Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
отхвърля - отхвърлиш, мин. св. отхвърлих, мин. прич. отхвърлил, св. — вж. отхвърлям.
отхвърлям - отхвърляш, несв. и отхвърля, св. 1. Какво/кого. Със сила отблъсквам встрани. Отхвърлих одеялото и бързо станах. Отхвърли нападател...
отхлупвам - отхлупваш, несв. и отхлупя, св.; какво. Махам похлупака на нещо захлупено. Отхлупи тенджерата с млякото, за да не изкипи.
отхлупя - отхлупиш мин. св. отхлупих, мин. прич. отхлупил, св. — вж. отхлупвам.
отходен - отходна, отходно, мн. отходни, прил. В който се събират фекални отпадъци. • Отходно място. Тоалетна, клозет (не в помещение).
отходя си - отходиш си, мин. св. отходих си, мин. прич. отходил си, св. - вж. отхождам си.
отхождам си - отхождаш си, несв. и отходя си, св. Ходя до пълно насищане, колкото искам.
отхранвам - отхранваш, несв. и отхраня, св.; кого/ какво. Отглеждам (и възпитавам). Какви синове е отхранила.
отхраня - отхраниш, мин. св. отхраних, мин. прич. отхранил, св. — вж. отхранвам.
отцедя - отцедиш, мин. св. отцедих, мин. прич. отцедил, св. — вж. отцеждам.
отцеждам - отцеждаш, несв. и отцедя, св.; какво. С цедене отделям. Отцеди добре водата от сиренето. — отцеждам се/отцедя се. 1. Отделям се с ...
отцепвам - отцепваш, несв. и отцепя, св. 1. Какво. С цепене отделям. 2. Прен. Отделям, откъсвам част от организация, от група. 3. Отделям, ог...
отцепник - мн. отцепници, м. Човек, който се отцепва от другите в една организация. // прил. отцепнически, отцепническа, отцепническо, мн. от...
отцепница - мн. отцепници, ж. Жена отцепник.
отцепя - отцепиш, мин. св. отцепих, мин. прич. отцепил, св. — вж. отцепвам.
отцеубиец - мн. отцеубийци, м. Убиец на баща си.
отчайвам - отчайваш, несв. и отчая, св.; кого. Довеждам до отчаяние, причинявам отчаяние. Моят отказ я отчая. — отчайвам се/отчая се. Изпадам...
отчасти - нареч. До известна степен, не напълно. Отчасти ти си права.
отчая - отчаеш, мин. св. отчаях, мин. прич. отчаял, св. — вж. отчайвам.
отчаян - отчаяна, отчаяно, мн. отчаяни, прил. 1. Който е изпаднал в отчаяние. Отчаяно момиче. 2. Който изразява отчаяние. Отчаян поглед. 3....
отчаяние - мн. отчаяния, ср. Състояние на крайна безднадежност; униние. Погледна с отчаяние болното дете.
отче - мн. отчета, ср. 1. Разг. Поп, свещеник. Отчето преди малко излезе. 2. Звателна форма от отец — обръщение към поп или калугер. • Ка...
отчеквам - отчекваш, несв. и отчекна, св.; какво. С чекнене отделям; отчупвам, откъсвам. Отчекна няколко тънки пръчки от дървото.
отчекна - отчекнеш, мин. св. отчекнах, мин. прич. отчекнал, св. — вж. отчеквам.
отчет - мн. отчети, (два) отчета, м. Писмено или устно изложение за извършена работа. Годишен отчет. Финансов отчет. • Давам си отчет. Ясн...
отчета - отчетеш, мин. св. отчетох, мин. прич. отчел, св. - вж. отчитам.
отчетен - отчетна, отчетно, мн. отчетни, прил. 1. Който се отнася до отчет. Отчетно събрание. 2. Който се отнася до времето, за което се дав...
отчетлив - отчетлива, отчетливо, мн. отчетливи, прил. Ясен, точен, отмерен. Отчетлив глас. // същ. отчетливост, отчетливостта, ж.
отчетник - мн. отчетници, м. Служител, който се занимава с отчетност.
отчетничка - мн. отчетнички, ж. Жена отчетник.
отчетност - отчетността, само ед., ж. 1. Счетоводство на учреждения и фирми. 2. Документи, които съдържат отчет за дейност и финансови разходи...
отчисля - отчислиш, мин. св. отчислих, мин. прич. отчислил, св. — вж. отчислявам.
отчислявам - отчисляваш, несв. и отчисля, св. 1. Кого. Преставам да смятам някого в числото на организация, на колектив; уволнявам. 2. Какво. Н...
отчитам - отчиташ, несв. и отчета, св.; какво. Давам отчет за нещо . — отчитам се/отчета се. 1. Давам отчет за дейността си или за нешо, кое...
отчувам - отчуваш, несв. и св.; какво/кого. Разг. Отглеждам, отхранвам. Отчувала е пет деца. Ще отчувам и тия пилета.
отчуждавам - отчуждаваш, несв. и отчуждя, св. 1. Кого. Правя някого далечен, чужд на други хора. Тя го отчужди от семейството му. 2. Какво. Взе...
отчуждение - мн. отчуждения, ср. Прекратяване на близостта с някого, отделяне от някого или нещо. Отчуждението му изненада всички.
отчуждя - отчуждиш, мин. св. отчуждих, мин. прич. отчуждил, св. — вж. отчуждавам.
отчупвам - отчупваш, несв. и отчупя, св.; какво. С чупене отделям. Отчупих си голямо парче хляб.
отчупя - отчупиш, мин. св. отчупих, мин. прич. отчупил, св. — вж. отчупвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: