Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
отговорен - отговорна, отговорно, мн. отговорни, прил. 1. Който е длъжен да следи за нещо. Кой е отговорен за неуспеха? 2. Който има голяма от...
отговорник - мн. отговорници, м. Човек, който е натоварен да отговаря за нещо. Отговорник на група.
отговорничка - мн. отговорнички, ж. Жена отговорник.
отговорност - отговорността, мн. отговорности, ж. 1. Само ед. Съзнание за дълг, за поет ангажимент, за изпълнение на задължение. Проявявам голям...
отговоря - отговориш, мин. св. отговорих, мин. прич. отговорил, св. — вж. отговарям.
отголвам - отголваш, несв. и отголя, св.; какво. Разг. Откривам, показвам голо тяло. Отголи ръката си, за да покаже белега.
отголя - отголиш, мин. прич. отголих, мин. прич. отголил, св. — вж. отголвам.
отгоре - нареч. 1. От високо място. Отгоре градът се вижда чудесно. 2. Върху нещо. Седна отгоре. 3. От външната страна на нещо. Гърнето отг...
отгоре-отгоре - нареч. Повърхностно, небрежно. Прочетох вестника отгоре-отгоре.
отгръщам - отгръщаш, несв. и отгърна, св.; какво. Разтварям нещо загърнато, сгънато. Отгръщам одеялото. Отгръщам нова страница.
отгъвам - отгъваш, несв. и отгъна, св.; какво. 1. Изпъвам, изравнявам загъната част. Трябва да отгънеш полата, за да я отпусна. 2. Разгъвам,...
отгърна - отгърнеш, мин. св. отгърнах, мин. прич. отгърнал, св. - вж. отгръщам.
отдавам - отдаваш, несв. и отдам, св. 1. Какво. Давам за временно използване. Отдавам под наем. 2. Каквокого. Давам завинаги, жертвам, посве...
отдавна - нареч. 1. Преди много време. Ходил съм там отдавна. 2. От дълго време насам. Отдавна не съм го виждал.
отдавнашен - отдавнашна, отдавнашно, мн. отдавнашни, прил. 1. Някогашен; който е бил отдавна. 2. Който е от преди много време. Отдавнашен прият...
отдалеко - нареч. Отдалече.
отдалеча - отдалечиш, мин. св. отдалечих, мин. прич. отдалечил, св. — вж. отдалечавам.
отдалечавам - отдалечаваш, несв. и отдалеча, св.; кого/ какво. Завеждам или изпращам далече, отстранявам. — отдалечавам се/отдалеча се. 1. Отива...
отдалече - нареч. 1. От далечно място. По дрехите му личи, че идва отдалече. 2. Прен. Внимателно, предпазливо. Макар че се познаваме от много...
отдалечен - отдалечена, отдалечено, мн. отдалечени, прил. 1. Който се намира далече по време или място. Отдалечена местност. Отдалечени събити...
отдам - отдадеш, мин. св. отдадох, мин. прич. отдал, св. — вж. отдавам.
отдел - мн. отдели, (два) отдела, м. 1. Подразделение на учреждение, влизащо в състава на организирано цяло. Справочен отдел в библиотека....
отделен - отделна, отделно, мн. отделни, прил. 1. Който не е с другите; самостоен, обособен. Живее в отделно жилище. 2. Единичен, особен. Им...
отделение - мн. отделения, ср. 1. Част от постройка или учреждение. Гинекологично отделение. 2. Остар. Един от първите четири класа в началнот...
отделителен - отделителна, отделително, мн. отделителни, прил. Който служи за отделяне. Отделителна система.
отделя - отделиш, мин. св. отделих, мин. прич. отделил, св. — вж. отделям.
отделям - отделяш, несв. и отделя, св. 1. Какво. Вземам част от нещо, разединявам. Отделям развалените плодове от здравите. 2. Кого! какво. ...
отдире - нареч. Отзад. Той идва отдире.
отдих - само ед. 1. Време за възстановяване от работа; кратка почивка. След кратък отдих продължиха работата си. 2. Свободен от служебни а...
отдолу - нареч. 1. От долната страна. Отдолу се зачу песен. 2. В долната част. Най-отдолу в библиотеката са книгите, които използвам всеки ...
отдръпвам - отдръпваш, несв. и отдръпна, св.; какво/кого. С дърпане премествам, отдалечавам. Отдръпнете децата от пристигащия влак. — отдръпва...
отдръпна - отдръпнеш, мин. св. отдръпнах, мин. прич. отдръпнал, св. - вж. отдръпвам.
отдушник - мн. отдушници, (два) отдушника, м. 1. Отвор за пречистване на въздуха в помещение. 2. Прен. Това, което дава възможност да се изле...
отдъхвам - отдъхваш, несв. и отдъхна, св. Прекъсвам работа за кратка почивка. Оставете ме да отдъхна малко. — отдъхвам си/отдъхна си. 1. Отдъ...
отдъхна - отдъхнеш, мин. св. отдъхнах, мин. прич. отдъхнал, св. — вж. отдъхвам.
отдясно - нареч. От дясната страна. Тя седи отдясно. Изстрелът дойде отдясно.
отегча - отегчиш, мин. св. отегчих, мин. прич. отегчил, св. — вж. отегчавам.
отегчавам - отегчаваш, несв. и отегча, св.; кого. Причинявам тягостно чувство, досаждам. Този филм ме отегчава. — отегчавам се/отегча се. Став...
отегчение - само ед. Чувство на тягост, досада, неудоволствие.
отегчителен - отегчителна, отегчително, мн. отегчителни, прил. Който причинява отегчение; досаден. Отегчителен доклад. // същ. отегчителност, от...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: