Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
окръгля - окръглиш, мин. св. окръглих, мин. прич. окръглил, св. — вж. окрьглям.
окръглям - окръгляш, несв. и окръгля, св.; какво. 1. Правя нещо да стане кръгло. 2. Изразявам в кръгли цифри. Окръглям сума. - окръглям се/ок...
окръжа - окръжиш, мин. св. окръжих, мин. прич. окръжил, св. — вж. окръжавам.
окръжавам - окръжаваш, несв. и окръжа, св.; какво/кого. Заобикалям, обкръжавам.
окръжен - окръжна, окръжно, мн. окръжни, прил. Който се отнася до окръг. Окръжна болница.
окръжие - мн. окръжия, ср. 1. Териториална единица, от която се събират войници. 2. Военноадминистративно учреждение, което води военния отч...
окръжно - мн. окръжни, ср. Писмо, което се изпраща до подведомствени учреждения.
окръжност - окръжността, мн. окръжности, ж. Затворена крива линия, всички точки на която са еднакво отдалечени от центъра.
оксид - мн. оксиди, (два) оксида, м. Спец. Съединение на химически елемент с кислород; окис. // прил. оксиден, оксидна, оксидно, мн. оксид...
оксидирам - оксидираш, несв. и св.; какво. Спец. 1. Съединявам с кислород; окислявам. 2. Подлагам на изкуствено окисляване повърхността на мет...
оксижен - мн. оксижени, (два) оксижена, м. 1. Спец. Само ед. Кислород. 2. Само ед. Смес от водород и кислород или ацетилен, която се използв...
оксиженирам - оксиженираш, несв. и св.; какво. 1. Окислявам. 2. Запоявам метални части с оксижен. 2. Изрусявам с кислородна вода.
оксиженист - мн. оксиженисти, м. Човек, чиято професия е да работи с оксижен (в 3 знач.).
оксиженистка - мн. оксиженистки, ж. Жена оксиженист.
оксиморон - мн. оксиморони, (два) оксиморона, м. Спец. Стилистична фигура, при която се свързват логически изключващи се понятия.
октава - мн. октави, ж. Спец. 1. В музиката — тонов интервал, който обхваща осем степени от гамата (между два най-близки звука с еднакво им...
октоедър - мн. октоедри, (два) октоедъра, м. Спец. Геометрическа фигура с осем стени; осмостен.
октоих - мн. октоихи, (два) октоиха м. Богослужебна книга с църковни песнопения на осем гласа.
октомври - м.,неизм. Десетият месец на календарната година. // прил. октомврийски, октомврийска, октомврийско, мн. октомврийски. Октомврийски...
октопод - мн. октоподи, (два) октопода, м. Морско мекотело с осем пипала.
окулист - мн. окулисти, м. Лекар, който е специалист по очни болести; офталмолог.
окулистка - мн. окулистки, ж. Жена окулист.
окултен - окултна, окултно, мн. окултни, прил. Който се отнася до окултизъм. Окултни науки.
окултизъм - само ед. Мистично учение за съществуването на тайнствени сили, които са достъпни само за избрани хора.
окултист - мн. окултисти, м. Човек, който се занимава с окултизъм.
окултистка - мн. окулистки, ж. Жена окулист.
окуляр - мн. окуляри, (два) окуляра, м. Част от оптически уред, обърната към наблюдаващия.
окумвам се - окумваш се, несв. и окумя се, св. Разг. Стоя спокойно, мирно пред някого. Защо си се окумила тук?
окумя се - окумиш се, мин. св. окумих се, мин. прич. окумил се, св. — вж. окумвам се.
окупатор - мн. окупатори, м. Човек или група хора, които извършват окупация или държат под окупация.
окупаторка - мн. окупаторки, ж. Жена окупатор.
окупационен - окупационна, окупационно, мн. окупационни, прил. Който се отнася до окупация. Окупационни войски. Окупационна стачка.
окупация - мн. окупации, ж. 1. Временно завладяване на чужда територия чрез военна сила. 2. Временно блокиране на граждански обект поради нес...
окупирам - окупираш, несв. и св. 1. Какво. Извършвам окупация. 2. Прен. Разг. Каквокого. Завземам, присвоявам; обсаждам. Пак ли окупира кресл...
окуража - окуражиш, мин. св. окуражих, мин. прич. окуражил, св. — вж. окуражавам.
окуражавам - окуражаваш, несв. и окуража, св.; кого. Вдъхвам кураж, смелост; насърчавам.
окуражителен - окуражителна, окуражително, мн. окуражителни, прил. Който вдъхва кураж. Окуражителни възгласи.
окуцея - окуцееш, мин. св. окуцях, мин. прич. окуцял, св. — вж. окуцявам.
окуцявам - окуцяваш, несв. и окуцея, св. Ставам куц.
окуча - окучиш, мин. св. окучих, мин. прич. окучил, св. — вж. окучвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: