Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
озеленя - озелениш, мин. св. озелених, мин. прич. озеленил, св. — вж. озеленявам.
озеленявам - озеленяваш, несв. и озеленя, св.; какво. Покривам със зеленина; засаждам. Трябва да озелените площта около къщата.
оземля - оземлиш, мин. св. оземлих, мин. прич. оземлил, св. — вж. оземлявам.
оземлявам - оземляваш, несв. и оземля, св.; кого. Снабдявам със земя, давам земя за обработване. Преселниците сс оземляват от общинските съвет...
озлобен - озлобена, озлобено, мн. озлобени, прил. Който е настроен злобно или изразява злоба; ожесточен. Озлобен човек. // същ. озлобеност, ...
озлобение - само ед. Озлобление.
озлобея - озлобееш, мин. св. озлобях, мин. прич. озлобял, св. — вж. озлобявам.
озлобление - само ед. Проява на злоба, на зло чувство към някого. Изпитвам озлобление.
озлобя - озлобиш, мин. св. озлобих, мин. прич. озлобил, св. — вж. озлобявам.
озлобявам - озлобяваш, несв. и озлобея, св. Ставам озлобен. Вторият удар го накара до озлобее.
озлочестя - озлочестиш, мин. св. озлочестих, мин. прич. озлочестил, св. — вж. озлочестявам.
озлочестявам - озлочестяваш, несв. и озлочестя, св.; кого. 1. Правя злочест, нещастен. 2. Обезчестявам (във 2 знач.).
ознаменувам - ознаменуваш, несв. и св.; какво, с какво. Тържествено отбелязвам. Ознаменуваха сключването на договора с коктейл.
означа - означиш, мин. св. означих, мин. прич. означил, св. — вж. означавам.
означавам - означаваш, несв. и означа, св. 1. Какво. Поставям знак, отбелязвам. 2. Знак съм за нещо, показвам, изразявам. Високата температура...
означение - мн. означения, ср. Знак, белег, указание. Върху всеки кашон има означение как да се съхранява.
озобам - озобаш, св. — вж. озобвам.
озобвам - озобваш, несв. и озобам, св.; какво. Изяждам чрез зобане. Конят озоба овеса.
озова се - озовеш се, мин. св. озовах се, мин. прич. озовал се, св. — вж. озовавам се.
озозвавам се - озоваваш се, несв. и озова се, св. Намирам се, оказвам се. Той се озова в просторен кабинет.
озознатор - мн. озонатори, (два) озонатора, м. Прибор за обогатяване на въздуха с озон за пречистването му.
озон - само ед. Безцветен газ, съединение на три кислородни атома, който служи за прочистване и обеззаразяване на въздуха. // прил. озоно...
озонирам - озонираш, несв. и св.; какво. Обеззаразявам въздуха чрез озон. Озонирам затворено помещение.
озорвам - озорваш, несв. и озоря, се.; кого. Разг. Създавам трудности, зор. Тази задача ме озори. — озорвам се/озоря се. Разг. Изпитвам труд...
озоря - озориш, мин. св. озорих, мин. прич. озорил, св. - вж. озорвам.
озъбвам се - озъбваш се, несв. и озъбя се, св. 1. Показвам зъбите си. 2. Прен. Ирон. Усмихвам се широко. 3. Прен. Разг. Грубо. Умирам, загивам....
озъбя се - озъбиш се, мин. св. озъбих се, мин. прич. озъбил се, св. — вж. озъбвам се.
озърна се - озърнеш се, мин. св. озърнах се, мин. прич. озърнал се, св. — вж. озъртам се.
озъртам се - озърташ се, несв. и озърна се, св. Гледам внимателно около себе си, оглеждам се (във 2 знач.). Озъртам се уплашено.
ой - междум. За израз на болка, уплаха, учудване, радост; ох. Ой, как хубаво ухае!
ойконим - мн. ойконими, (два) ойконима, м. Спец. В езикознанието — название на селище.
ойларипи - междум. Планинарски възглас (според характерен припев на тиролски песни).
ок - окът, ока, мн. окове, (два) ока, м. Дълго дърво, поставяно отпред на кола, теглена от животни, което служи за разделянето им.
ока - мн. оки, ж. Остар. Мярка за тежина, равна на 1225 или 1283 грама.
окадя - окадиш, мин. св. окадих, мин. прич. окадил, св. — вж. окадявам.
окадявам - окадяваш, несв. и окадя, св.; какво. 1. Опушвам, одимявам. Стига си пушил, защото окади стаята. 2. Обеззаразявам с дим от запалена...
окажа - окажеш, мин. св. оказах, мин. прич. оказал, св. — вж. оказвам.
оказвам - оказваш, несв. и окажа, се. Проявявам, показвам, осъществявам действие според съществителното име в съчетанието. Оказвам влияние (...
оказион - мн. оказиони, (два) оказиона, м. 1. Остар. Случай, удобен за нещо. 2. Само ед. Продажба при изгодни цени и условия. 3. Предмет, ку...
оказионализъм - мн. оказионализми, (два) оказиоализъма, м. Спец. 1. Дума, която е новообразувана и се използва само в определен контекст. 2. Само ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: