Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
относителен - относителна, относително, мн. относителни, прил. 1. Който се установява при съпоставка с друг. Относителна височина. 2. Не безусло...
относно - предлог. По отношение на; що се касае до; по повод на; за. Относно заповедта не сме говорили.
отношение - мн. отношения, ср. 1. Взаимна връзка между различни предмети, явления, величини. 2. Само мн. Взаимно общуване. Дипломатически отно...
отнякъде - нареч. От някое място, от някоя страна. Отнякъде се зачу песен.
оток - мн. отоци, (два) отока, м. Подутина по тялото.
отоманка - мн. отоманки, ж. Остар. Вид канапе с възглавници.
отопление - мн. отопления, ж. 1. Отопляване. 2. Система за затопляне на помещения. Парно отопление.
отоплителен - отоплителна, отоплително, мн. отоплителни, прил. 1. Който е предназначен за отопление. Отоплителни уреди. 2. През който се използв...
отопля - отоплиш, мин. св. отоплих, мин. прич. отоплил, св. — вж. отоплявам.
отоплявам - отопляваш, несв. и отопля, св.; какво, с какво. Правя помещение да стане топло. Отоплявам кухнята с електрическа печка. — отоплява...
отоплям - отопляш, несв. Отоплявам.
оторизирам - оторизираш, несв. и св.; кого/какво. Упълномощавам.
отпадам - отпадаш, несв. и отпадна, св. 1. Губя физическите си сили. След боледуването беше много отпаднала. 2. От какво. Преставам да съм в...
отпадна - отпаднеш, мин. св. отпаднах, мин. прич. отпаднал, св. - вж. отпадам.
отпадък - мн. отпадъци, (два) отпадъка, м. Ненужен остатък от нещо. Битови отпадъци.
отпадъчен - отпадъчна, отпадъчно, мн. отпадъчни, прил. Който се състои от отпадъци. Отпадъчни материали.
отпарям - отпаряш, несв. и отпоря, св.; какво. Отделям, откъсвам нещо пришито. Отпори джоба на сакото си. • Ще ти отпоря ушите. Разг. Ще те ...
отпера - отпереш, мин. св. отпрах, мин. прич. отпрал, св. — вж. отпирам.
отпечатам - отпечаташ, св. — вж. отпечатвам.
отпечатвам - отпечатваш, несв. и отпечатам, св.; какво. 1. Приключвам печатането, издавам. Отпечатахме новия брой на списанието. 2. Отварям нещ...
отпечатък - мн. отпечатъци, (два) отпечатъка, м. 1. Следа, диря, която остава след нещо. Полицаят търсеше внимателно отпечатъци от пръсти. 2. ...
отпивам - отпиваш, несв. и отпия, св. Пия малко от нещо. Отпих от чашата си. Отпих няколко глътки. — отпивам си/отпия си. Пия до пълно насищ...
отпилея се - отпилееш се, мин. св. отпилях се, мин. прич. отпилял се, св. — вж. отпилявам се.
отпилявам се - отпиляваш се, несв. и отпилея се, св. Разг. Отивам нанякъде, в неизвестна посока. Кой знае къде се е отпилял.
отпирам - отпираш, несв. и отпера, св.; какво. Разг. Изчиствам чрез пране. Отпра изцапания ръкав на роклята си.
отписвам - отписваш, несв. и отпиша, св.; кого/ какво. 1. Зачерквам нечие име от списък. 2. Освобождавам чрез отбелязване с писане. 3. Прен. ...
отпиша - отпишеш, мин. св. отписах, мин. прич. отписал, св. — вж. отписвам.
отпия - отпиеш, мин. св. отпих, мин. прич. отпил, св. — вж. отпивам.
отплавам - отплаваш, несв. и св. С плаване се отдалечавам, заминавам. Корабът отплава преди два часа.
отплата - само ед. Ответна награда; възмездие. Ако ми помогнеш, в отплата ще ти подаря нещо.
отплатя се - отплатиш се, мин. св. отплатих се, мин. прич. отплатил се, св. — вж. отплащам се.
отплащам се - отплащаш се, несв. и отплатя се, св. Отдавам дължимото за нещо, което са ми сторили; възнаграждавам. Ще ти се отплатя богато.
отплесвам - отплесваш, несв. и отплесна, св.; кого, от какво. Разг. Отвличам вниманието, занимавам със странични дейности. Не ме отплесвай, за...
отплесна - отплеснеш, мин. св. отплеснах, мин. прич. отплеснал, св. - вж. отплесвам.
отплувам - отплуваш, несв. и св. С плуване се отдалечавам, заминавам. Приятелката ми отплува по-навътре.
отподир - нареч. Диал. 1. Отзад. Върви отподир. 2. След това; после. Отподир ще ме търсиш!
отпор - само ед. Противодействие, решително действие срещу действие. Опитите да превземат крепостта срещнаха отпор.
отпорвам - отпорваш, несв. Отпарям.
отпоря - отпориш, мин. св. отпорих, мин. прич. отпорил, св. — вж. отпарям.
отпосле - нареч. След известно време, по-късно.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: