Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
осветлявам - осветляваш, несв.и осветля, св. 1. Какво/кого. Поставям в светлина, снабдявам със светлина. Осветли стаята. 2. Прен. Какво. Тълкув...
осветя - осветиш, мин. св. осветих, мин. прич. осветил, св. — вж. осветявам.
осветявам - осветяваш, несв. и осветя, св. 1. Какво/кого. Осветлявам (в 1 знач.). 2. Какво. Освещавам. 3. Какво. Чрез пропускане на светлина р...
освещавам - освещаваш, несв. и осветя, св.; какво. 1. Чрез църковен ритуал правя нещо да стане свято; откривам с църковен ритуал. Осветиха нов...
освещение - мн. осветения, ср. Църковен ритуал, свързан с молитви и специални действия, за направяне на нещо да стане свято.
освидетелствам - освидетелстваш, несв. и св.; кого. Установявам състоянието чрез преглед. Лекарят го освидетелства след побоя.
освидетелствувам - освидетелствуваш, несв. и св. Освидетелствам.
освирепея - освирепееш, мин. св. освирепях, мин. прич. освирепял, св. — вж. освирепявам.
освирепявам - освирепяваш, несв. и освирепея, св. Ставам свиреп, ядосвам се много, вбесявам се. Вълкът освирепя от глад. Обидата го накара да ос...
освиркам - освиркаш, св. — вж. освирквам.
освирквам - освиркваш, несв. и освиркам, св.; кого/какво. Изразявам неодобрение, протест, осмиване чрез свирене с уста. Публиката освирка изпъ...
освободител - освободителят, освободителя, мн. освободители, м. Човек или група хора, които освобождават.
освободителен - освободителна, освободително, мн. освободителни, прил. Който се отнася до освобождение. Освободително движение.
освободя - освободиш, мин. св. освободих, мин. прич. освободил, св. — вж. освобождавам.
освобождавам - освобождаваш, несв. и освободя, св. 1. Кого/какво. Правя свободен. Освободиха пленниците. 2. Кого, от какво. Давам възможност на н...
освобождение - мн. освобождения, ср. Освобождаване. Трети март е ден на Освобождението.
оседлавам - оседлаваш, несв. и оседлая, св.; какво. Поставям седло върху животно. Оседлай бързо коня ми!
оседлая - оседлаеш, мин. св. оседлах, мин. прич. оседлал, св. — вж. оседлавам.
осезаем - осезаема, осезаемо, мн. осезаеми, прил. 1. Който може да бъде възприет чрез осезанието. 2. Прен. Който лесно се възприема; забележ...
осезание - само ед. Възприемане на предметите чрез допир до тях.
осезателен - осезателна, осезателно, мн. осезателни, прил. 1. Който се отнася до осезанието. Осезателно възприятие. 2. Прен. Който лесно се въз...
осейвам - осейваш, несв. Осявам.
осека - осечеш, мин. св. осякох, мин. прич. осякъл, св. — вж. осичам.
осел - мн. осли, (два) осела, м. Остар. Магаре.
осеменя - осемениш, мин. св. осемених, мин. прич. осеменил, св. — вж. осеменявам.
осеменявам - осеменяваш, несв. и осеменя, св.; какво. Изкуствено оплождам животно.
осен - мн. осени, (два) осена, м. Вид дърво — ясен. // прил. осенов, осенова, осеново, мн. осенови.
осеня - осениш, мин. св. осених, мин. прич. осенил, св. — вж. осенявам.
осенявам - осеняваш, несв. и осеня, св. 1. Остар. Какво/кого. Закривам със сянка, засенчвам. 2. Кого. Появявам се внезапно (за мисъл, хрумван...
осея - осееш, .мин. св. осях, мин. прич. осял, св. — вж. осявам.
оси - ося, осе, мн. оси, прил. Който се отнася до оса. Осе гнездо.
осигурителен - осигурителна, осигурително, мн. осигурителни, прил. Който служи за осигуряване. Осигурителна вноска.
осигуровка - мн. осигуровки, ж. Договор с финансова институция, според който срещу парични вноски някой има право на определена сума при предва...
осигуря - осигуриш, мин. св. осигурих, мин. прич. осигурил, св. — вж. осигурявам.
осигурявам - осигуряваш, несв. и осигуря, св. 1. Какво/кого. Правя сигурен. Осигурявам добро бъдеще на децата си. 2. Какво;кого, на кого! на ка...
осика - мн. осики, ж. Вид дърво — трепетлика. // прил. осиков, осикова, осиково, мн. осикови.
осил - мн. осили, (два) осила, м. Тънък дълъг израстък от зърното на житен клас.
осилест - осилеста, осилесто, мн. осилести, прил. Който има осили. Осилеста пшеница.
осиновител - осиновителят, осиновителя, мн. осиновители, м. Човек, който осиновява дете.
осиновителка - мн. осиновителки, ж. Жена осиновител.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: