Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
откачам - откачаш, несв. Откачвам.
откачвам - откачваш, несв. и откача, св. 1. Какво. Свалям от кука нещо закачено. Откачи палтото ми. 2. Прен. Разг. Какво. С хитрост спечелвам...
отклик - мн. отклици, (два) отклика, м. 1. Отговор на зов, на призив; отзвук. 2. Израз на отношение към нещо, отзив.
откликвам - откликваш, несв. и откликна, св. 1. На какво. Отговарям на зов, на призив; обаждам се при повикване. На обръщението за кръводарява...
откликна - откликнеш, мин. св. откликнах, мин. прич. откликнал, св. — вж. откликвам.
отклонение - мн. отклонения, ср. 1. Отклоняване. 2. Път, линия, която се отделя от главния път или линия; отбивка.
отклоня - отклониш, мин. св. отклоних, мин. прич. отклонил, св. — вж. отклонявам.
отклонявам - отклоняваш, несв. и отклоня, св. 1. Какво. Измествам, накланям встрани. 2. Прен. Кого. Принуждавам да промени решението си. Отклон...
отключа - отключиш, мин. св. отключих, мин. прич. отключил, св. —вж. отключвам.
отключвам - отключваш, несв. и отключа, св.; какво. 1. Отварям с ключ. 2. Прен. Отварям, разгръщам. Отключи сърцето си за чуждата болка.
откога - нареч. От кой момент, от колко време. Откога работиш тук? • Бог/ кой знае откога. От много отдавна.
откогато - нареч. От момента, в който; от което време. Откогато се видяхме, не съм говорил по този проблем.
отколе - нареч. Остар. Отдавна.
отколешен - отколешна, отколешно, мн. отколешни, прил. Отдавнашен. Отколешни мечти.
отколкото - съюз. При сравнение -— в сравнение с, нежели, вместо. Предпочитам да говоря, отколкото да слушам. По-добре късно, отколкото никога...
откопавам - откопаваш, несв. и откопая, св.; какво. Изваждам с копане.
откопая - откопаеш, мин. св. откопах, мин. прич. откопал, се. — вж. откопавам.
откопирам - откопираш, несв. и св.; какво, на/ върху какво. Направям копие, огледален образ на нещо.
откос - мн. откоси, (два) откоса, м. Последователност от изстрели, възпроизведени с едно натискане на спусъка на автоматично огнестрелно о...
откося - откосиш, мин. св. откосих, мин. прич. откосил, св. — вж. откосявам.
откосявам - откосяваш, несв. и откося, св.; какво. Отрязвам с косене.
открадвам - открадваш, несв. и открадна, св. 1. Какво. Извършвам кражба. 2. Остар. Кого. Отвличам тайно мома, за да се оженя за нея. 3. Прен. ...
открадна - откраднеш, мин. св. откраднах, мин. прич. откраднал, св. — вж. открадвам.
открай - нареч. Разг. Отначало, от много време насам. • Открай докрай. Изцяло.
открехвам - открехваш, несв. и открехна, се. 1. Какво. Отварям малко, едва (врата, прозорец). 2. Прен. Жарг. Кого. Съобщавам нещо на някого; и...
открехна - открехнеш, мин. св. открехнах, мин. прич. открехнал, св. — вж. открехвам.
откривам - откриваш, несв. и открия, св. 1. Какво/ кого. Махам покривалото от нещо, за да се вижда. Откри челото си. 2. Какво. Правя открити...
откривател - откривателят, откривателя, мн. откриватели, м. Човек, който пръв открива нещо ново, неизвестно. Колумб е откривател на Америка.
откривателка - мн. откривателки, ж. Жена откривател.
открит - открита, открито, мн. открити, прил. 1. Който не е завит, не е покрит от нещо. 2. Който няма покрив. Открито кино. Открит автомоби...
откритие - мн. открития, ср. 1. Откриване. 2. Това, което е открил (във 2 знач.) някой, новоустано-вено нещо. Интересно откритие.
открия - откриеш, мин. св. открих, мин. прич. открил, св. — вж. откривам.
откровен - откровена, откровено, мн. откровени, прил. 1. Който не крие мислите и намеренията си; искрен, чистосърдечен. 2. Който не съдържа т...
откровение - мн. откровения, ср. 1. Неочаквано разкриване на истина. 2. Разкриване на съкровени чувства или мисли. Изпадам в откровение. 3. Пос...
откровенича - откровеничиш, мин. св. откровеничих, мин. прич. откровеничил, несв. Представям се като откровен пред някого.
откроя - откроиш, мин. св. откроих, мин. прич. откроил, св. — вж. откроявам.
откроявам - открояваш, несв. и откроя, св.; какво. Изтъквам, очертавам. Открои неговия принос. — откроявам се/откроя се. Изпъквам ясно, виждам...
откуп - мн. откупи, (два) откупа, м. 1. Откупване. 2. Пари или ценности, определени за равностойни на нещо. Искат откуп за отвлечени хора....
откупвам - откупваш, несв. Откупувам.
откупувам - откупуваш, несв. и откупя, св. 1. Кого. Плащам определена сума, за да освободя някого (от плен, от робство, от заложничест-во). 2....
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: