Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
отменям - отменяш, несв. и отменя, св. 1. Какво. Премахвам, спирам валидността на нещо, обявявам за недействително. Отмениха тази наредба. 2...
отмервам - отмерваш, несв. и отмеря, св.; какво. 1. Чрез мерене отделям част от цяло. Отмери ми два метра от копринения плат. 2. С мерене опр...
отмеря - отмеряш, несв. Отмервам.
отмерям - отмеряш, несв. Отмервам.
отмествам - отместваш, несв. и отместя, св. 1. Какво/кого. С местене променям положението. Отмести стола по-близо до прозореца. 2. Какво. Пром...
отместя - отместиш, мин. св. отместих, мин. прич. отместил, св. — вж. отмествам.
отметка - мн. отметки, ж. Знак, направен на нещо, например при броене; белег, бележка. Сложи отметка в списъка срещу заглавието на всяка про...
отметна - отметнеш, мин. св. отметнах, мин. прич. отметнал, св. — вж. отмятам.
отмивам - отмиваш, несв. и отмия, св.; какво. 1. С миене почиствам. Отми пясъка от краката си. 2. За вода — отнасям пръстта от бреговете; по...
отмина - отминеш, мин. св. отминах, мин. прич. отминал, св. — вж. отминавам.
отминавам - отминаваш, несв. и отмина, св. 1. Какво/кого. Продължавам движението си покрай определен обект, отивам по-далече, по-нататък. Отми...
отмирам - отмираш, несв. и отмра, св. Преставам да съществувам, изчезвам постепенно. Старите отношения отмират.
отмия - отмиеш, мин. св. отмих, мин. прич. отмил, св. — вж. отмивам.
отмора - само ед. Почивка, отдих. Кът за отмора.
отморителен - отморителна, отморително, мн. отморителни, прил. Който отморява.
отморя се - отмориш се, мин. св. отморих се, мин. прич. отморил се, св. — вж. отморявам се.
отморявам се - отморяваш се, несв. и отморя се, св. Възстановявам силите си, почивам си.
отмра - отмреш, мин. св. отмрях, мин. прич. отмрял, св. — вж. отмирам.
отмразя - отмразиш, мин. св. отмразих, мин. прич. отмразил, св. — вж. отмразявам.
отмразявам - отмразяваш, несв. и отмразя, св.; какво. Затоплям нещо замръзнало; размразявам.
отмъквам - отмъкваш, несв. и отмъкна, св.; какво. 1. С мъкнене отнасям. Някакво животно отмъкна всички пиленца. Отмъкнах чувала до стената. 2...
отмъкна - отмъкнеш, мин. св. отмъкнах, мин. прич. отмъкнал, св. — вж. отмъквам.
отмъстител - отмъстителят, отмъстителя, мн. отмъстители, м. Човек, който отмъщава.
отмъстителен - отмъстителна, отмъстително, мн. отмъстителни, прил. Който не забравя да отмъщава, дори и за незначителни обиди. Отмъстителен човек...
отмъстителка - мн. отмъстителки, ж. Жена отмъстител.
отмъстя - отмъстиш, мин. св. отмъстих, мин. прич. отмъстил, св. — вж. отмъщавам.
отмъстявам - отмъстяваш, несв. Отмъщавам.
отмъщавам - отмъщаваш, несв. и отмъстя, св.; на кого, за какво. Отвръщам на причинено зло със зло. Отмъстих на враговете си за мъченията.
отмъщение - мн. отмъщения, ср. 1. Само ед. Отмъщаване. 2. Ответна реакция при причиняване на зло; желание за мъст. Замисли страшно отмъщение.
отмяна - само ед. Разг. Заместване на някого в работата му. Тя е моята отмяна в домашната работа.
отмятам - отмяташ, несв. и отметна, св. 1. Какво. Отмествам покривало. Отметна одеялото. 2. Какво/кого. Отбелязвам. Отметна учениците, които...
отнапред - нареч. Разг. От по-рано, отпреди. Познаваме се отнапред.
отнасям - отнасяш, несв. и отнеса, св. 1. Какво! кого. Нося на друго място. Отнеси чантата в кухнята. Отнеси детето в леглото. 2. Какво! ког...
отначало - нареч.1. В началото, първоначално, първо. 2. От там, където е началото. Давай пак отначало!
отнема - отнемеш, мин. св. отнех, мин. прич. отнел, св. — вж. отнемам.
отнемам - отнемаш, несв. и отнема, св. 1. Какво/ кого. Вземам със сила, лишавам от нещо. Отнех къщата му. 2. Какво. Изразходвам, заемам. Под...
отнеса - отнесеш, мин. св. отнесох, мин. прич. отнесъл, св. — вж. отнасям.
отникъде - нареч. От никое място, от никоя страна. Отникъде не дойде помощ.
отнине - нареч. Остар. От този момент, от сега.
отново - нареч. Още един път, пак. Прочети отново урока.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: