мн. оглушителни, прил. Който може да оглуши; много силен. Оглушителен взрив. // същ. оглушителност, оглу...
оглушки - само мн. • Правя си оглушки. Преструвам се, че не чувам.
огневи - огнева, огнево, мн. огневи, прил. Спец. Който е свързан със стрелба. Огнева точка. • Огнева линия. Място на бойното поле, където с...
огнен - огнена, огнено, мн. огнени, прил. 1. Който се състои от огън. Огнени езици. 2. В който гори огън. Огнена пещ. 3. Прен. Пламенен, б...
огнеопасен - огнеопасна, огнеопасно, мн. огнеопасни, прил. Който лесно се запалва. Бензинът е огнеопасна течност. Огнеопасни материали.
огнепръскач - мн. огнепръскачи, м. Спец. Войник, който стреля с огнепръскачка.
огнепръскачка - мн. огнепръскачки, ж. Спец. Вид оръжие, което изстрелва огнена смес срещу противника.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: